Evidence-based policy, feilbaarheid en onwetendheid. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Evidence-based Policy (EBP) is gebaseerd op de idee dat beleidsmakers hun beleidsbeslissingen zouden moeten baseren op evidentie of bewijs, in de hoop dat dat beleid zou werken. EBP is heel belangrijk in de hedendaagse maatschappij en is stevig bediscussieerd in de sociale wetenschappen (o.m. in beleidsstudies) en in de wijsbegeerte en de wetenschapsfilosofie. Als we kijken wat tot hiertoe gedaan is, dan zien we dat veel uiteenlopende definities en omschrijvingen van EBP werden voorgesteld. Tot op heden bestaat er geen algemeen aanvaarde definitie van EBP. Bovendien wordt EBP in de praktijk geconfronteerd met tal van uitdagingen. Voor de meeste van die uitdagingen is het niet duidelijk hoe ze moeten worden aangepakt, onder meer ten gevolge van het ontbreken van een consensus omtrent wat EBP is of zou moeten zijn. Dit project heeft als doel om bij te dragen aan de oplossing voor dit probleem, door bestaande betekenissen van de term 'EBP' te verhelderen, door twee specifieke epistemologische problemen met betrekking tot EBP aan te pakken en door te streven naar een consensusdefinitie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject