Die zivilrechtliche Haftung für Mitspielerverletzungen bei Sport und Spiel. Bespreking van het proefschrift van Philipp Dördelmann

Bron
Maandblad voor vermogensrecht - ISSN 1574-5767-1 (2020) p. 1-8

Overwegingen bij een behoedzaam arrest van de Hoge Raad omtrent de doorbreking van de aansprakelijkheidslimiet voor personenvervoer op de binnenvaart (art. 8:983 BW)

Bron
Aansprakelijkheid, verzekering en schade - ISSN 1567-7761-32 (2018) p. 169-180

Over de aansprakelijkheid van katholieke gezagsdragers voor misbruikgerelateerde schade: enkele lessen uit de Engelse rechtspraak

Bron
Recht, religie en samenleving - ISSN 2030-9279-2 (2017) p. 19-43

Een academisch college over Wrongful Birth en Wrongful Life

Bron
Verantwoord aansprakelijkheidsrecht : liber amicorum Aloïs Van Oevelen-p. 245-262

Familiebanden en banden van genegenheid in het aansprakelijkheidsrecht: een wandeling langs vier portretten

Bron
Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat / van Boom, W. [edit.]; et al.-p. 383-400