Gevorderd ontwerp van skyrmionica. 12/07/2022 - 11/01/2023

Abstract

Een van de grootste uitdagingen in de materiaalkunde is de miniaturisatie van transistoren en logische circuits die verder rijken dan de huidige CMOS-technologie. Een mogelijk alternatief is het gebruik van spintronica, en in het bijzonder skyrmionen - een topologisch beschermde spin textuur – als dragers van informatie (bits). Echter, voor het ontwerp van zulke toepassingen moet de beweging en interactie van de skyrmionen precies kunnen worden gecontroleerd. In deze PhD, exploreren we de controleerbare dynamica van skyrmionen, aangedreven door een stroom en onder invloed van een periodisch rooster van pinning centra, in twee-dimensionale chirale magneten. Het hoofddoel bestaat erin de verschillende dynamische regimes and collectieve effecten die een rol spelen tijdens de skyrmion-beweging in kaart te brengen, strevend naar op maat gemaakte informatie overdracht en opslag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject