Nathalie Vallet

Organisatiemanagement en Strategische management in de publieke en social profit sector, kwalitatieve onderzoeksmethodiek

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Henry van de Velde

Expertise

  • Publiek Strategisch Management, Sociale en Solidaire Economie (SSE), Ruimtelijke geletterdheid en maatschapellijk bewust ontwerpen (architectuur, interieurarchitectuur van de publieke en social profit ruimte), Kwalitatieve onderzoeksmethoden (Grounded Theory Building)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.