Het aanpakken van late diagnose en therapieresistentie bij maligne pleuraal mesothelioom met patiënt-afgeleide organoïden en vloeibare biopten. 01/11/2023 - 31/10/2024

Abstract

Maligne pleuraal mesothelioom (MPM) is een zeldzame en zeer agressieve tumor die ontstaat door blootstelling aan asbest. Door de aspecifieke symptomen en de nood aan beeldvorming en weefselbiopsie, wordt MPM pas laat gediagnosticeerd, wat leidt tot een slechte prognose. Bovendien is terugval na de huidige therapieën (chemotherapie en immunotherapie) onvermijdelijk, wat therapie louter palliatief maakt. Er is dus dringend nood aan zowel een vroegtijdige diagnose, als aan het detecteren van chemotherapie-resistentie om de levenskwaliteit te verhogen. Daarom zal ik in dit project een diagnostisch en een follow-up biomerkerpanel maken, die gebaseerd zijn op MPM-specifieke moleculaire alteraties (copy number alteraties (CNAs) en differentieel gemethyleerde CpG locaties) en die kunnen worden opgespoord in vloeibare biopten. Ik heb een van patiënten afgeleid organoïde model gemaakt, dat tijdens het project verder zal worden geoptimaliseerd. Dit model zal gebruikt worden om chemotherapie-gerelateerde veranderingen in het genoom en methyloom op te sporen. Vervolgens zullen de twee biomerkerpanels met een zeer sensitieve nieuwe detectietechniek opgespoord worden in circulerend tumor DNA van vloeibare biopten, waardoor snelle en minimaal invasieve tumordetectie mogelijk wordt. Het doel van dit project is dan ook om vroegtijdige diagnose te verbeteren en om patiënten tijdens chemotherapie te kunnen opvolgen om zo onnodig toxische behandelingen te vermijden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject