Onderzoeksgroep

Expertise

Sporen- en microanalyse, vooral op milieustalen

Onderzoeksproject VMM – zware metalen. 01/10/2014 - 31/10/2015

Abstract

Onderzoek van instrumentele parameters en huidige validatie voor de onderzochte zware metalen om na te gaan of de gevoeligheid van de huidige toestellen nog verbeterd kan worden. Onderzoek naar de oorzaak van de grote afwijking tussen ICP-MS en XRF meetresultaten, in het bijzonder voor het element antimoon (Sb). Onderzoek van verschillende type filters voor de monsterneming van zware metalen. Optimalisatie van de XRF toestellen voor element analysen, vooral in functie van de projecten rond chemische karakterisatie. Het betreft volgende elementen: Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V en Zn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Optimalisatie van de meetcondities met gecombineerde micro analytische technieken, in het bijzonder EPMA and MRS, voor onderzoek over de beschermingsmethoden van het kultuurpatrimonium. 01/10/2010 - 30/09/2012

  Abstract

  In het kader van dit doctoraatsonderzoek zullen we trachten bestaande micro- en sporenanalytische technieken zoals elektronen probe X-stralen micro analyse (EPMA), micro-Raman spectrometrie (MRS) en energie-dispersieve X-stralen fluorescentie (EDXRF) te optimaliseren om de meest relevantie informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de verwering van kunstobjecten, de optimalisatie van conservatietechnieken en de zogenaamde "preventieve bescherming" van het kultuurpatrimonium.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Observatiebasis van laser-ablatie solide stalen voor een inductief gekoppelde plasma-massaspectrometer met hoge resolutie (LA-HR-ICP-MS). 22/07/2010 - 31/12/2014

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Karakterisering van de effecten van ingeademde deeltjes op luchtwegen: een algemeen studieontwerp van atmosfeer naar alveoli. 01/12/2009 - 30/11/2010

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Atmosferische depositiefluxen van scheepvaartemissies naar de Belgische Noordzee (SHIPFLUX). 01/09/2009 - 31/08/2011

     Abstract

     Het belangrijkste doel van deze studie is het kwantificeren van de effecten van scheepsemissies op de concentratie en depositie van gas- en deeltjesvormige polluenten in het Belgisch deel van de Noordzee. De focus zal daarbij liggen op polluenten die bij depositie nutrienten vormen (stikstofverbindingen zoals NO., nitraten, nitriet, salpeterzuur, ammoniak en ammoniumzouten), op zware metalen en op persistente organische polluenten. Er zullen experimentele bemonsteringen voor deze componenten worden uitgevoerd vanop onderzoeksschepen op de belangrijkste scheepsroutes in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, en verder vanop een vast radarplatform en in een kuststation in De Haan.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Educatieve aanpak in cultureel erfgoed. (ELAICH) 01/02/2009 - 31/01/2012

      Abstract

      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Molecular characteristics of inhalable fraction of ambient particulate matter by means of micro-Raman spectrometry. (beurs M. VUICHYK, Oekraïne) 01/01/2009 - 31/12/2009

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Hoge Resolutie Inductief gekoppelde Plasma Massa Spectrometer (HR-ICP-MS). 19/12/2008 - 18/12/2013

        Abstract

        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Leveren van wetenschappelijke bijstand bij het sediment Fingerprinting onderzoek van het Waterbouwkundig Laboratorium. 15/12/2008 - 01/12/2011

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH - tweede fase) 15/12/2008 - 31/01/2011

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Technologieën en hulpmiddelen bij de beoordeling en diagnose van de invloed van luchtverontreiniging op roerend en onroerend cultureel erfgoed (TEACH). 01/12/2008 - 30/11/2011

           Abstract

           In het kader van dit doctoraatsonderzoek zullen we trachten bestaande micro- en sporenanalytische technieken zoals elektronen probe X-stralen micro analyse (EPMA), micro-Raman spectrometrie (MRS) en energie-dispersieve X-stralen fluorescentie (EDXRF) te optimaliseren om de meest relevantie informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de verwering van kunstobjecten, de optimalisatie van conservatietechnieken en de zogenaamde "preventieve bescherming" van het kultuurpatrimonium.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Het Alhambra complex (UNESCO Werelderfgoed, Granada, Spanje): studie van het effect van atmosferische blootstelling en analyse van een unieke verzameling van authentieke pigmentstalen. 01/10/2008 - 30/06/2013

            Abstract

            Dit voorstel heeft als doel de materialen en gasvormige polluenten en stofdeeltjes uit de atmosfeer in de Alhambra te karakteriseren om hun bijdragen aan de verweringsprocessen van de aanwezige kunstwerken te beoordelen. Een combinatie van microanalytische technieken zal toegepast worden voor het diepgaande onderzoek van materialen en polluenten. Een plan voor preventieve conservatie van het monument zal worden opgesteld op basis van de bereikte resultaten.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Optimalisatie van de meetcondities met gecombineerde micro analytische technieken, in het bijzonder EPMA and MRS, voor onderzoek over de beschermingsmethoden van het kultuurpatrimonium. 01/10/2008 - 30/09/2010

             Abstract

             In het kader van dit doctoraatsonderzoek zullen we trachten bestaande micro- en sporenanalytische technieken zoals elektronen probe X-stralen micro analyse (EPMA), micro-Raman spectrometrie (MRS) en energie-dispersieve X-stralen fluorescentie (EDXRF) te optimaliseren om de meest relevantie informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de verwering van kunstobjecten, de optimalisatie van conservatietechnieken en de zogenaamde "preventieve bescherming" van het kultuurpatrimonium.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              De studie van het verband tussen de luchtkwaliteit en de degradatie van bouwmaterialen met behulp van gekoppelde Elektronen probe micro analyse en micro Raman spectrometrie. 01/10/2008 - 30/09/2009

              Abstract

              Dit project gebruikt gekoppelde elektronen probe micro analyse /micro Raman spektrometrie om te bestuderen welke de bijdrage van atmosferische pollutie is tot de aantasting van een selectie bouwmaterialen (in het bijzonder deze die gebruikt worden in Sub-Sahara Afrika). Specifieke aandacht gaat uit naar de mate van aantasting en het mechanisme van het proces, met als doelstelling aanbevelingen te formuleren voor het gebruik en de toepassingsmogelijkheden. Parallelle Elektronen probe micro analyse en micro Raman spektrometrie technieken worden gebruikt voor de analyse van aangetaste stalen, aangemaakt via versnelde en real-time corrosie (mortel, verzinkt ijzer en aluminium). Het projekt zal de samenwerking tussen Belgische en Afrikaanse onderzoekers stimuleren en zal leiden tot een expertise transfer van de postdoctorale kandidaat naar de Belgische onderzoeksgroep van de UA.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Preventieve conservatie/presentatie in het museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen. 01/09/2008 - 30/06/2012

               Abstract

               De doelstellingen van dit project zijn onder meer de karakterisatie van de typische luchtvervuiling en van de problemen in het museum alsook het vaststellen van transport en depositie van vaste stofdeeltjes en gassen binnen het museum, van zowel binnen- als buitenbronnen, die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling en beschadiging van de kunstvoorwerpen. Daarnaast zullen ook metingen gebeuren betreffende de buitenluchtkwaliteit om na te gaan in welke mate deze bijdraagt tot de samenstelling van de binnenlucht. Uit vroegere studies is gebleken dat in het algemeen de buitenluchtkwaliteit de binnenluchtsamenstelling sterk kan beïnvloeden. Met behulp van de verkregen resultaten zullen richtlijnen en aanbevelingen voor het verbeteren van de omgevingsomstandigheden geformuleerd worden.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Milieu en plantenecologie op diverse niveaus. 01/01/2008 - 31/12/2014

                Abstract

                Het centrale thema van het OEC ECO betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier - waaronder de mens - en op het cultureel erfgoed. In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en chemische responsprocessen op diversie niveaus van organisatie). Het onderzoek is fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar ook methodologisch, en het kan in bepaalde gevallen ook resulteren in of leiden tot relevante toepassingen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                Project website

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Modelleren van de geochemische CO² fluxen in carbonaatbodems. 01/01/2008 - 31/12/2011

                Abstract

                Specifieke doelstellingen: 1. koppelen van een geochemisch aan een biologisch model. 2. Verzamelen van de ontbrekende gegevens en toepassing van het nieuwe model op twee studiegebeiden in contrasterende klimaatzones. 3. Validatie van de model outputs met gemeten CO2 fluxen en hun 13C/12C ratio's. 4. Interpretatie van de biologische en geologische fluxen in relatie tot hun verklarende variabelen. 5. Een van de twee studiegebieden ligt boven de Altamira grot, wereldberoemd voor haar muurschilderijen. Met het biogeochemische model zullen we trachten het risisco voor schade aan de schilderijen in te schatten onder condities van veranderend klimaat of gewijzigd beheer.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Chemical characterisation of individual fine particulate matter with respect to their health impact. (beurs NOVAKOVIC., Servië) 15/11/2007 - 15/11/2008

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Gecombineerde "Thin window" EPMA en Micro Raman technieken voor de chemische en structurele karakterisatie van milieudeeltjes: optimalisatie van de meetstrategie en data interpretatie; correlatie met data van XANES en XRD. 01/10/2007 - 27/11/2010

                 Abstract

                 De voortzetting van het postdoctoraal onderzoek zal zich in eerste instantie focusseren op de verdere optimalisatie van de meetstrategie voor de combinatie van analyses met "thin window" Elektronen Probe X-stralen Microanalyse (EPMA) en Micro-Raman Spectrometrie (MRS), die in de voorbije jaren werd uitgetest. Deze innoverende toepassing zal onderzocht worden voor zowel de chemische samenstelling als de fysische en structurele karakteristieken van milieupartikels met een natuurlijke of antropogene oorsprong. Aandacht zal ook besteed worden aan de interpretatie van de resultaten van beide technieken en dit zowel voor de metingen van onafhankelijke EPMA en MRS instrumenten als via een gecombineerd EPMA/MRS toestel.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Estimation of hazardous metals concentrations in ambient urban air taken up by a human respiratory system. (beurs CEVIK UGUR, Turkijke) 15/09/2007 - 15/09/2008

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   "Fijn stof" en relevante gasvormige luchtpolluenten in kantoren, scholen en woningen in de Provincie Antwerpen. 01/01/2007 - 31/12/2008

                   Abstract

                   Aan de kwaliteit van binnenhuislucht, in kantoren, scholen en woningen, is in België nog geen aandacht besteed. Deze studie zal de hoeveelheden en de chemische samenstelling bepalen van fijn en ultrafijn stof (dat momenteel van primordiaal belang is i.v.m. luchtvervuiling) op talrijke plaatsen in de Provincie Antwerpen, naast relevante gasvormige luchtpolluenten. Conclusies naar beleid en gezondheid worden in het vooruitzicht gesteld.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    De ontwikkeling en optimalisatie van een gebruiksvriendelijke en efficiënte persoonlijke bescherming van schoolgaande kinderen tegen luchtpollutie in stedelijk milieu. 01/01/2007 - 31/12/2008

                    Abstract

                    Ondanks de talrijke overheidsinspanningen om luchtpollutie in de steden te reduceren, blijven stadsbewoners blootgesteld aan verontreinigde lucht. Echter, daar het verband tussen astmatische symptomen en atmosferische pollutie steeds frequenter bevestigd wordt, dringt een oplossing zich op. Dit project laat toe om een efficiënte en kindvriendelijke persoonlijke bescherming te ontwikkelen die schoolgaande kinderen kunnen dragen tijdens fietstochten in de stad.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Analysis of selected biologically relevant metals captured in the atmosphere above the North Sea. (beurs L. DARCHUK, Oekraïne) 01/01/2007 - 31/12/2007

                     Abstract

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH) 15/12/2006 - 31/01/2009

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Ionen analysen 2006-2007. 01/09/2006 - 31/12/2007

                       Abstract

                       Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de daggrenswaarden van PM10-stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof (PM10) zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het PM10-stof. Het project "Chemische karakterisatie van PM 10 in Vlaanderen" start in de tweede helft van 2006 en loopt gedurende 1 jaar. Elke 6de dag zullen er op 6 locaties in Vlaanderen (Aarschot, Borgerhout, Hasselt, Houtem, Mechelen en Zelzate) filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de drie componenten van dit project is de bepaling van wateroplosbare ionen op kwartsvezelfilters.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Element analysen 2006-2007. 01/09/2006 - 31/12/2007

                        Abstract

                        Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de daggrenswaarden van PM10-stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof (PM10) zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het PM10-stof. Het project "Chemische karakterisatie van PM 10 in Vlaanderen" start in de tweede helft van 2006 en loopt gedurende 1 jaar. Elke 6de dag zullen er op 6 locaties in Vlaanderen (Aarschot, Borgerhout, Hasselt, Houtem, Mechelen en Zelzate) filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de drie componenten van dit project is de bepaling van elementen op teflonfilters.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Onderzoeksexcellentiecentrum ECO. 01/01/2006 - 31/12/2007

                         Abstract

                         Het centrale thema van het OEC ECO betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier - waaronder de mens - en op het cultureel erfgoed. In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en chemische responsprocessen op diversie niveaus van organisatie). Het onderzoek is fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar ook methodologisch, en het kan in bepaalde gevallen ook resulteren in of leiden tot relevante toepassingen.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                         Project website

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Identification and prognosis of atmospheric pollution in selected health resorts of Lower Silesia after the modernisation of the two largest industrial plants in this region. 01/01/2006 - 31/12/2007

                         Abstract

                         De bedoeling van het project is in de eerste plaats om de fysische en chemische eigenschappen na te gaan van atmosferische aerosolen in bepaalde kuuroorden in Laag Silesië, in de zogenaamde "zwarte driehoek" van Polen. Hiervoor worden electronen microscopie, geautomatiseerde electronen microprobe analyse, energie-dispersieve X-stralen fluorescentie en micro-Rman spectrometrie gebruikt. Door de Poolse collega's zullen isotoop analysen worden ontwikkeld en toegepast op de stofmonsters. Bovendien worden polluent-gas analysen uitgevoerd met passieve monitoren. De bekomen resultaten zullen gebruikt worden als theoretische basis en input voor lokale luchtpollutie-modellen.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          X-ray fluorescence and scanning electron microscopy studies of marine calcite and atmospheric aerosol particles. (beurs Y. MAKAROVSKA, Oekraïne) 15/06/2005 - 14/06/2006

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (AXES). 01/01/2005 - 31/08/2021

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Structurele en chemische karakterisatie van materialen op micro- en nanometerschaal. 01/01/2005 - 31/12/2014

                            Abstract

                            De studie van oppervlakken, grenslagen, microscopische en zelfs nanoscopische structuren speelt een alsmaar belangrijkere rol in de karakterisatie van zeer uiteenlopende materialen in metallurgie, microelektronica, optoelektroraca, fotografie, enz. Meestal geschiedt deze karakterisatie met zgn. (micro)bundeltechnieken. Door interactie van een "primaire" bundel (elektronen, fotonen, ionen) ontstaan aan het materiaal "secundaire" signalen (elektronen, fotonen, ionen, neutralen) die informatie bevatten over de samenstelling en structuur van het materiaal-oppervlak. De diverse technieken verschillen in het soort informatie, t.w. informatiediepte, diepteresolutie, mogelijkheid om diepteprofielen te verkrijgen, laterale resolutie, compatibiliteit met bepaalde types materialen (elektrische isolator vs. geleider, refractair vs. labiel materiaal), destructief of niet- destructief karakter en soort informatie (elementair, isotopisch, moleculair). Het is duidelijk dat éen methode niet alle vragen kan beantwoorden. Bovendien is de benodigde apparatuur erg duur. Het is niet mogelijk voor één onderzoeks-groep om alle infrastructuur, accessoires, knowhow, know-why, en ervaren personeel in huis te hebben. Samenwerking is derhalve een must. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap beoogt het vergemakkelijken van wederzijdse raadplegingen, uitwisselingen en gebruik van complementaire apparatuur voor het oplossen van diverse problemen, aangebracht door een of meer leden.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Simultane chemische en structurele analyse van micropartikels met micro-Raman spectrometrie gekoppeld aan elektronen probe microanalyse. 01/01/2005 - 31/12/2010

                            Abstract

                            De fundamentele doelstellingen van dit project kunnen als volgt worden samengevat: -Installatie en implementatie van een interface tussen de aanwezige Renishaw micro-Raman spectrometer en een JEOL EPMA/SEM instrument. -Analyse van verschillende monsters, verbindingen, materialen en standaarden om de mogelijkheden van de gecombineerde techniek te onderzoeken. -Toepassing van micro-Raman/SERS voor de analyse van atmosferische aerosolen, en een vergelijking van de bekomen resultaten met deze van EPMA/SEM-EDX metingen -Toepassing van gecombineerde micro-Raman/EPMA metingen op milieu monsters en technologische micro-partikels. -Samenwerking met collega's die behoefte hebben aan verbeterde analytische capaciteiten voor andere types van onderzoek.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Radioecological risk assessment of abandoned uranium mine based on microchemical analysis after recultivation. 01/01/2005 - 31/12/2006

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Onderzoek naar toxische dampen waaraan zeevarenden blootgesteld worden aan boord van tankers tijdens de normale operaties. 01/01/2005 - 31/12/2006

                              Abstract

                              Het project wil nagaan in welke mate zeevarenden op chemicaliën-en gastankers blootgesteld worden aan toxische dampen. Hiervoor zullen nauwkeurige metingen uitgevoerd worden in de leefruimten en tijdens de normale werkoperaties, zowel op zee als in de haven. De meetwaarden zullen getoetst worden aan de TLV-waarden. De resultaten moeten toelaten het juiste gebruik van beschermingsmiddelen te optimaliseren.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Role of the calcium carbonate skeletons of marine organisms in the oceanic calcite balance. (beurs Elzbieta STEFANIAK, Polen) 01/01/2005 - 31/12/2005

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Toepassing van gecombineerde "Thin window" EPMA en Micro Raman technieken voor de chemische en structurele karakterisatie van milieudeeltjes. 01/10/2004 - 30/09/2007

                                Abstract

                                De studie van atmosferische aërosolen is de laatste tijd zeer belangrijk geworden omwille van twee redenen: de kleine deeltjesgroottefractie heeft een belangrijke invloed op de menselijke gezondheid en op het globale klimaat. Micro-analytische karakterisatie van individuele deeltjes laat toe om meer informatie te bekomen dan mogelijk met bulkanalyse. Op deze manier wordt de tracering van vervuilingsbronnen vereenvoudigd. De ontwikkeling van 'thin window' EDX detectoren was van groot belang voor elektronen probe X-stralen microanalyse (EPMA), om lichte elementen te detecteren (6<Z). Deze techniek heeft zich als een krachtige methode bewezen voor de studie van individuele deeltjes, daar de combinatie van 'imaging' via elektronenmicroscopen met energiedispersieve X-straal detectie de bepaling van grote hoeveelheden individuele deeltjes op een snelle en geautomatiseerde manier toelaat. De combinatie van computer gecontroleerde analyse van individuele deeltjes via 'thin-window' EPMA en een reverse Monte Carlo kwantificatie methode heeft zich nuttig getoond voor het verkrijgen van elementaire concentraties met een nauwkeurigheid binnen 15%, ook voor lage Z-elementen. Bundelgevoelige deeltjes zoals ammoniumsulfaat en -nitraat kunnen geanalyseerd worden door middel van een opstelling gekoeld met vloeibare stikstof. Bijkomend laat de automatisatie van deze techniek, op het niveau van individuele deeltjes, de analyse van grote hoeveelheden deeltjes toe, wat een beter statistisch resultaat verzekert. Een verdere ontwikkeling van deze methodiek zou de bestudering van oppervlaktelagen op individuele microscopische deeltjes mogelijk moeten maken. Dit dient te worden gebaseerd op de bestraling van elke deeltje met electronen-stralen van verschillende energiehoeveelheden. De penetratie van de elektronen, de gegenereerde ontsnappende X-stralen en de detectiekans kunnen dan gemodelleerd worden met de ontwikkelde Monte Carlo simulaties, met betrekking tot een mogelijke oppervlaktelaag met ongekende dikte en samenstelling. Onlangs werden oppervlaktelagen van zogenaamde 'Asian-dust' deeltjes bestudeerd; d.w.z. bodem-stof, dat in bepaalde tijden van het jaar wordt getransporteerd vanuit de Gobi woestijn met respectievelijke invloed op het plaatselijke weer en de luchtvervuiling. Deze als vrij inert ingeschatte aluminiumsilicaatdeeltjes bleken meestal gecoat met een sulfaatcoating na interactie met zwavelrijke gassen. Om meer gedetailleerde informatie te bekomen over de samenstelling van de individuele milieudeeltjes, wordt er voorgesteld om verschillende combinaties van micro analysemethoden te bestuderen. De combinatie van de micro-Raman techniek en TW-EPMA voor milieu onderzoek kan gedetailleerde informatie geven over de karakterisatie van individuele deeltjes, wat een betere beoordeling toelaat, en dit geeft meer volledige informatie over de 'Global Change Problems' en hun processen. Het blijkt dat micro-Raman spectrometrie niet-geëxploreerde mogelijkheden heeft in dit gebied, vooral wanneer dit gekoppeld kan worden met simultane EPMA.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Ettringite as a potential material for environmental solid waste processing : study of the formation kinetics and chemical characterisation. (FWO Vis.Fel., Vermaak-Potgieter Sanja) 15/08/2004 - 14/08/2005

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Proper heating of historic wooden churches: characterization of airflows, air particulate deposition and strains in the wood. 01/01/2004 - 31/12/2005

                                  Abstract

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   NO2, verkeersmetingen met passieve samplers, 2004. 01/01/2004 - 31/03/2005

                                   Abstract

                                   Nieuwe grenswaarden voor NO2 worden van kracht in 2010 middels de eerste dochterrichtlijn lucht 1999/30/EG. De huidige metingen uitgevoerd met automatische monitoren, alsook een modelstudie uitgevoerd door de VITO, wijzen erop dat in steden en verkeersdrukke plaatsen mogelijk nog overschrijdingen van de toekomstige jaargemiddelde-grenswaarde kunnen voorkomen. Deze studie heeft tot doel meer informatie in te winnen over de jaargemiddelde NO2 concentraties in steden en op verkeersdrukke plaatsen d.m.v. passieve samplers.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Development and application of X-ray fluorescence spectrometry and electron probe X-ray microanalysis for marine calcite particles and their atmospheric precursors. (beurs Konstantin BELIKOV, Oekraïne) 01/01/2004 - 31/12/2004

                                    Abstract

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Atmosferische stikstof aanvoer naar de Noordzee : anorganische en organische nutriënten. 15/12/2003 - 30/04/2006

                                     Abstract

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Capturing of Aerosol Particles from Welding. 01/09/2003 - 31/08/2005

                                      Abstract

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Ettringite as a potential material for environmental solid waste processing : study of the formation kinetics and chemical characterisation. 15/08/2003 - 14/08/2004

                                       Abstract

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        FWO Visiting Postdoctoral Fellowship . (Johannes Potgieter) 01/08/2003 - 31/07/2004

                                        Abstract

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Regiometingen met passieve samplers in Mortsel 2003-2005. 01/06/2003 - 31/10/2005

                                         Abstract

                                         Een belangrijke vernieuwing en wijziging van verkeersinfrastructuur is gepland in Mortsel. Het autoverkeer zal op de Antwerosestraat teruggebracht worden van 2 op 1 rijstrook. De aanwezige tramlinen zullen verder doorgetrokken worden. Door de meting van NO2 en BTEX (d.i. Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen) met passieve samplers voor en na de werken, zal nagegaan worden of the gewijzigde verkeerstromen een meetbaar of belangrijk effect hebben op de luchtkwaliteit. Er zullen twee meetcampagnes gevoerd worden die beide een maand duren, namelijk voor de aanvang van de werken (juni 2003) en na de beëindiging van de werken (juni 2005). Tevens worden een aantal binnenhuismetingen georganiseerd.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Gevorderde cursus over vernieuwende technologieën en materialen voor de conservatie van cultureel erfgoed.(ITECOM) 01/04/2003 - 31/07/2004

                                          Abstract

                                          Conservatie van cultureel erfgoed is van groot belang voor beleidsmakers en wetenschappers, maar ook voor de bredere Europese gemeenschap. Talrijke onderzoeksprojecten, zowel nationale als internationale (Europese), werden reeds uitgevoerd gedurende de laatste tien jaar, wat geleid heeft tot nieuwe inzichten over matieralen en methodologieën. Het is daarom nodig om deze kostbare kennis te verspreiden, om de betrokken onderzoekers grondig te informeren over de meest recente ontwikkelingen in dit gebied. Het doel van dit programma is de promotie van vorming in wetenschap en techniek van conservatie interventies op historische monumenten en complexen die een zware belasting vanuit het milieu ondergaan. Een 40-tal postuniversitairen met verschillende achtergronden worden een opleiding aangeboden over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van conservatie en restauratie van monumenten.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Model voor multi-polluent impact en inschatting van de drempelwaarden voor cultureel erfgoed (MULTI-ASSESS). 01/02/2003 - 30/04/2005

                                           Abstract

                                           Het prijskaartje van de verwering en bezoedeling van verschillende materialen door luchtvervuiling is enorm en de schade die wordt toegebracht aan objecten van hoge culturele waarde bedreigt het rijke Europese culturele erfgoed. Veel aandacht is lang uitgegaan naar de effecten van S-houdende polluenten, met in het bijzonder SO2, dat algemeen aanzien werd als de belangrijkste factor in de verwering van verschillende materialen. Bestaande dosis-respons functies weerspiegelen in principe een pollutie situatie die gedomineerd wordt door SO2 emissie. De dalende SO2-niveau's in de meeste delen van Europa en het toenemende wagenverkeer hebben aanleiding gegeven tot verhoogde niveau's (zowel absoluut als relatief) van N-verbindingen, O3 en fijne deeltjes, waardoor een nieuwe multi-polluent situatie ontstaan is. De ontwikkeling van dosis-respons relaties, die de multi-polluent effecten (in combinatie met klimatologische en meteorologische parameters) op de verwering en bezoedeling van verschillende materialen kunnen kwantificeren, vormt een essentiële voorwaarde om schade en drempelwaarden te kunnen voorspellen. De resultaten zullen als ondersteuning dienen voor het opstellen van een beleid met betrekking tot luchtkwaliteit en zouden een efficiënt instrument zijn voor autoriteiten, organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor erfgoed-zorg, in hun inspanning voor het behoud van objecten van culturele waarde en de reductie van onderhoudskosten.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Determination of low-Z elements and characterisation of surface layers on marine CaCO3 particles using new electron microprobe techniques. (beurs M. SEMENOV, Rusland) 01/01/2003 - 31/12/2003

                                            Abstract

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes : het geval van de fijne stofdeeltjes (EXPER/PF). 01/07/2002 - 31/12/2004

                                             Abstract

                                             Het doel van dit project is een werkinstrument te ontwikkelen dat toelaat de luchtkwaliteit in de Euroregio beter te evalueren. Dit project handelt over deeltjes in zwevend stof, met een bijzondere aandacht voor de fijne fractie (PM2.5). De luchtkwaliteit is een algemene bezorgdheid van onze maatschappij geworden en de reglementering hieromtrent is zeer snel geëvolueerd. De fijne deeltjes in zwevend stof vormen één van de objectieve elementen voor de evaluatie van de luchtkwaliteit en worden om die reden beschreven in een normatieve definitie: men spreekt van PM10 en PM2.5 voor stofdeeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 µm en 2.5 µm. Dit zijn de deeltjes die het gemakkelijkst diep in de luchtwegen kunnen binnendringen. Op Europees niveau zijn er strenge richtlijnen betreffende deze doelstellingen van kracht geworden. Wetenschappelijke onderzoeksresultaten betreffende fijne deeltjes van de laatste 10 jaar hebben echter aangetoond dat de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid (sterfte, hospitalisatie en toename van symptomen en medicatie) niet enkel te wijten zijn aan perioden met hoge stofconcentraties. Zij zijn eveneens verbonden met de dagelijkse blootstelling aan de omgevingslucht. Bovendien is ook de chemische samenstelling van de deeltjes belangrijk. Deze nieuwe vaststelling over het fijn stof rechtvaardigt een uitbreiding van de te bereiken doelstellingen en een betere afstemming van de aangewende middelen.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Vriendelijke verwarming: comfortabel voor mensen en compatibel met de conservatie van kunstwerken bewaard in kerken. 01/04/2002 - 31/03/2005

                                              Abstract

                                              Dit project is gericht op de strategie voor de verwarming van ruimtes die objecten van hoge culturele waarde bevatten, meer bepaald in kerken. In plaats van de hele ruimte, inclusief de muren en het plafond, te verwarmen, zal de warmte geconcentreerd blijven tot het volume waar er zich mensen bevinden zonder een negatieve impact te veroorzaken op de kunstwerken. Op de koop toe zal de hier voorgestelde oplossing energie besparen en dus het milieu minder belasten. Als kerken verwarmd worden met de traditionele systemen, veroorzaken de plotselinge sporadische periodes van opwarming een daling van de relatieve vochtigheid, wat op zich aanleiding geeft tot een geforceerde evaporatie van schilderijen op canvas en andere kunstwerken met een lage thermische capaciteit. Tegelijkertijd, zal als de kerk gevuld is met personen, het vocht dat door deze personen afgegeven wordt het dooipunt doen stijgen boven de temperatuur van de dikke muren en het plafond. De overmaat aan vocht condenseert op de koude oppervlakken van fresco's en decoratie met dramatische gevolgen. De enige oplossing bestaat erin de warmte te concentreren in het volume waar zich personen bevinden zodat de overmaat vocht zich verspreid over de rest van de ruimte en aldus de kunstwerken bereikt.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Bepaling van de voorwaarden om voor oude glasramen aantasting door condensatie, depositie van stofdeeltjes en groei van microorganismen te verhinderen.(VIDRIO) 01/02/2002 - 31/01/2005

                                               Abstract

                                               Het effect van beschermende voorzetglazen op de conservatie van oude glasramen wordt in dit project geëvalueerd. Dit houdt de karakterisatie in van alle relevante parameters voor de corrosie van glas en voor de wijziging van de pigmenten vanuit een brede invalshoekunt, inclusief de fysische (bvb. wijzigingen van temperatuur en vochtigheid), chemische (bvb. belangrijke vervuilende gassen) en microbiologische parameters.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Studie naar de invloed van de fijne deeltjesfractie in binnen- en buitenlucht op chronisch respiratoire aandoeningen in de Antwerpse regio op basis van een aangepaste chemische analytische methode. 01/01/2002 - 31/12/2005

                                                Abstract

                                                Chronische obstructieve respiratoire aandoeningen (Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en astma) vertonen een toenemende prevalentie met belangrijke economische gevolgen. Vermits luchtvervuiling een belangrijke factor kan zijn, heeft dit project als doel het nagaan van deze invloed. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd: 1) Het vaststellen van gezondheidsparameters van de luchtwegen (luchtwegklachten, longfunctie, bronchiale overprikkelbaarheid) en allergie in Antwerpen en een aantal gemeenten in de Provincie. 2) De bepaling van de individuele blootstelling ('exposure assessment'). 3) Het evalueren van het verband tussen de samenstelling van de lucht (deeltjesfracties) en het voorkomen van ademhalingsklachten, astma en allergie bij volwassenen en kinderen in Antwerpen en een aantal gemeenten in de Provincie. 4) Om de relatie van deze aandoeningen met de chemische samenstelling van de fijne deeltjesfractie te kunnen bepalen, is een chemische karakterisatie noodzakelijk. Deze deeltjesfractie bestaat, naast anorganische componenten, vooral uit organische verbindingen en roet. De karakterisatie is, in het bijzonder voor de organische fractie en gezien het voorkomen van een groot aantal verbindingen in kleine concentraties, geen eenvoudige zaak. Om deze fractie beter in kaart te brengen, zullen de mogelijkheden van tweedimensionale Gaschromatografie, gekoppeld met Time-of-Flight Massaspectrometrie nagegaan worden. Verder zullen ook de andere (anorganische) fracties met moderne analysetechnieken geanalyseerd worden en dit zowel kwalitatief als (semi-)kwantitatief. Het geheel moet ons in staat stellen inzicht te verkrijgen in de rol van deze fracties met bovenvermelde respiratoire aandoeningen (COPD en astma).

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 Ontwikkeling van elektronenmicroprobe-technieken voor speciatie en diepteprofilering van micro-partikels, en toepassing op het Asian-Dust fenomeen (co-operation FWO-Korean Science and Engineering Foundation). 01/01/2002 - 31/12/2004

                                                 Abstract

                                                 Electronen microprobe analyse met ultra-dun venster voor de energie-dispersieve X-stralen detector laat toe ook lichte elementen zoals koolstof, stikstof en zuurstof in individuele partikels te bepalen en zo aan chemische speciatie te doen op het niveau van de individuele deeltjes. Analyse bij verschillende electronenbundel-energieën gecombineerd met simulatie door Monte Carlo berekeningen laat toe om oppervlaktelagen op individuele deeltjes kwantitatief vast te tellen. Beide methodologieën zullen worden toegepast op atmosferische aërosolen, nl. van Asian Dust, een fenomeen dat zeer belangrijk is voor de luchtpollutie en het klimaat in bvb. Korea.

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Chemical and biological characterisation of ambient air coarse, fine, and ultrafine particles for human health risk assessment in Europe (PAMCHAR). 01/01/2002 - 31/12/2004

                                                  Abstract

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Speciatie en oppervlakteanalyse van individuele deeltjes met behulp van "thin-window" en "dual-energy" elektronen probe X-stralen micro-analyse. 01/10/2001 - 30/09/2002

                                                   Abstract

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Determination of light and heavy elements in marine aerosols by Grazing-Exit EPMA and Grazing-Exit PIXE. (beurs Zoya SPOLNIK) 01/10/2001 - 30/09/2002

                                                    Abstract

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject

                                                     Characterization of calcite particles from marine waters with analytical spectrometric methods. (beurs Laszlo BENCS) 01/10/2001 - 30/09/2002

                                                     Abstract

                                                     Onderzoeker(s)

                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                      Project type(s)

                                                      • Onderzoeksproject

                                                      PM2.5 karakterisatie, 2001-2003. 01/09/2001 - 31/08/2003

                                                      Abstract

                                                      Dit project kadert in het AWI-programma beleidsgericht onderzoek 'Evaluatie van beleidsscenario's m.b.t. fijn stof (PM2.5)'. met volgende objectieven: 1. uitvoeren van een aantal gerichte meetcampagnes voor de bepaling van een aantal doelcomponenten van fijn stof; 2. evaluatie van een efficiënte meetmethodologie voor bepaling van de concentratie en de chemische karakterisatie; 3. interpretatie van de experimentele data in functie van de ruimtelijke verspreiding van het fijn stof ter opstelling van verklaringshypothesen.

                                                      Onderzoeker(s)

                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                       Project type(s)

                                                       • Onderzoeksproject

                                                       FWO Visiting Postdoctoral Fellowship. (Felix Deutsch) 01/08/2001 - 31/05/2002

                                                       Abstract

                                                       Electronenmicroprobe analyse (EMPA) wordt verder ontwikkeld voor de karakterisatie van individuele aërosol partikels. Hierbij wordt de nadruk gelegd op EMPA met dunne detectorvensters voor de meting van lichte elementen en dus chemische speciatie van partikels op het individuele niveau. Tezamen met de toepassing van passieve diffusiebuisjes voor de bemonstering van luchtpollutiegassen, zal de EMPA techniek worden gebruikt in studies over het verband tussen luchtpollutie en volksgezondheid (bvb. astma).

                                                       Onderzoeker(s)

                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                        Project type(s)

                                                        • Onderzoeksproject

                                                        Bescherming van kunstwerken in vitrinekasten : chemische, microklimatologische en microbiologische aspecten. 01/07/2001 - 30/06/2003

                                                        Abstract

                                                        Dit project beoogt in eerste instantie de karakterisatie van de verschillende micromilieuparameters (microklimaat, chemie van de binnenatmosfeer en microbiologie), waaraan kunstwerken in vitrinekasten worden blootgesteld. Een tweede luik omvat de ontwikkeling van geschikte on-line waarschuwingssystemen voor excessen in de relevante parameters (omvat o.a. chemische sensoren,...)

                                                        Onderzoeker(s)

                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                         Project type(s)

                                                         • Onderzoeksproject

                                                         Research of background and anthropogenic aerosols in the Southern Siberia. (beurs Alexander KAPLINSKY) 15/01/2001 - 14/01/2002

                                                         Abstract

                                                         Onderzoeker(s)

                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                          Project type(s)

                                                          • Onderzoeksproject

                                                          Ontwikkeling van elektronen probe X-stralen microanalyse voor lichtere elementen en lagere detectielimieten; toepassingen op milieupartikels. 01/01/2001 - 31/12/2004

                                                          Abstract

                                                          Nieuwe meetgeometrieën en detectoren zullen worden gebruikt om de karakteristieken van electronen microprobe analyse van milieupartikels te verbeteren. In de 'grazing-emission' meetgeometrie is het mogelijk lagere detectielimieten te bekomen omdat de Bremsstrahlung-achtergrond gevoelig gereduceerd wordt. Met een energie-dispersieve detector met een ultradun venster kunnen lichte elementen,zoals C, N en O, eveneens worden bepaald. Door te werken met verschillende electronenbundel-energieën en hun interactie met partikels door Monte Carlo simulaties iteratief te berekenen, kunnen oppervlake-lagen op individuele deeltjes worden geanalyseerd.

                                                          Onderzoeker(s)

                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                           Project type(s)

                                                           • Onderzoeksproject

                                                           Methodologie ter inschatting van de impact van PM2.5 en gassen in relatie tot de ontwikkeling van astma en allergie bij jonge volwassenen. 01/01/2001 - 31/12/2003

                                                           Abstract

                                                           In een eerder onderzoek van de geneeskundige partner is gebleken dat men in het centrum van Antwerpen dubbel zoveel astmaklachten waarnam dan in de zuidelijke agglomeratie. Een aantal bekende persoons- en omgevingsgebonden factoren konden slechts gedeeltelijk dit verschil verklaren. Daarom zal in dit projectvoorstel getracht worden om in Vlaanderen de impact van bepaalde polluenten (in de eerste plaats PM2.5, d.i. de fractie van atmosferische stofmet een diameter beneden 2.5 micrometer) op de ademhalingsgezondheid te bepalen. Hiertoe zal door de chemische partner in een aantal representatieve residentiële woningen de binnenlucht bemonsterd worden en de concentratie van PM2.5 en de samenstelling van de gasfase bepaald worden. Ook in de corresponderende buitenlucht zal de concentratie aan PM2.5 nagegaan worden. Zo kan voor de betrokken proefpersonen de individuele blootstelling worden berekend. De bekomen stalen zullen gescreend worden op de aanwezigheid van een geselecteerde groep van polluenten (polycyclische aromatische waterstoffen en hun nitro-analogen; HNO2 en NO2). De luchtmetingen zullen genomen worden in de woningen van een steekproef van deelnemers aan het vervolgonderzoek van de European Community Respiratory Health Survey (ECRHS). Het medische gedeelte van dit onderzoek zal uitgevoerd worden met partiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. De ECRHS zal plaatsvinden in dezelfde gebieden als in vorig onderzoek, aangezien hier reeds grote verschillen in ademhalingsklachten en allergie tussen de verschillende gebieden gevonden werden en deze verschillen konden niet verklaard worden door verschillen in persoonlijke risicofactoren. De bernonsteringsplaatsen voor de buitenluchtmetingen zullen dus op representatieve plaatsen in deze gebieden (rooster) gekozen worden. Voor de binnenlucht zal zoveel mogelijk in de huizen van de proefpersonen worden gemeten. Door nu ook de luchtverontreiniging (met name PM2.5) te meten, zal een inschatting gemaakt kunnen worden van het effect van een verandering van de PM2.5 (zowel in buiten- als in binnenlucht) op het voorkomen van ademhalingsklachten en allergie op de Vlaamse bevolking.

                                                           Onderzoeker(s)

                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                            Project type(s)

                                                            • Onderzoeksproject

                                                            Evaluatie van beleidsscenario's met betrekking tot fijn stof (PM2.5). 01/01/2001 - 31/12/2003

                                                            Abstract

                                                            De gevolgen voor de volksgezondheid van luchtverontreiniging door deeltjes wordt nu als een belangrijk thema voor het beleid erkent, maar er zijn nog belangrijke onzekerheden m.b.t. de verklaring van deze impacts, en welke kenmerken van de deeltjes hiervoor verantwoordelijk zijn. Voorgesteld onderzoek wil in de context van deze onzekerheid prioritaire "no- regret" beleidsmaatregelen identificeren, dit zijn maatregelen die -rekening houdend met bovenvermelde onzekerheden - het meest relevant zijn om de impacts in Vlaanderen te beperken. Hiertoe zal uit een kritisch overzicht van de internationale kennis op gebied van de effecten en mechanismen van fijn stof verschillende hypotheses worden geïdentificeerd. Ten tweede zal een stand van zaken worden opgemaakt met betrekking tot de bronnen en verspreiding van fijn stof. De hierbij vastgestelde leemtes zullen we aanvullen via het uitvoeren van bijkomende metingen en analyses. Op basis van deze geactualiseerde informatie kunnen we dan de baten van verschillende beleidsmaatregelen doorrekenen aan de hand van geactualiseerde verspreidings- en impact modellen. Uit deze resultaten kunnen we tenslotte een set van no-regret beleidsmaatregelen identificeren, in functie van verschillende verklaringsmechanismen voor de schadelijkheid van deeltjes.

                                                            Onderzoeker(s)

                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                             Project type(s)

                                                             • Onderzoeksproject

                                                             Studie van het transport en de depositiestromen van zware metalen in de rivier Tisza na recente, zware vervuilingen. 11/12/2000 - 11/12/2003

                                                             Abstract

                                                             In 2000 vonden katastrofische gebeurtenissen plaats die leidde tot de vervuiling van de Tisza-rivier in Hongarije met cyaniden en zware metalen (respectievelijk van 1 tot 12 februari en begin maart). Deze gebeurtenis kreeg veel aandacht in de wereldmedia, aangezien ze een aanzienlijke bedreiging vormde voor het leven in het rivierwater en de rest van het ecologisch systeem. De invloed van de algemene toestand van de bodem en het water van de rivier en zijn aangrenzende, historische parallelvertakkingen op het volledige ecosysteem van het rampgebied is enorm. De kennis over de huidige toestand en de mogelijke ontwikkelingsverschijnselen in de rivier zijn dus van groot belang. De noodzaak om het oorspronkelijke natuurbestand te bewaren en te beschermen, vereist een grondige studie met betrekking tot de snelheid en de dynamiek waarmee sedimentophoping plaatsvindt. Zoals uit eerder preliminair onderzoek blijkt, zouden de bronnen van de eerder vernoemde vervuiling te vinden zijn bij de industrie in het stroomgebied van de Tisza en aangrenzende rivieren. De analyse van deze sedimentdeeltjes met EPMA zou deze theorie kunne bevestigen. Een groot voordeel kan voortvloeien uit de samenwerking tussen de verschillende partners in Vlaanderen en Hongarije. De ervaring en de vorige resultaten geboekt door de Vlaamse onderzoekers in het onderzoeksdomein kunnen gecombineerd worden met de resultaten verkregen door de Hongaarse onderzoeksgroepen uit een recent project rond sedimentonderzoek.

                                                             Onderzoeker(s)

                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                              Project type(s)

                                                              • Onderzoeksproject

                                                              Rol van de CaCO3 in de klimaatsverandering. 01/12/2000 - 30/06/2005

                                                              Abstract

                                                              Het algemeen doel van dit onderzoeksproject is een beter inzicht te verkrijgen in de oceanische cyclus van de anorganische koolstof en zijn rol in klimaatsverandering. De mechanismen verantwoordelijk voor de productie van particulair anorganisch en organisch koolstof enerzijds, en voor de oplossing van calciumcarbonaat anderzijds, zullen bestudeerd worden. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met VUB en ULB. Wij zullen vooral de nadruk leggen op: *Collectie van calciet deeltjes uit het marien milieu. *Classificatie van individuele deeltjes met automatische elektronen micro probe analyse (EMPA). *Manuele microanalysen van geselecteerde individuele deeltjes op hun hoofd-en nevenelement gehalte. *Bepaling van de oppervlaktelagen op individuele calciumcarbonaat partikels, met behulp van 'variabele-energie' EMPA. *Identificatie van planktonspecies en hun fragmenten.

                                                              Onderzoeker(s)

                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                               Project type(s)

                                                               • Onderzoeksproject

                                                               Vergelijkende analyse van X-stralen emissie en elektronen- en laser microprobes voor destudie van de samenstelling en structuur van mariene aerosolen 01/10/2000 - 30/06/2001

                                                               Abstract

                                                               X-stralenfluorescentie (XRF) met een economische energie-dispersieve opstelling zal worden geoptimaliseerd voor sporenanalyse van luchtfilters. De toepassingsmogelijkheden voor de studie van mariene aerosolen worden vergeleken met deze van een conventioneel XRF systeem en met microprobe technieken.

                                                               Onderzoeker(s)

                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                Project type(s)

                                                                • Onderzoeksproject

                                                                Het meten van ammoniak in gasfase en ammoniak-aërosolen te Brasschaat. 01/07/2000 - 31/01/2001

                                                                Abstract

                                                                Verschillende technieken voor de bepaling van gasvormig ammoniak en van particulair ammonium in buitenlucht worden vergeleken op een meettoren in Brasschaat. Gasvormig ammoniak wordt door ons bemonsterd met een URG 'annular denuder' opstelling, met een geschikte inwendige coating; daarna wordt de coating geanalyseerd op ammonium met ionenchromatografie. Aerosolen worden gecollecteerd op filters voor ammoniumbepalingen.

                                                                Onderzoeker(s)

                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                 Project type(s)

                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                 Studieovereenkomst inzake onderzoek naar de luchtvervuiling in Wilrijk, Hoboken, Peer en Antwerpen-stad. 01/06/2000 - 30/11/2001

                                                                 Abstract

                                                                 In dit project zal met behulp van immissiemetingen van SO2, NO2, NO, O3, HF, HCl, benzeen en vluchtige organische verbindingen getracht worden om de relatief hoge concentraties van deze polluenten te onderzoeken. De gekozen locaties zijn Wilrijk, Hoboken, Antwerpen-Centrum en Peer (achtergrond). Bovendien zal ook de invloed van de A12-autosnelweg worden nagegaan. Deze metingen zullen gebeuren door te bemonsteren met passieve samplerbuisjes. Ook een validatie van deze methode zal gebeuren door een vergelijking te maken met actieve bemonstering m.b.v. een annulair denudersysteem.

                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                  Project type(s)

                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                  Vergelijkende analyse van x-straal emissie, elektronen en laser microprobe methoden voor de studie van aerosol deeltjes uit kustgebieden (Noordzee en Zwarte Zee). 01/02/2000 - 30/01/2001

                                                                  Abstract

                                                                  Doel van het project is het bestuderen van de lucht/water uitwisseling van nutrienten, metalen en organische micro pollutuanten in kustgebieden van de Noordzee. X-straal fluorescentie is één van de analyse technieken die hiervoor gebruikt zal worden. Met behulp van GEXRF zal ook getracht worden om een bruikbare methodologie op te zetten voor de analyse van mariene aerosol deeltjes.

                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                   Project type(s)

                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                   De relatie tussen astma en allergie bij jonge volwassenen en luchtvervuiling in de Antwerpse regio. 01/01/2000 - 31/12/2002

                                                                   Abstract

                                                                   In het kader van de follow-up van de EC Respiratory Health Survey zullen jonge volwassenen (20-45 jaar), wonend in stad- of zuid-Antwerpen die aan de initiële studie in 1991-2 hebben deelgenomen hebben uitgenodigd worden voor een herhaling van het onderzoek, nl afnemen van vragenlijsten, meten van de longfunctie, opzoeken van allergie en bronchiale overprikkelbaarheid. Tevens zullen nu gegevens bekomen over blootstelling aan allergenen en aan binnenhuis- en buitenhuis-pollutie. De studie loopt in een internationaal multi-center-verband.

                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                   • Promotor: Vermeire Paul
                                                                   • Co-promotor: Van Grieken Rene
                                                                   • Co-promotor: van Sprundel Marc
                                                                   • Co-promotor: Weyler Joost

                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                    Project type(s)

                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                    Bepaling van lichte elementen in individuele deeltjes met ultra-thin window EPMA 01/01/2000 - 30/09/2000

                                                                    Abstract

                                                                    De toepassing van recente ultra-dunne detectorvensters in energiedispersieve `electron probe microanalysis' (EDX-EPMA) maakt de detectie van lichte elementen (Z < 11) mogelijk. In het kader van de atmosferische milieuanalyse zal een optimalisatie gebeuren van de meetcondities en data-evaluatietechnieken voor (computergestuurde) metingen en concentratiebepalingen van lichte en zwaardere elementen in aërosolen.

                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                     Project type(s)

                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                     Soot and other atmospheric aerosols that affect human health and the global climate : the situation in South Africa as compared to Flanders. 20/12/1999 - 20/12/2002

                                                                     Abstract

                                                                     De onvolledige verbranding van steenkool, hout en, voornamelijk, diesel levert voornamelijk roet op. Naast roet wordt in de fijne fractie van verbrandingsaërosolen met een diameter beneden 2.5 ?m, ook sulfaat teruggevonden en is belangrijk in verband met gezondheid en klimaat. Zuid-Afrika heeft in dat opzicht een belangrijk probleem: de meeste energiecentrales zijn gebaseerd op steenkool en, bovendien, zijn er grote emissies t.g.v. houtverbranding. In Vlaanderen is er een hoge concentratie aan roet en sulfaat en deze is voornamelijk te wijten aan het verbranden van dieselbrandstof. Een vergelijking tussen beide zal gemaakt worden op basis van de metingen van roet en sulfaat op fijn stof.

                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                      Project type(s)

                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                      Evaluatie van artefacten in massameting en bepalen van de chemische samenstelling van aërosolen 1999-2000. 15/12/1999 - 15/08/2001

                                                                      Abstract

                                                                      De chemische karakterisatie van aërosolen bestaat uit twee deelprojecten. Enerzijds zal de samenstelling van fijn stof bepaald worden in Wezel, Tielrode, Zaventem en Oostrozebeke, waar duidelijke verliezen in gewicht werden waargenomen. Het is de bedoeling om door een karakterisatie van deze aërosolen dit gewichtsverlies te verklaren. In een tweede deelproject zal getracht worden om een eerste stap te zetten m.b.t. de verklaring van waargenomen verschillen in astma in de Antwerpse agglomeratie en dit door te trachten een relatie te vinden tussen de samenstelling van de PM10/PM2.5-fractie en dit gezondheidsprobleem.

                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                       Project type(s)

                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                       Blootstelling aan aerosool partikels en de invloed hiervan op hart- en longfuncties. 01/10/1999 - 30/09/2000

                                                                       Abstract

                                                                       Doel van het onderzoek is om de relatie na te gaan tussen de blootstelling aan aerosool partikels van verschillende densiteit en de invloed hiervan op de hart- en longfunctie van oudere mensen.

                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                        Project type(s)

                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                        Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust : grenstransporten en impact op het leefmilieu. 01/07/1999 - 31/12/2001

                                                                        Abstract

                                                                        Aërosolen, en dan vooral de PM10- en PM2.5-fractie veroorzaken luchtverontreiniging, die het voorwerp uitmaakt van een toekomstige Europese wetgeving. Het is immers recent aangetoond dat deze deeltjes een toxisch effect kunnen hebben op de gezondheid. Het doel, dat dit project zich voor ogen houdt, is de verbetering van de kennis van de luchtkwaliteit in de Vlaamse en Franse kuststreek door de fluxen te bestuderen van een aantal elementen (Cd en Pb) en van enkele gasvormige polluenten (SOx, NOx, O3).

                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                         Project type(s)

                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                         Studie van metalen in aerosols via het gebruik van lage Z detectie (beurs samenwerking Centraal Europa: I. Szaloki). 01/02/1999 - 30/01/2000

                                                                         Abstract

                                                                         Door gebruik te maken van een electronenmicroprobe voorzien van een Si(Li) detector met een ultra-dun ingangsvenster, kan men lichte elementen zoals koolstof, stikstof en zuurstof bepalen. Dit laat toe voor nutriënten en metalen in individuele, microscopische mariene aërosolpartikels de chemische speciatie te bepalen en dus meer informatie af te leiden over de oorsprong en het effect van die aërosolen. Vooraleer routinematige metingen boven de Noordzee mogelijk zijn, dienen vele methodologische aspecten (zoals het kwantitatief karakter van de analyse)te worden onderzocht.

                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                          Project type(s)

                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                          Afzetting van luchtstofdeeltjes op kunstwerken in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 01/01/1999 - 31/12/2000

                                                                          Abstract

                                                                          Door studie van atmosferische aerosolpartikels (analyse van individuele partikels) en stofafzetting, door metingen van gasvormige polluenten en door studies van het lokale microklimaat wordt nagegaan welke luchtpolluenten meest bedreigend zijn voor de kunstwerken in het Museum, wat hun oorsprong is en welke remedies kunnen voorgesteld worden.

