Paul Van Schil

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC)

Expertise

  • Experimentele en klinische expertise op gebied van geïsoleerde longperfusie in vivo (enkel beschikbaar in samenwerkingsverband).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.