De bevoegdheidsrechtelijke verdeling inzake het sluiten en het wijzigen van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting: een analyse van het al dan niet gemengd karakter van deze verrichtingen

Bron
De grondwet en Jan Velaers: een vriendschapsgewijze commentaar / Jenart, C. [edit.]; et al. [edit.]-p. 487-498

Fiscal federalism and 'No taxation without representation': the historic dimension

Bron
The dialectical relationship between taxation and the political balance of power, Annual congress 2021 EATLP-p. 75-101

Nouvelle CPDI belgo-française : quoi de neuf ?

Bron
Fiscologue - ISSN 0772-4845-42:1726 (2021) p. 1-7
Auteur(s)