Petra Meier

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Politics & Public Governance

Expertise

  • Inzet van deskundigheid van de leden van de onderzoeksgroep via bij voorbeeld lezingen, workshops, onderzoeks- en beleidsnota’s, deelname aan expertenpanels, etc.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.