Pascal Gielen

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Expertise

  • Cultuursociologisch onderzoek in de domeinen van creatieve arbeid, cultuurpolitiek, kritische theorie, civiele actie en de kunsten.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.