Onderzoeksgroep

Expertise

Ik doe onderzoek over natuurlijke hulpbronnen, gewapend conflict, gezondheid en migratie. Geografisch werk ik meestal rond Sub-Sahara Afrika, met een focus op Benin en DR Congo. Ik probeer beleidsrelevante vragen te beantwoorden, zoals: Wat is het verband tussen mineralen en gewapend conflict? Waarom nemen mensen deel aan gewapend conflict? Hoe beïnvloedt religie het gebruik van preventieve gezondheidszorg? Heeft vertrouwen in publieke instellingen een invloed op vaccinatiebereidheid? Wat motiveert huishoudens om zich te ontfermen over intern ontheemden? Heeft elektrificatie een impact op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud?

Groen beleid opschalen: tweede ronde effecten van een groene-energie-interventie in Oost Congo. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Om de klimaatcrisis te beteugelen, moeten we groene energie promoten. Economisch onderzoek kan een sleutelrol spelen bij het evalueren van beleidsopties. Vooral Randomized Controlled Trials (RCTs) hebben een prominente plaats gekregen in effectiviteitsonderzoek. De kwestie van schaalbaarheid blijft echter onderbelicht: wat gebeurt er als succesvolle experimenten worden opgeschaald? Beperkt door hun korte-termijn microgegevens hebben RCTs geen antwoord op deze vraag. Om deze kenniskloof mee te dichten, wil ik onderzoek te doen naar de opschaling van een groen energiebeleid in Goma. Goma's 1,1 miljoen inwoners gebruiken houtskool om te koken, wat niet alleen hun eigen gezondheid schaadt, maar ook Virunga Nationaal Park bedreigt. In een poging het park te beschermen, verdeelt Virunga Energies (VE) elektrische snelkookpannen (EPCs) aan klanten van hun elektriciteitsnet. Na een succesvolle pilot in 2021 en een RCT in 2022 heeft VE besloten om de EPC-distributie op te schalen. Ik zal onderzoeken of de resultaten van de pilot op langere termijn standhouden, of er onderhoudsproblemen optreden en zo ja hoe deze kunnen worden aangepakt. Daarnaast ga ik onderzoeken of de grootschalige EPC-distributie de ontbossing afremt, of dat tweede-ronde effecten in de houtskoolmarkt dit beoogde effect tenietdoen. Ten slotte zal ik onderzoeken of gewapende actoren, die momenteel de houtskoolhandel beheersen, verzwakken of dat ze zich aanpassen door andere illegale inkomstenbronnen aan te boren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De belofte van eCooking: levensonderhoud verbeteren, ontbossing tegengaan en vrede bevorderen. Experimenteel bewijs uit Oost-Congo. 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Ongeveer 2,6 miljard mensen zijn afhankelijk van biomassa om te koken. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid, levensonderhoud en het milieu. Elektrisch koken is een gezonder, goedkoper en groener alternatief. Het is ook een haalbaar alternatief, gezien de recente verbetering van toegang tot elektriciteit. Ontwikkelingsorganisaties zetten daarom sterk in op het promoten van eCooking. Er is echter zeer weinig bekend over adoptiebarrières en of eKoken haar beloften kan waarmaken. Wij bestuderen het gebruik en de impact van elektrische snelkookpannen (EPC's) in Goma, de provinciale hoofdstad van Noord-Kivu, waar de afhankelijkheid van houtskool enorme individuele en sociale kosten met zich meebrengt. Het verbranden van houtskool vormt hier niet alleen een gevaar voor de gezondheid, maar verergert ook armoede, gezien het een derde van het huishoudbudget opslokt. Wat sociale kosten betreft, vormt de afhankelijkheid van houtskool een bedreiging voor Virunga Nationaal Park, en houdt het conflict in stand omdat gewapende groepen de productie ervan controleren. Dit project levert het eerste experimentele bewijs over het gebruik van EPC's en de invloed ervan op levensonderhoud. We nemen verschillende behandelingsgroepen op om meer te weten te komen over factoren die adoptie kunnen beïnvloeden, waaronder financiële en informatie- beperkingen en sociaal leren. Bij opschaling zullen we ook de sociale voordelen in termen van ontbossing en vrede kunnen bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De multidimensionale impact van landelijke en stedelijke elektrificatie: economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? Vervolgonderzoek in Oost-Congo. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud. Onze case study richt zich op gemeenschappen in de buurt van Virunga Nationaal Park, in DR Congo. Verarmd door gewapende conflicten vult de bevolking haar inkomen aan met natuurlijke rijkdommen van het park. Deze worden ook illegaal uitgebuit door verschillende gewapende groepen die zich in het park verschuilen. De uitrol van elektriciteit wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance. Volgens Virunga zal elektrificatie de economie stimuleren, en zo mensen minder afhankelijk maken van het park, en hun steun voor rebellengroepen verminderen. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder worden getest. Hiertoe hebben we een impactevaluatie ontwikkeld die trends in sociaaleconomische ontwikkeling, natuurbehoud en veiligheid tussen treatment- en controlelocaties vergelijkt. Treatment locaties krijgen toegang tot elektriciteit in de periode 2019-2020; controlelocaties pas in een later stadium. We verzamelen momenteel baseline data in treatment en controle locaties voor de uitrol van elektriciteit van start gaat. De uiteindelijke baseline database zal census informatie bevatten over om en bij de 72,000 huishoudens en 3,200 bedrijven, evenals een gestructureerde enquête uitgevoerd bij een gestratificeerde willekeurige steekproef van 2,400 huishoudens en 800 bedrijven. We vragen financiering aan voor vervolgonderzoek om de impactevaluatie te voltooien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De multidimensionale impact van landelijke en stedelijke elektrificatie: economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? Een casestudie in Oost Congo. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud. Als casestudie bestuderen we landelijke en stedelijke gemeenschapen rondom het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo. De gemeenschappen - verarmd door twee decennia van gewapend conflict - vullen hun levensonderhoud aan met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen uit het park (landbouw, houtskoolproductie, jacht, visvangst). Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal uitgebuit door minstens acht gewapende groepen die zich schuilhouden in het park. De uitrol van elektrificatie wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap dat economische ontwikkeling op gang probeert te brengen, om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Volgens Virunga's veranderingstheorie zal elektrificatie economische ontwikkeling stimuleren. Op zijn beurt, zou dit ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking minder afhankelijk wordt van de natuurlijke rijkdommen van het park, en hun steun voor – en deelname aan – activiteiten van rebellengroepen vermindert. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder getest worden. De geplande geleidelijke uitrol van elektrificatie laat ons toe om de causale impact van elektrificatie te meten door locaties die toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de periode 2019-2020 te vergelijken met gelijkaardige locaties die pas nadien toegang krijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De multidimensionale impact van landelijke en stedelijke elektrificatie: economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? Een casestudie in Oost Congo. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud. Als casestudie bestuderen we landelijke en stedelijke gemeenschapen rondom het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo. De gemeenschappen - verarmd door twee decennia van gewapend conflict - vullen hun levensonderhoud aan met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen uit het park (landbouw, houtskoolproductie, jacht, visvangst). Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal uitgebuit door minstens acht gewapende groepen die zich schuilhouden in het park. De uitrol van elektrificatie wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap dat economische ontwikkeling op gang probeert te brengen, om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Volgens Virunga's veranderingstheorie zal elektrificatie economische ontwikkeling stimuleren. Op zijn beurt, zou dit ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking minder afhankelijk wordt van de natuurlijke rijkdommen van het park, en hun steun voor – en deelname aan – activiteiten van rebellengroepen vermindert. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder getest worden. De geplande geleidelijke uitrol van elektrificatie laat ons toe om de causale impact van elektrificatie te meten door locaties die toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de periode 2019-2020 te vergelijken met gelijkaardige locaties die pas nadien toegang krijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De drijfkracht van ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud? De impact van elektrificatie door Virunga Alliance in Oost-Congo. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