                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                           Project type(s)

                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                           Depositie van zware metalen en nutriënten boven oppervlaktewaters (meren en zeeën) ten gevolge van anthropogene processen: studie van het Balatonmeer (Hongarije). 21/12/1998 - 22/12/2001

                                                                           Abstract

                                                                           Het Balatonmeer (Hongarije) is een zeer belangrijk natuurgebied èn een economische regio, belangrijk voor de visindustrie en omwille van toeristische activiteiten. Recent werden door de Hongaarse overheden initiatieven genomen om de lucht- en waterkwaliteit van het Balatonmeer te verbeteren. In het kader van dit project worden meer bepaald de zware metalen (chroom, nikkel, koper, zink, cadmium, lood en kwik, allen erkend als toxisch) en de nutriënten (ammoniak, salpeterzuur en stikstofoxiden, zowel in de gas- als in deeltjesfase) naderbij bekeken. Vermits de vervuiling van anthropogene oorsprong is, moet ook speciale aandacht geschonken worden aan organische verbindingen. Verschillende analysetechnieken staan hiervoor ter beschikking, zoals ionenchromatografie, X-straalfluorescentie en EPMA. De flux van luchtpolluënten en de depositie ervan in het Balatonmeer zullen vastgesteld worden en vergeleken met andere toevoerwegen van pollutie, zijnde rivieren en directe lozingen. De bronnen van de vervuiling kunnen aldus bepaald worden. Hieruit kunnen dan aanbevelingen gedaan worden aan de Hongaarse instanties op toekomstige emissies in het Balatonmeer te verminderen en de ecologie en de economische en toeristische waarde van het Balatonmeer te verbeteren.

                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                            Project type(s)

                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                            Evaluatie van de chemische vervuiling van de Noordzee. 01/11/1998 - 30/04/2001

                                                                            Abstract

                                                                            Dit project impliceert twee taken: -voor het officiële Quality Status Report van de Noordzee het hoofdstuk over de chemische aspecten produceren (met name wat betreft organische micropolluenten en radioactiviteit) -een inventaris opstellen van de stofstromen vanuit België naar de Noordzee toe (met name voor organische polluenten)

                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                             Project type(s)

                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                             Onderzoeken in opdracht van Omegan van luchtmonsters via XRF analyse. 01/07/1998 - 30/06/1999

                                                                             Abstract

                                                                             Ongeveer 1000 beladen luchtfilters, gecollecteerd op verschillende plaatsen in Nederland, worden geanalyseerd door energie dispersieve X-stralen fluorescentie. Uit de atmosferische concentraties worden depositiefluxen van verschillende metalen afgeleid. Ook worden individuele aerosolpartikels onderzocht met geautomatiseerde electronen microprobe analyse.

                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                              Project type(s)

                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                              Invloed van milieu-effecten op cultureel belangrijke monumenten in Bulgarije. 01/07/1998 - 31/12/1998

                                                                              Abstract

                                                                              Een van de meest belangrijke monumenten in Bulgarije, de Madara Ruiter, is de laatste decennia sterk gedeterioreerd. In deze studie worden lokale luchtpolluenten en atmosferische depositie en diepteprofielen van polluenten in het gesteente van het monument, geanalyseerd om mogelijke luchtpollutie effecten te identificeren.

                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                               Project type(s)

                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                               Studie van de geochemische cycli van particulaire zware metalen en organische micropolluenten in het Noordzeemilieu (A. Kuczumow - bursaal op impulsprogramma zeewetenschappen). 01/10/1997 - 30/09/1999

                                                                               Abstract

                                                                               In het kader van een breed onderzoeksprogramma over de biogeochemische cycli voor de Noordzee, zal de nieuwe techniek van "grazing emission X-ray fluorescence" (GEXRF) worden geoptimaliseerd voor gevoelige en multi-element bepalingen van micro-nutriÙnten en -polluenten.

                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                Project type(s)

                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                Optimalisatie van de bemonstering en evaluatie van moderne micro-analytische technieken voor supergrote aerosoldeeltjes. 01/10/1997 - 30/09/1999

                                                                                Abstract

                                                                                Supergrote atmosferische aerosoldeeltjes (> 4 um) zijn zeer belangrijk voor o.a. de depositie van zware metalen ; ze werden totnogtoe echter slecht gekarakteriseerd wegens problemen bij de bemonstering. Efficiente bemonstering in windtunnels zal worden geevalueerd en geoptimalizeerd in combinatie met microanalyse van individuele partikels.

                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                 Project type(s)

                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                 Karakterisatie van aerosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberie en Kazachstan (J. Osan - bursaal op het impulsprogramma Centraal/Oost-Europa). 01/10/1997 - 30/09/1998

                                                                                 Abstract

                                                                                 In verband met de effecten van depositie van aerosolen zal, vooral via electronen-microscopie met een speciale detector, de speciatie van elementen in individuele partikels worden nagestreefd door optimalisatie van de bepaling van lichte elementen zoals koolstof, stikstof en zuurstof.

                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                  Project type(s)

                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                  Geochemische en mineralogische studie van natuurlijke en antropogenische aerosolen verzameld in Siberië. 01/10/1997 - 30/06/1998

                                                                                  Abstract

                                                                                  Continentale aerosolen uit Siberië zijn o.a. belangrijk in de context van globale klimaatswijzigingen. Met element analyse op macro- en micro-schaal en met diffractietechnieken zal de mineralogische samenstelling, de anthropogene fractie, de seizoensvariabiliteit en de genese van Siberische aerosolen worden bestudeerd.

                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                   Project type(s)

                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                   Analysen van zware metalen in zwevende stof (meetnet zware metalen in zwevende stof); optimalisatie en karakterisatie van de XRF techniek. 01/09/1997 - 31/07/1998

                                                                                   Abstract

                                                                                   Voor snelle en accurate bepalingen van een groot aantal zware metalen in luchtfilters zal de golflengte-dispersieve X-stralen fluorescentie methode worden geoptimaliseerd qua keuze van filter en te meten X-straallijnen, berekening van matrixeffecten, reductie van detectielimieten, etc.

                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                    Project type(s)

                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                    Deterioratie van prehistorische rotskunst in karstische grotten door massatoerisme. 01/07/1997 - 30/06/1998

                                                                                    Abstract

                                                                                    Voor drie grotten in Spanje (waaronder Altamira) en een in Italie, met belangrijke prehistorische rotsschilderingen (ca. 15000 jaar oud) worden de geologische, microbiologische en chemische factoren bestudeerd die verantwoordelijk zijn voor de deterioratie van de tekeningen. Conservatiemaatregelen zullen worden voorgesteld.

                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                     Project type(s)

                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                     Biogeochemie van nutrienten, metalen en organische micropollutanten in de Noordzee. 01/01/1997 - 31/03/2002

                                                                                     Abstract

                                                                                     Voor macro- en micro-nutrienten, zware metalen en organische polluenten zullen voor de Noordzee worden onderzocht : de atmosferische en rivier-input, de speciatie, het gedrag en de transformatie in de zee, en de afvoermechanismen.

                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                      Project type(s)

                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                      Toepassing van moderne micro-analyse methoden voor de chemische karakterisatie van individuele milieupartikels. 01/01/1997 - 31/12/2000

                                                                                      Abstract

                                                                                      Analyse van milieumonsters op het niveau van individuele partikels laat vaak toe meer inzicht te verwerven in bronnen, bronprocessen en transformaties van polluenten. Verschillende micro-analysemethoden (EPXMA, SAED, micro-FTIR, TEM, micro-PIXE, SIMS,...) zullen in deze context worden vergeleken en geoptimaliseerd, voor aerosolen en suspensies.

                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                       Project type(s)

                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                       Micro analyse methoden voor individuele aerosol partikels : toepassing in de context van de globale klimaatswijziging. 01/10/1996 - 30/09/1998

                                                                                       Abstract

                                                                                       Identificatie van types van individuele aerosolpartikels is belangrijk geworden, nu gebleken is dat aerosolen 10 tot 110 % van het broeikasteffect zouden kunnen compenseren. Van diverse technieken worden de mogelijkheden vergeleken en ze worden toegepast op monsters uit afgelegen gebieden.

                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                        Project type(s)

                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                        GEXRF voor milieugerichte ultra-sporen analyse. 01/10/1996 - 30/09/1997

                                                                                        Abstract

                                                                                        "Grazing emission X-ray fluorescence (GEXRF)" is een zeer nieuwe anorganische sporen analysetechniek (alleen een prototype bestaat op dit ogenblik), waarbij de XRF emissie van een monster op een vlakke drager alleen onder zeer kleine (scherende) hoek wordt gemeten. Daardoor is de achtergrond zeer klein, en kunnen spectaculair lage detectie limieten worden verwacht. De mogelijke toepassingen van GEXRF in de milieusector (water en aerosolen) zullen worden geevalueerd en geoptimaliseerd.

                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                         Project type(s)

                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                         Studie van de geochemische cycli van particulaire zware metalen en organische micropolluenten in het Noordzeemilieu (V. Dekov, bursaal op Zeewetenschappen). 01/10/1996 - 31/03/1997

                                                                                         Abstract

                                                                                         Na een grondige literatuurstudie en verdere optimalisatie van geschikte micro- en sporenanalysetechnieken, zullen aerosol en suspensiemonsters worden gecollecteerd op de Noordzee. De analyseresultaten worden ge'nterpreteerd in termen van biogeochemische cycli van particulair materiaal in de Noordzee.

                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                          Project type(s)

                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                          Ontwikkeling van evaluatiecriteria, voorspelbaarheidsparameters en controlemethoden betreffende het effect van zeezout op monumenten. 01/05/1996 - 30/04/1999

                                                                                          Abstract

                                                                                          In profielen vanaf de kust landinwaarts, vanaf Nantes, Santiago de Compostela, Napels en Heraklion, zal het effect van zeezout op kalksteen monumenten worden onderzocht, via metingen van atmosferische zeezout depositie, zoutconcentraties in het steenoppervlak en fysische karakteristieken. Laboratoriumsimulaties worden uitgevoerd. De efficientie van beschermingsmiddelen wordt onderzocht.

                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                           Project type(s)

                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                           Toepassing van X-straal fluorescentie op omgevingsstalen. 01/03/1996 - 30/09/1996

                                                                                           Abstract

                                                                                           Dit project betrof een beurs aan Dr. Nico Civici (Institute for Nuclear Physics, Tirana, Albanie) om gedurende 6 maanden de monstervoorbereiding van XRF analyse voor milieustalen te optimaliseren, en toe te passen op stalen voor geochemische kartering uit Albanie.

                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                            Project type(s)

                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                            Deterioratie van prehistorische rotstekeningen in karstgesteenten door het massatoerisme : geïntegreerde studie met het oog op het behoud. 01/02/1996 - 30/06/1999

                                                                                            Abstract

                                                                                            Voor drie grotten in karstische omgeving in Spanje (o.a. Altamira) en een in Italie, met belangrijke prehistorische rotstekeningen (ca. 15000 jaar oud) wordt nagegaan wat de geologische, microbiologische en chemische factoren zijn die de vergrauwing van de schilderijen veroorzaken en hoe best optimale conservatie wordt verzekerd.

                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                             Project type(s)

                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                             Evaluatie van de omgevingsrisico's verbonden met het onverantwoord gebruik van technologieën en het massatoerisme. 01/02/1996 - 31/01/1999

                                                                                             Abstract

                                                                                             Het project richt zich vooral op de binnenlucht in drie musea : het Correr Museum in Venetie, het Kultuurhistorisch Museum in Wenen en de "Tate Galery" in Londen. Terwijl de andere ploegen het microklimaat en de gasvormige en biologische polluenten bestuderen, besteden wij vooral aandacht aan microanalyse van aerosolen en de depositie van aerosolen op schilderijen.

