Een nieuwe kijk op het proton in drie dimensies. 01/11/2021 - 31/10/2024

Abstract

Een cruciaal vraagstuk in de moderne deeltjesfysica is de driedimensionale structuur van het proton. Deze bouwsteen van alle zichtbare materie is, volgens de algemeen aanvaarde theorie van de kwantumchromodynamica, opgebouwd uit elementaire quarks en gluonen: de zgn. partonen. Veel versnellerexperimenten worden afdoende beschreven m.b.v. een eenvoudige ééndimensionale aanpak, waarbij men aanneemt dat partonen in dezelfde richting bewegen als het proton waar ze deel van uitmaken. Deze beschrijving faalt echter wanneer experimenten gevoelig zijn aan de interne dynamica of spin correlaties van de partonen, en laat ook niet toe om de belangrijkste eigenschappen: afmeting, massa, spin, van het proton te verklaren. Om deze fundamentele vragen te beantwoorden is het dus onontbeerlijk om de volledige 3D structuur van het proton in kaart te brengen. Deze wordt verkregen uit experimentele data en gekwantificeerd in zgn. transversale impuls afhankelijke partondichtheden (TMDs). In dit project wil ik spinafhankelijke TMDs bestuderen, die vooralsnog onbekend zijn, maar essentieel zijn om de bovenstaande problemen op te lossen. Ik zal hiervoor gebruik maken van een nieuwe methode, ontwikkeld aan de UAntwerpen i.s.m. DESY: de 'Parton Branching' die zijn succes al heeft bewezen in de beschrijving van niet-gepolariseerde TMDs. Dit project is bijzonder actueel aangezien TMDs een drijfveer zijn achter nieuwe vooropgestelde experimenten, o.a. de recent goedgekeurde Electron-Ion Collider (EIC).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject