Onderzoeksgroep

Intelligentie in processen, geavanceerde katalysatoren en solventen (iPRACS)

Expertise

Van opleiding ben ik chemisch ingenieur (gespecialiseerd in chemische en biochemische process engineering). Daarna heb ik gedoctoreerd in het veld van modelgebaseerde optimalisatie, waar ik expertise heb opgebouwd i.v.m. verschillende technieken en toepassingen. Vervolgens heb ik 2 jaar en 1 maand gewerkt als advanced process control engineer op BASF Antwerpen. Op dit moment ben ik postdoctoraal onderzoeker op de Universiteit Antwerpen in het veld van energy economics en engineering met kwantitatieve duurzaamheidsanalyses als focus. Onderzoekssleutelwoorden: kwantitatieve duurzaamheidsanalyses (techno-economische analyse, levenscyclusanalyse, ...), energie-economie, recyclage van plastics, modelgebaseerde multi-objectieve optimalisering, grondstoffeneffectiviteit, procesmodellering, proces-en systeemtechniek, chemische technologie