Peter De Deyn

Buitengewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Neurochemie en gedrag
Beweging Antwerpen (MOVANT)

Expertise

  • 1) Metabole en neurochemische analyses 2) Gedragsfenotypering van muismodellen en preklinische evaluatie van symptomatische en preventieve therapeutische interventies in gevalideerde transgene muismodellen voor de ziekte van Alzheimer 3) Diagnostisch referentiecentrum biomerkers in dementie 4) Wetenschappelijke counseling 5) Hersenbank

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.