Onderzoeksgroep

Expertise

Experimentele en klinische expertise op gebied van geïsoleerde longperfusie in vivo (enkel beschikbaar in samenwerkingsverband).

Onderzoeken van de nieuwe combinatie van chemotherapie en anti-CD70 immuuntherapie voor een verbeterde behandeling van niet-kleincellige longkanker 01/10/2016 - 31/03/2022

Abstract

Niet-kleincellige longkanker (NSCLC) behoudt zijn positie als de meest dodelijke vorm van kanker met ongeveer 1,3 miljoen doden per jaar wereldwijd en slechts een kleine verbetering van de 5-jaarsoverleving (deze blijft onder de 20%), wijzend op de behoefte aan nieuwe therapeutische opties. Immunotherapie, waarbij het immuunsysteem van de patiënt wordt gebruikt om selectief kankercellen te elimineren, wordt beschouwd als een veelbelovende kandidaat. De resultaten van het onlangs goedgekeurde immunotherapeutische middel nivolumab onderstrepen het potentieel van immunotherapie in NSCLC, maar laten ook ruimte voor verbetering. Dit onderzoek zal zich richten op de CD70-CD27-signaalas als een interessant nieuw doelwit om de anti-tumorale immuunreacties te verbeteren in NSCLC in combinatie met lage dosis chemotherapie. CD70 is een lid van de tumornecrosefactor familie en de expressie ervan is normaal beperkt tot geactiveerde T- en B-cellen. Constitutieve expressie van CD70 door tumorcellen kan immuunontsnapping in de hand werken. Eerder hebben we constitutieve overexpressie van CD70 gedetecteerd in NSCLC tumorspecimens, ook bij patiënten waarvoor andere doelgerichte behandelingsopties ontbreken. Deze CD70 expressie kan gebruikt worden als doelwit voor CD70-gerichte antilichamen. Preliminaire gegevens laten zien dat de combinatie van anti-CD70 behandeling met lage dosis chemotherapie de cytotoxiciteit van het geneesmiddel significant verhoogt in vergelijking met de afzonderlijk behandelingsregimes. De belangrijkste doelstelling van het huidige projectvoorstel is om hierop verder te bouwen en alzo een combinatietherapie van chemotherapie met CD70-gerichte immunotherapie te ontwerpen en preklinisch te evalueren als een nieuwe optie voor de behandeling van patiënten met NSCLC.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Expressie en rol van dipeptidyl peptidasen en verwante peptidasen bij acute longschade. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Acute longschade blijft wereldwijd de derde belangrijkste doodsoorzaak, en het wordt verondersteld dat buitensporige inflammatoire reacties betrokken zouden zijn. De precieze rol van dipeptidyl peptidasen (DPPs; een familie van enzymen die dipeptiden afsplitsen van de aminoterminus van peptiden) in de pathofysiologie van acute longschade is onvoldoende begrepen. Ruim gezien bestaat de DPP-familie uit DPPIV, fibroblast activerend proteïne α (FAP), prolyl oligopeptidase (PREP), DPP8 en DPP9. DPPIV-inhibitoren worden gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2, maar er zijn ook meer en meer aanwijzingen voor andere functies van DPPIV. Ondanks een vermeende rol van individuele peptidasen bij longaandoeningen blijft de kennis over DPPs bij acute longschade beperkt. Eerder hebben we aangetoond dat DPPIV-inhibitoren beschermen