Pegie Cool

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium adsorptie en katalyse (LADCA)

Expertise

  • Onderzoek naar adsorbantia, katalysatoren en karakterisatie en synthese van poreuze materialen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.