Peter Bols

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Veterinaire fysiologie en biochemie

Expertise

  • Vanuit de onderzoeksgroep wordt veterinaire expertise ter beschikking gesteld voor het plannen en uitvoeren van ingrepen op huisdieren (vooral in het kader van wetenschappelijke experimenten). Daarenboven is er (beperkte) stalruimte ter beschikking om grote proefdieren (schapen, varkens, paarden, koeien en kleine cameliden) te huisvesten en diergeneeskundig te begeleiden, binnen de beperking van wetenschappelijk onderzoek van zoötechnische (niet-infectueuze) aard. Extra-muros wordt de expertise rond huisvesting en management van grote huisdieren (melkveehouderij) ter beschikking gesteld. Een specifieke uitgebreide expertise is aanwezig op het vlak van reproductiefysiologie en vruchtbaarheidsbegeleiding in de nutsdierensector, met een focus op rundvee. De aangeboden diensten worden verstrekt in het kader van wetenschappelijke samenwerkingsverbanden of binnen een financiële overeenkomst (Jo.Leroy@ua.ac.be). Daarnaast wordt expertise aangeboden voor het uitvoeren van genexpressiestudies. Deze expertise, die zijn oorsprong vindt in de onderzoeksgroep Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie (EBT, UA) werd de laatste vijf jaar verder uitgebouwd en verfijnd en zal ook in de toekomst door de samenwerkingsverbanden tussen de twee onderzoeksgroepen blijven groeien en resulteren in de uitbouw van een interfacultair genexpressieplatform, waarvan de expertise ook ten goede zal komen voor partners van binnen en buiten de UA (Dries.Knapen@ua.ac.be).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.