We meten de impact van elektriciteitsvoorziening in Congolese gemeenschappen rondom het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo. De gemeenschappen - verarmd door twee decennia van gewapend conflict - vullen hun levensonderhoud aan met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen uit het park (landbouw, houtskoolproductie, jacht, visvangst). Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal uitgebuit door minstens acht gewapende groepen die zich schuil houden in het park. De uitrol van elektrificatie wordt geïmplementeerd door Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap dat economische ontwikkeling op gang probeert te brengen, om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Volgens Virunga's veranderingstheorie zal elektrificatie economische ontwikkeling stimuleren. Op zijn beurt, zou dit ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking minder afhankelijk wordt van de natuurlijke rijkdommen van het park, en hun steun voor – en deelname aan – activiteiten van rebellengroepen vermindert. De veranderingstheorie vindt steun in de literatuur, maar moet verder getest worden. We ontwierpen een impactevaluatie om het oorzakelijke effect van elektrificatie op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud te meten. De geplande geleidelijke uitrol van elektrificatie laat ons toe om de impact te meten door locaties die toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de periode 2019-2020 te vergelijken met locaties die pas toegang krijgen vanaf 2021.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Waarom vechten? Een studie over het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden in de mijnsector van Zuid-Kivu, DRC. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Het project bestudeert het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden. Leidt de aanwezigheid van minerale grondstoffen tot conflictsituaties? Waarom vechten jonge mannen? Hoe kan jobcreatie bijdragen aan sociale stabiliteit? We bestuderen deze vragen in de context van Oost-Congo, een van s 'werelds armste en meest door conflict geteisterde regio's, die tegelijkertijd rijk is aan minerale grondstoffen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Waarom vechten? Een studie over het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden in de mijnsector van Zuid-Kivu, DRC. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Het project bestudeert het verband tussen minerale grondstoffen, conflict en tewerkstellingsmogelijkheden. Leidt de aanwezigheid van minerale grondstoffen tot conflictsituaties? Waarom vechten jonge mannen? Hoe kan jobcreatie bijdragen aan sociale stabiliteit? We bestuderen deze vragen in de context van Oost-Congo, een van s 'werelds armste en meest door conflict geteisterde regio's, die tegelijkertijd rijk is aan minerale grondstoffen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De impact van seksueel geweld op sociale voorkeuren en wederopbouw na conflictsituaties: een case-studie in DR Congo. 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject