Herbestemming van verzamelde persoonsgegevens voor andere doeleinden

Bron
Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique / De GDPR in de praktijk / Ragheno, N. [edit.]-p. 139-175
Auteur(s)

Liability of domain name registries : don't shoot the messenger

Bron
Computer law and security review - ISSN 0267-3649-32:2 (2016) p. 327-344
Auteur(s)

Dynamische IP-adressen, dynamische persoonsgegevens

Bron
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht - ISSN 1374-3538-337 (2016) p. 5
Auteur(s)

De elektronische handtekening: bezint eer ge begint

Bron
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht - ISSN 1374-3538-333 (2016) p. 7
Auteur(s)

Data als spil van de deeleconomie : een eerste juridische verkenning

Bron
Jaarboek Dag van de Bedrijfsjuristen 2016-p. 93-119
Auteur(s)