Nina Van Eekert (sociaal werker & doctor in sociologie en gezondheidswetenschappen) is gastprofessor en postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit sociale wetenschappen. Ze is momenteel aangesteld als postdoctoraal onderzoeker (FWO mandaat) voor haar onderzoek over de medicalisering van vrouwelijke genitale verminking in Egypte en Kenia. Bovendien breidt ze haar expertise uit naar het bredere veld van seksuele en reproductieve gezondheid (o.a. anticonceptiegebruik), en coördineert ze een interdisciplinair onderzoeksproject over medische besluitvorming bij migrantenpopulaties in België.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Bijzonder academisch personeel

  • postdoc mandaat FWO

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

mandaat sociaal mandaat