                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                              Project type(s)

                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                              Aerosolen in de vrije troposfeer en hun menging met de mariene grenslaag. 01/02/1996 - 31/01/1998

                                                                                              Abstract

                                                                                              Deze studie is een deel van het grootschalig Aerosol Characterization Experiment (ACE-2) dat beoogt de invloed te bestuderen van Europese en Sahara aerosolen op het klimaat in de Oostelijke Atlantische Oceaan. Door metingen langs de kust en op een berg in Teneriffe beoogt dit deelproject de aerosolen in de marine menglaag en de vrije troposfeer te identificeren en hun menging en klimaatseffecten te voorspellen.

                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                               Project type(s)

                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                               Studie van de verwering van natuursteen en de efficiëntie van beschermingsmiddelen. 01/01/1996 - 31/12/1996

                                                                                               Abstract

                                                                                               Een procedure voor de nauwkeurige meting van 34S/32S (en eventueel 18O/16O) isotoopverhoudingen wordt op punt gesteld voor natuursteen, verweringskorsten en SO2. Dit moet toelaten de bronnen voor het zwavel precies te identificeren en het verweringsmechanisme te bestuderen.

                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                Project type(s)

                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                Structuur en samenstelling van roet in functie van de vormingswijze. 30/09/1995 - 30/09/1999

                                                                                                Abstract

                                                                                                Technieken voor de generatie, bemonstering, microanalyse (electronenmicroscopie, EELS, electronendiffractie) en geautomatiseerde beeldanalyse van individuele roetpartikels worden ontwikkeld. Systematisch zullen metingen worden uitgevoerd op roetdeeltjes uit verschillende atmosferische omgevingen

                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                 Optimalisatie van de bemonstering en evaluatie van moderne micro analytische technieken voor supergrote aerosol deeltjes. 30/09/1995 - 30/09/1997

                                                                                                 Abstract

                                                                                                 Supergrote atmosferische aerosoldeeltjes (> 4 um) zijn zeer belangrijk voor o.a. de depositie van zware metalen ; ze werden totnogtoe echter slecht gekarakteriseerd wegens problemen bij de bemonstering. Efficiente bemonstering in windtunnels zal worden geevalueerd en geoptimalizeerd in combinatie met microanalyse van individuele partikels.

                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                  Studie van de geochemische cycli van particulaire zware metalen en organische micropolluenten in het Noordzeemilieu (Baryshev V. - bursaal op Zeewetenschappen). 30/09/1995 - 31/03/1996

                                                                                                  Abstract

                                                                                                  Na een grondige literatuurstudie en verdere optimalisatie van geschikte micro- en sporenanalysetechnieken, zullen aerosol en suspensiemonsters worden gecollecteerd op de Noordzee. De analyseresultaten worden ge'nterpreteerd in termen van biogeochemische cycli van particulair materiaal in de Noordzee.

                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                   Elektronenmicroprobe studie van de chemische speciatie van zwavel in atmosferische aerosoldeeltjes. 30/09/1995 - 31/03/1996

                                                                                                   Abstract

                                                                                                   Er wordt onderzocht of de vorm van de spectrale pieken in electronen probe X-stralen microanalyse informatie kan geven over de speciatie van zwavel in individuele aerosolpartikels.

                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                    Uitvoeren van vergelijkende analysen, literatuuronderzoek en rapportering van het zwavel-rook meetnet. 01/09/1995 - 30/06/1997

                                                                                                    Abstract

                                                                                                    Vergelijken van de mogelijkheden van ionenchromatografie, acidimetrie en chemoluminescentie voor routine SO bepalingen, door literatuuronderzoek en experimentele metingen, in het kader van het Vlaams zwavel-rook meetnet.

                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                     Grazing emission X-straal fluorescentie voor ultrasporenanalyse in milieugerichte toepassingen. 01/07/1995 - 30/06/1997

                                                                                                     Abstract

                                                                                                     "Grazing-emission" X-stralen fluorescentie (GEXRF) is een zeer nieuwe sporenanalyse techniek, verwant aan total-reflection en golflengte-dispersie XRF. De toepassingen ervan in milieuonderzoek worden geëvalueerd en geoptimaliseerd.

                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                      Karakterisatie van aerosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberië en Kazachstan. 01/07/1995 - 31/12/1995

                                                                                                      Abstract

                                                                                                      Microanalyse van individuele partikels en sporenanalyse van atmosferische aerosolen, bemonsterd in verschillende delen van Siberie en Kazakhstan, om bij te dragen tot de karakterisatie van continentale aerosolen die een rol kunnen spelen in de globale klimaatveranderingen en om de depositie van zware metalen te bepalen.

                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                       Evaluatie en optimalisatie van grazing emmission X-ray fluorescence voor sporenanalyse. 01/01/1995 - 31/12/1998

                                                                                                       Abstract

                                                                                                       De monstervoorbereiding voor ultra-sporenanalyse door de nieuwe techniek van "grazing emission X-ray fluorescence (GEXRF)" worden geoptimaliseerd. De karakteristieken van GEXRF met betrekking tot gevoeligheid, accuratesse, toepasbaarheid, etc. worden geevalueerd.

                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                        Karakterisatie van aerosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberie en Kazachstan. 01/01/1995 - 30/04/1997

                                                                                                        Abstract

                                                                                                        Aerosolen in Siberie en Kazachstan zijn belangrijk in de context van de globale klimaatverandering (aeroso len kunnen het broeikaseffect compenseren maar over de aerosolen in het onmetelijke Siberie is praktisch niets bekend), omdat zowel zeer afgelegen als zeer gepollueerde gebieden voorkomen, en omwille van de bedreiging voor het Baikal Meer. Dit projekt beoogt aerosolen in Siberie en Kazachstan te karakeriseren, door analyse van individuele partikels (door EMPA) en door sporenanalyse de depositie van zware metalen in te schatten.

                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                         Onderzoek van instrumentele sporenanalyse bij de kwaliteitsbewaking in de drinkwater en mineraal waterindustrie. 01/01/1995 - 31/12/1996

                                                                                                         Abstract

                                                                                                         Na een inventarisatie van de kwaliteitsnormen en de gebruikelijke analysetechnieken voor zware metalen in drinkwater in O. en W. Europa, worden de mogelijkhe den van o.a. "total-reflection" en "grazing emission" X-stralen fluorescentie vergeleken met die van AAS, ICP-ES, etc.

                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                          Controle op de vervuiling van de Noordzee inzake radioactiviteit, zware metalen in aerosolen en atmosferische depositiefluxen. 01/12/1994 - 30/11/1995

                                                                                                          Abstract

                                                                                                          Door sporenanalysen en de radioactiviteitsmetingen op aerosolen in functie van de deeltjesgrootte, worden de atmosferische depositiefluxen aan zware metalen en radioactiviteit ingeschat voor de Zuidelijke Bocht van de Noordzee.

                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                           Atmosferische aerosolen in de Aziatische staten van het GOS. 14/10/1994 - 31/05/1998

                                                                                                           Abstract

                                                                                                           Tot nu toe zijn er praktisch geen studies uitgevoerd over atmosferische aerosolen in het onmetelijke Siberië en de naburige GOS-staten. Nochtans zijn deze aerosolen cruciaal bvb in de context van globale klimaatsveranderingen en van de atmosferische depositie van zware metalen, oa. naar het ecologisch belangrijke Baikal meer.

                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                            Optimalisatie van micro-analysemethoden voor individuele milieupartikels. 30/09/1994 - 30/09/1996

                                                                                                            Abstract

                                                                                                            Electronen microprobe analyse en FTIR-microscopie zullen worden geoptimaliseerd voor de karakterisatie van individuele partikels en toegepast op zogenaamde reuze-aerosol deeltjes uit het marien milieu.

                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                             Micro-analysemethoden voor individuele aerosolpartikels: toepassing in de context van de globale klimaatswijziging. 30/09/1994 - 30/09/1996

                                                                                                             Abstract

                                                                                                             Identificatie van types van individuele aerosolpartikels is belangrijk geworden, nu gebleken is dat aerosolen 10 tot 110 % van het broeikasteffect zouden kunnen compenseren. Van diverse technieken worden de mogelijkheden vergeleken en ze worden toegepast op monsters uit afgelegen gebieden.

                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                              De analyse van vaste, niet-geleidende materialen door middel van GDSM. 30/09/1994 - 30/09/1996

                                                                                                              Abstract

                                                                                                              Glow discharge massa spectrometrie is een interessante analysetechniek voor multi-element bepalingen van sporenelementen in geleidende materialen. De mogelijkheden voor niet-geleiders zullen verder worden onderzocht en mogelijk verbeterd.

                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                               "Glow discharge". Massaspectrometrie voor multi-element sporenanalyse. 30/09/1994 - 31/12/1995

                                                                                                               Abstract

                                                                                                               Onderzoek naar de mogelijkheden van glow discharge massa spectrometrie oa voor de multi-element analyse van niet-geleidende materialen op het sporen-niveau.

                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                Studie over de vermenging van zeezout en alimunium-silicaat partikels in de mariene troposfeer. 30/09/1994 - 30/06/1995

                                                                                                                Abstract

                                                                                                                Door analyse van individuele aerosolpartikels worden boven de Noordzee vaak gemengde deeltjes van zeezout en aluminosilicaat (bodemstof en vliegas) deeltjes aangetroffen. Deze agglomeratie leidt tot grotere deeltjes en tot een versnelde depositie van zware metalen. Deze studie beoogt door modellering na te gaan of deze geagglomereerde deeltjes het gevolg zijn van coagulatie in de lucht of resuspensie vanop het zeeoppervlak.

                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                 Studie van de verwering van natuursteen en de efficiëntie van beschermingsmiddelen. 01/01/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                 Een procedure voor de nauwkeurige meting van 34S/32S (en eventueel 18O/16O) isotoopverhoudingen wordt op punt gesteld voor natuursteen, verweringskorsten en SO2. Dit moet toelaten de bronnen voor het zwavel precies te identificeren en het verweringsmechanisme te bestuderen.

                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                  Mariene spray en vervuilde atmosfeer als schadefactoren voor historische gebouwen in het Middellandse Zeebekken. 01/01/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                  Voor 4 specifieke historische monumenten (in Eleusis, Malta, Bari en Cadiz) wordt, door analyse van de stenen en verweringskosten, en door monitoring van luchtpollutie (aerosolen, gassen, regenwater), een relatie gezocht tussen omgevingsparameters en verweringsprocessen.

                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                   Onderzoek naar de status quaestionis betreffende de problematiek van dichtingen en pakkingen in industriële installaties. 01/12/1993 - 30/06/1994

                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                   Soorten, betrouwbaarheid, leksnelheid, normen (nationaal en internationaal), analysetechnieken dienen geevalueerd te worden over pakkingen en dichtingen in industri+le installaties mbt. hun veiligheid.

                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                    Analyse van niet-geleidende materialen met behulp van glimontladingsmassaspectrometrie. 30/09/1993 - 31/01/1996

                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                    Optimalisatie van de analyse van niet-geleidende poeders (gemengd met een geleidende matrix) en van niet-geleidende vaste monsters (bedekt met een geleidend plaatje). Methodologie en standaard analyse voorwaarden bepalen met inachtname van gevoeligheid, gevoeligheidsfactoren, detectielimieten, accuraat, precisie en snelheid van uitvoering. Competiviteit in vergelijking met andere technieken.

                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                     Totale reflectie X-straal fluorescentie spectrometrie bij toepassingen op milieugebied. 30/09/1993 - 29/09/1995

                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                     De milieutoepassingen van "Total-reflection" X-stralen fluorescentie (TXRF) worden onderzocht en de karakteristieken ervan worden vergeleken met die van klassieke XRF.

                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                      Optimalisatie van micro-analysemethodes voor individuele milieupartikels. 30/09/1993 - 29/09/1994

                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                      Electronen microprobe analyse en FTIR-microscopie zullen worden geoptimaliseerd voor de karakterisatie van individuele partikels en toegepast op zogenaamde reuze-aerosol deeltjes uit het marien milieu.

                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                       Glimontladingsmassaspectrometrie voor de analyse van niet-geleidend materiaal. 30/09/1993 - 29/09/1994

                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                       Glow discharge massa spectrometrie is een interessante analysetechniek voor multi-element bepalingen van sporenelementen in geleidende materialen. De mogelijkheden voor niet-geleiders zullen verder worden onderzocht en mogelijk verbeterd.

                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                        Toepassing van isotopische massaspectrometrie voor de studie van de verwering van natuursteen. 30/09/1993 - 31/12/1993

                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                        Een procedure voor de nauwkeurige meting van 34S/32S (en eventueel 18O/16O) isotoopverhoudingen wordt op punt gesteld voor natuursteen, verweringskorsten en SO2. Dit moet toelaten de bronnen voor het zwavel precies te identificeren en het verweringsmechanisme te bestuderen.

                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                         Studie van de geochemische cycli van particulaire zware metalen en organische micropolluenten in het Noordzeemilieu (Zeewetenschappen) 01/04/1993 - 29/09/1993

                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                         Na een grondige literatuurstudie en verdere optimalisatie van geschikte micro- en sporenanalysetechnieken, zullen aerosol en suspensiemonsters worden gecollecteerd op de Noordzee. De analyseresultaten worden ge'nterpreteerd in termen van biogeochemische cycli van particulair materiaal in de Noordzee.

                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                          Mariene spray en gepollueerde atmosfeer als schadeverwekkende factoren voor monumenten in het Mediterrane kustgebied. 01/01/1993 - 31/12/1995

                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                          Voor 4 specifieke historische monumenten (in Eleusis, Malta, Bari en Cadiz) wordt, door analyse van de stenen en verweringskosten, en door monitoring van luchtpollutie (aerosolen, gassen, regenwater), een relatie gezocht tussen omgevingsparameters en verweringsprocessen.

                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                           Studie van de karakteristieken van micro-analysetechnieken voor de chemische karakterisatie van partikels en hun toepasbaarheid voor milieustalen. 01/01/1993 - 31/12/1993

                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                           De eigenschappen van verschillende micro-analysetechnieken en hun toepasbaarheid voor milieumonsters worden onderzocht met name EMPA, LAMMA, micro-Pixe, micro-FT-IR en SIMS.

                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                            Chemische karakterisatie van aërosolen en evaluatie van atmosferische deposities van zware metalen in Siberië 01/01/1993 - 31/12/1993

                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                            Zowel op zeer afgelegen plaatsen in Siberi+ (noorden van Baikalmeer) als in zeer vervuilde industri+le gebieden worden aerosolen gecollecteerd voor bepaling van zware metalen en analyse van individuele deeltjes. Deze aerosolen zijn belangrijk in het kader van globale klimaatsveranderingen en lokale pollutie.

                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                             Controle op de vervuiling van de Noordzee wat betreft atmosferische depositie van zware metalen en opstellen van een syntheserapport over de huidige toestand. 01/11/1992 - 29/09/1993

                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                             De bestaande gegevens over de atmosferische depositiefluxen van zware metalen en radioactiviteit naar de Noordzee zullen worden samengevat. De mogelijkheden voor continue monitoring van de depositie van zware metalen zullen worden onderzocht. Een monitoring-programma zal worden gestart.

                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                              Atmosferische aerosolen : karakterisatie van individuele deeltjes, bepaling van zware metalen, impakt op verzuring van de regen, identificatie van aerosolbronnen, relatie met ozonvorming. 01/11/1992 - 30/06/1993

                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                              Vanuit een helicopter zullen aerosolen worden bemonsterd in functie van de hoogte voor diverse meteorologische omstandigheden boven België. Zware metalen zullen worden bepaald, individuele deeltjestypen en organische oppervlaktelagen geïdentificeerd. Relaties met de vorming van ozone en zure regen zullen worden gezocht.

                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                               Studie van de geochemische cycli van particulaire zware metalen en organische micropolluenten in het Noordzeemilieu. 30/09/1992 - 31/03/1997

                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                               Na een grondige literatuurstudie en verdere optimalisatie van geschikte micro- en sporenanalysetechnieken, zullen aerosol en suspensiemonsters worden gecollecteerd op de Noordzee. De analyseresultaten worden ge'nterpreteerd in termen van biogeochemische cycli van particulair materiaal in de Noordzee.

                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                Optimalisatie van micro-analysemethodes voor individuele milieupartikels. 30/09/1992 - 29/09/1993

                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                Electronen microprobe analyse en FTIR-microscopie zullen worden geoptimaliseerd voor de karakterisatie van individuele partikels en toegepast op zogenaamde reuze-aerosol deeltjes uit het marien milieu.

                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                 Glimontladingsmassaspectrometrie voor de analyse van niet-geleidende materiaal. 30/09/1992 - 29/09/1993

                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                 Glow discharge massa spectrometrie is een interessante analysetechniek voor multi-element bepalingen van sporenelementen in geleidende materialen. De mogelijkheden voor niet-geleiders zullen verder worden onderzocht en mogelijk verbeterd.

                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                  Verwerking van elektronen microprobe analysegegevens voor individuele partikels via fuzzy clustering 30/09/1992 - 31/12/1992

                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                  Bij de automatische electron micro probe analyse van zeer talrijke individuele partikels worden enorm veel gegevens gegenereerd. Om deze te verwerken zullen recente numerische technieken zoals "fuzzy clustering" worden uitgeprobeerd.

                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                   Bepaling van de anorganische samenstelling sedimentstalen uit de Rio Paraguay. 01/06/1992 - 31/05/1993

                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                   Van talrijke sedimentstalen uit de Rio Paraguay (Argentinië) zal de anorganische samenstelling (hoofdbestanddelen/zware metalen) worden bepaald. De mobiliseerbaarheid van de zware metalen zal in labo-experimenten worden gemeten.

                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                                    Studie van de karakteristieken van moderne micro-analysetechnieken voor de chemische karakterisatie van individuele partikels en hun toepasbaarheid voor milieustalen. 01/01/1992 - 31/12/1992

                                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                                    De mogelijkheden van verschillende micro-analysetechnieken (SIMS, PMP, micro-FTIR, FT-ICR-MS) voor de analyse van individuele partikels in milieumonsters, zullen worden onderzocht en vergeleken met meer gebruikte technieken zoals EMPA en LAMMA.

                                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                                     De analyse van niet-geleidende materialen met behulp van glimontladingsmassaspectrometrie 30/09/1991 - 29/09/1993

                                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                                     Optimalisatie van de analyse van niet-geleidende poeders (gemengd met een geleidende matrix) en van niet-geleidende vaste monsters (bedekt met een geleidend plaatje). Methodologie en standaard analyse voorwaarden bepalen met inachtname van gevoeligheid, gevoeligheidsfactoren, detectielimieten, accuraat, precisie en snelheid van uitvoering. Competiviteit in vergelijking met andere technieken.

                                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                                      Laser microprobe mass spectrometrie : optimalisatie van monstervoorbereiding, standaardisatie toepassingen in biologische en biomedisch onderzoek 30/09/1991 - 29/09/1992

                                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                                      Studie van metalen in kieuwen van vissen blootgesteld aan verhoogde aluminium concentraties (zure regen) of zware metalen; localisatie, identificatie en indien mogelijk kwantificatie mbv micro-analytische technieken (LAMMA, EDX, EM, PIXE).

                                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                                       Bescherming van het Europese architectonisch erfgoed 01/06/1991 - 31/05/1994

                                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                                       In samenwerking met andere deelnemers aan het project worden kalksteen, marmer en zandsteen blootgesteld in diverse atmosferische en pollutie-omstandigheden om de aantasting van de stenen te kwantificeren en om te vergelijken met de resultaten van testkamer-experimenten

                                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                                        Akkuraat mogelijk schatten van de vrachten van een aantal polluenten door de rivieren aangevoerd naar de wateren waarop het verdrag van Parijs van toepassing is i.c. het Westerschelde-estuarium. 15/01/1991 - 15/11/1991

                                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                                         Schatting aan vrachten van geselecteerde polluenten door de rivieren aangevoerd naar de wateren van het Westerschelde estuarium. 07/12/1990 - 15/11/1991

                                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                                          Laser microprobe massa spectrometrie : optimalisatie van monstervoorbereiding, standaardisatie toepassingen in biologisch en biomedisch onderzoek. 30/09/1990 - 29/09/1991

                                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                                           Chemische transformatieprocessen en meting van vluchtige zuren en ammoniumzouten boven de Noordzee 01/09/1990 - 31/08/1993

                                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                                           Via laboratoriumexperimenten en veldmetingen wordt de interactie van mariene aerosolen met vluchtige zuren en ammoniumzouten bestudeerd. De bemonstering gebeurt boven de Noordzee en in minder gepollueerde mariene referentiegebieden. Micro- en sporenanalysetechnieken worden aangewend.

                                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                                            Wetenschappelijke rapportage de positie van metalen op de Noordzee. 01/09/1990 - 28/02/1991

                                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                                             Natte depositie van organische en anorganische micro-verontreinigingen op land en Noordzee (NOVIME). 01/02/1990 - 31/07/1991

                                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                                              Analysis by glow discharge massa spectrometry. 01/01/1990 - 31/12/1992

                                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                                               Verwering en bescherming van natuursteen. 30/09/1989 - 30/09/1990

                                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                Toepassing van EELS en EPXMA bij de analyse van individuele partikels. 30/09/1989 - 30/09/1990

                                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                 Laser microprobe massa spectrometrie : optimalisatie van monstervoorbereiding, standaardisatie toepassingen in biologisch en biomedisch onderzoek. 30/09/1989 - 30/09/1990

                                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                  Het effect van luchtverontreiniging op historische gebouwen en monumenten. 01/12/1987 - 31/05/1991

                                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                   Atmosferische belasting van zware metalen op de Noordzee (continentaal plat). 30/09/1987 - 30/09/1990

                                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                                    • Onderzoeksproject