Raoul Deuss

Diensthoofd E-campus

Foto ID

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator-diensthoofd

Interne mandaten

Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.I.135
2020 Antwerpen
België
Tel. 032652226
raoul.deuss@uantwerpen.be