tegen schade ten gevolge van ischemie-reperfusie van de long. Los daarvan hebben we vastgesteld dat DPP9 een rol speelt bij de activering van macrofagen, welke een belangrijke speler zijn bij acute longschade. Doel van het huidige project is om de hypothese te verkennen dat DPPIV, DPP9 en verwante peptidasen een rol spelen in de pathofysiologie van acute longschade. We zullen de expressie van DPPs bestuderen in muismodellen voor zowel infectieuze als niet-infectieuze acute longschade. Vervolgens, zullen we het effect bepalen van de remming van DPPIV op de uiteindelijke letsels, en zal nagegaan worden of DPPs een rol hebben in longmacrofagen. We zullen de bevindingen bij proefdieren vergelijken met metingen in menselijk weefsel om het translationele potentieel van onze resultaten te bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pathogenetische rol van endotheliaal stikstofoxide synthase-ontkoppeling bij ischemie- en reperfusieschade van de long. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoek focuseert zich op de rol van endotheliaal NO synthase (eNOS) bij ischemie-en reperfusieschade in de long. Tijdens de ischemieperiode ondergaat het eiwit eNOS een conformatieverandering waarbij vrije radicalen gegenereerd worden. Tijdens de hierop volgende reperfusiefase reageren de nieuw aangevoerde zuurstofmoleculen met deze radicalen, wat tot een kettingreactie leidt en uiteindelijk tot schade aan de longarchitectuur. Het doel van dit onderzoek is eerst dierexperimenteel, en later klinisch, aan te tonen dat deze ontkoppeling effectief plaatsvindt tijdens IR-schade van de long.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pathogenetische rol van endotheliaal stikstofoxide synthase-ontkoppeling bij ischemie- en reperfusieschade van de long. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit onderzoek focuseert zich op de rol van endotheliaal NO synthase (eNOS) bij ischemie-en reperfusieschade in de long. Tijdens de ischemieperiode ondergaat het eiwit eNOS een conformatieverandering waarbij vrije radicalen gegenereerd worden. Tijdens de hierop volgende reperfusiefase reageren de nieuw aangevoerde zuurstofmoleculen met deze radicalen, wat tot een kettingreactie leidt en uiteindelijk tot schade aan de longarchitectuur. Het doel van dit onderzoek is eerst dierexperimenteel, en later klinisch, aan te tonen dat deze ontkoppeling effectief plaatsvindt tijdens IR-schade van de long.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk werk voor vakgroep ASTARC, Antwerp Surgical Training and Research Center, discipline thorax- en vaatheelkunde. 03/10/2011 - 02/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UZA. UA levert aan UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Werkzaamheid en veiligheid van een op WT1 gericht kankervaccin bij patiënten met maligne mesothelioom en met lokaal gevorderde borstkanker: een fase 1 open-label onderzoek. 01/01/2011 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds STK. UA levert aan STK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Hoge-resolutie ionmobiliteitsmassaspectrometer: een krachtig instrument voor fragiele structuren. 22/07/2010 - 21/07/2015

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Hercules Stichting. UA levert aan Hercules Stichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Invloed van geïsoleerde longperfusie met melphalan op het (fosfo)-proteoom. 01/07/2009 - 31/12/2013

   Abstract

   Dit project bestudeert regulatie, fosforylatie en adductvorming van proteinen in tumoren oiv. Melphalan. LC-MS methodes worden op punt gesteld mbv. een representatieve celcultuur. Een diermodel ondergaat geisoleerde longperfusie met melphalan (geinduceerde tumoren), vooraleer humane tumoren bestudeerd worden. Einddoel is de selectie van kandidaat biomerkers ((fosfo-)protein, melphalan-proteinadduct,...) met prognostische waarde voor de behandeling van longmetastasen door ILuP met melphalan.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Phase II Study of isolated lung perfusion combined with pulmonary metastasectomy for the treatment of patients with operable lung metastases from colorectal carcinoma, osteosarcoma or soft tissue sarcoma. 01/08/2008 - 31/07/2010

    Abstract

    Als gevolg van zijn unieke filtreercapaciteiten voor de ganse circulatie is de long een frequente plaats voor uitzaaiing van kwaadaardige tumoren. Autopsie studies hebben uitgewezen dat 20 tot 30 % van de mensen met metastische ziekte uitzaaiing hebben naar de longen. De slechte overleving na heelkunde van longmetastasen, momenteel nog de enig mogelijke curatieve behandeling, van carcinomen en sarcomen zijn het gevolg van drugresistentie en de onmogelijkheid een voldoende werkzame concentratie te verkrijgen binnen de tumor. Dit maakt geïsoleerde longperfusie tot een zeer beloftvolle techniek voor behandeling van tumoren ongevoelig voor conventionele chemotherapie. Deze techniek brengt het produkt selectief ter plaatse en zorgt voor een goede afvoer. Hierdoor kan het produkt in een grotere concentratie toegediend worden zonder het optreden van systematische neveneffecten.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Onderzoek naar de aanwezigheid van chlamydia pneumoniae in menselijke atherosclerotische letsels en mogelijk verband met apo-e genotypes, circulerende antistoffen en merkers van immuniteit. 01/01/1999 - 31/12/2000

    Abstract

    Onderzoek naar de aanwezigheid van Chlamydia pneumoniae in menselijke atherosclerotische letsels en mogelijk verband met APO-E genotypes, circulerende antistoffen en merkers van cellulaire immuniteit. Verbetering kweek methode C. pneumoniae, gebruik van interne controle bij PCR voor C. pnemoniae, onderzoek van bemonsteringen in twee verschillende laboratoria met twee verschillende PCR technieken.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     geïsoleerde longperfusie met chemo-immunotherapie voor de behandeling van longmetastasen in een in vivo diermodel. 01/10/1996 - 31/12/1997

     Abstract

     Als gevolg van zijn unieke filtreercapaciteiten voor de ganse circulatie is de long een frequente plaats voor uitzaaiing van kwaadaardige tumoren. Autopsie studies hebben uitgewezen dat 20 tot 30 % van de mensen met metastische ziekte uitzaaiing hebben naar de longen. De slechte overleving na heelkunde van longmetastasen, momenteel nog de enig mogelijke curatieve behandeling, van carcinomen en sarcomen zijn het gevolg van drugresistentie en de onmogelijkheid een voldoende werkzame concentratie te verkrijgen binnen de tumor. Dit maakt geïsoleerde longperfusie tot een zeer beloftvolle techniek voor behandeling van tumoren ongevoelig voor conventionele chemotherapie. Deze techniek brengt het produkt selectief ter plaatse en zorgt voor een goede afvoer. Hierdoor kan het produkt in een grotere concentratie toegediend worden zonder het optreden van systematische neveneffecten.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      geïsoleerde longperfusie met tumor necrosisfactor voor de behandeling van longmetastasen. 01/01/1996 - 31/12/1997

      Abstract

      Als gevolg van zijn unieke filtreercapaciteiten voor de ganse circulatie is de long een frequente plaats voor uitzaaiing van kwaadaardige tumoren. Autopsie studies hebben uitgewezen dat 20 tot 30 % van de mensen met metastische ziekte uitzaaiing hebben naar de longen. De slechte overleving na heelkunde van longmetastasen, momenteel nog de enig mogelijke curatieve behandeling, van carcinomen en sarcomen zijn het gevolg van drugresistentie en de onmogelijkheid een voldoende werkzame concentratie te verkrijgen binnen de tumor. Dit maakt geïsoleerde longperfusie tot een zeer beloftvolle techniek voor behandeling van tumoren ongevoelig voor conventionele chemotherapie. Deze techniek brengt het produkt selectief ter plaatse en zorgt voor een goede afvoer. Hierdoor kan het produkt in een grotere concentratie toegediend worden zonder het optreden van systematische neveneffecten.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Patient-gebonden onderzoek rond het intraveneus gebruik van Prostavasin. 01/01/1993 - 30/06/1994

       Abstract

       Dubbel-blind, multicentrisch, gerandomizeerde studie waarbij pati+nten met arteri+le ulceraties en inqeralbe perifeer vaatlijden Prostavasin of placebo toegediend krijgen; evaluatie dmv. ulcer score.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject