Impact van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem op inhoud en gevolgen van argumentatie- en zelfpresentatiegedrag in jaarverslaggeving. 01/01/2007 - 31/12/2009

Abstract

Het project richt zich op een analyse van het effect van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem met betrekking tot de narratieve informatieverschaffing door ondernemingen op vorm, inhoud en effect van het verklaringsgedrag in jaarverslagen. We onderzoeken het relatieve belang en de externe relevantie van verschillen in institutionele kenmerken (VS, Australie, Canada, Europa) aan de hand van hun effect op inhoud en informatiewaarde van gehanteerde argumentatiepatronen en narratief zelfpresentatiegedrag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Transparantie in de communicatie omtrent ondernemingsprestaties in het spanningsveld rond corporate governance. Strategische dynamiek en institutionele druk. 01/10/2004 - 31/12/2005

Abstract

Het project richt zich op de wisselwerking tussen de communicatietransparantie om trent ondernemingsprestaties (in ruime zin) en andere (corporate) governance-mechanismen binnen het kader van het strategische beheer van vertrouwensrelaties met externe belanghebbende partijen. Drie complementaire invalshoeken worden daarbij gehanteerd: kwalificatie van het relatieve belang van communicatietransparantie als governance mechanisme, transparantie als beleidsinstrument m.b.t. relaties met externe stakeholders en transparantie als geihstitutionaliseerd proces. De impact van de institutionele omgeving wordt bestudeerd in een internationale context (Belgie, Nederland, Duitsland, Frankrijk).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Accounting Information systems (AIS) ontwikkeling en gebruik in België. 01/10/1986 - 31/12/1995

Abstract

Literatuurstudie betreffende informatiesystemen - beschrijving en situering Accounting Information Systems - gebruik in België - ontwikkeling van een AIS in een vierde generatie taal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)