Onderzoeksgroep

Expertise

Latijns-Amerika Spaanstalige Caribische literatuur en cultuur Latino writers Food Studies Popular Culture

Afwerking twee boekprojecten: *Devorando a Cuba* en *Cinco ensayos sobre narrativa dominicana contemporánea*. 01/10/2010 - 30/09/2011

Abstract

In "Devorando a lo cubano" wordt een gastrokritische benadering, i.e. een lectuur vanuit de culinaire verwijzingen in dialoog met andere invalshoeken, toegepast op een reeks narratieve teksten die handelen over Cuba in de negentiende eeuw en in de zogenaamde Período Especial in Cuba (van 1990 tot heden). In "Cinco ensayos sobre narrativa dominicana contemporánea" worden invalshoeken zoals stad, diaspora, en vooral het historisch trauma van de Dominikaanse Republiek, de dictatuur van Trujillo, belicht in het werk van hedendaagse schrijvers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schrijvers uit de Hispano-Amerikaanse canon in het hedendaags verhalend proza van de Spaanstalige Caraïben, Argentinië en Chili (1990-2010). 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

In dit project zal de rol worden onderzocht van de Hispano-Amerikaanse canon (vooral dan met betrekking tot preboomschrijvers (1940/50) en boomschrijvers (1960)) in een representatieve selectie uit het verhalend proza van de Spaanstalige Caraïben, Argentinië en Chili (Cono Sur) tussen 1990 en 2010. Het uitgangspunt is dat de Hispano-Amerikaanse literatuur bij uitstek een herschrijvende literatuur is. Er zal voornamelijk worden ingegaan op de expliciete intertextuele aanwezigheid van relevante figuren uit de nationale en transnationale Hispano-Amerikaanse canon, de selectie, de mate waarin en wijze waarop (instemmend, kritisch, parodiërend¿) ze literair worden gerepresenteerd en hun functie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culinaire contexten in de Mexicaanse en Hispano-Caribische literatuur van de zestiende tot de twintigste eeuw. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

Het onderzoek gaat over het belang en de connotaties van culinaire verwijzingen in de Mexicaanse en Hispano-Caraïbische literatuur. Er wordt een diachrone aanpak gedaan. Een aantal hypothesen rond het belang van culinaire verwijzingen voor vragen rond identiteitsvorming, poëtica, gender, marketing, intertextualiteit, worden getoetst op basis van een corpus van teksten. De bedoeling is ook de idee te nuanceren dat culinaire contexten een "light" onderwerp zijn. Het project beoogt eveneens de werkbaarheid van de "gastrokritiek" aan te tonen. Zie de website: http://www.ua.ac.be/contextosculinarios

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culinaire contexten in de Cubaanse literatuur (XIX-XX eeuw). 01/05/2005 - 31/12/2006

Abstract

Verschillende connotaties (historisch, sociaal, ethnisch, religieus,...) en interpretaties van culinaire contexten (in de zin van Carpentier) worden in een corpus van XIX en XX-eeuwse Cubaanse (= Cuba + diaspora) auteurs geanalyseerd. In deze pluridisciplinaire aanpak gaat speciale aandacht uit naar de relaties van de culinaire referenties met gender, identiteit, intertextualiteit alsook naar het marketing-effect en de invloed op de poëtica van de auteurs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Woord en beeld: Een literaire verkenning van de visuele kunsten in Puerto Rico sinds 1950" 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Het onderzoek heeft tot doel de relatie tussen woord en beeld te bestuderen in de hedendaagse Puerto Ricaanse literatuur. Schilders, schrijvers en grafische artiesten hebben in Puerto Rico samengewerkt sinds 1950, toen ze op verzoek van officiële instanties educatief materiaal aanmaakten. Deze symbiose heeft zich verder ontwikkeld tot vandaag. Visuele kunsten, poëzie, autobiografie en zelfs urban art weerspiegelen heel verscheidene literaire, linguïstische, ethnische en culturele tradities, waarin ook ideologische aspecten belangrijk zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hedendaagse schrijvers uit de Dominikaanse Republiek "on the move". 01/10/2002 - 31/12/2004

Abstract

De Literatuur uit de Dominikaanse Republiek is hat zwakste broertje binnen de Spaanstalige Caraiben. In het project wordt de hedendaagse literatuur van Dominikaanse schrijvers in kaart gebracht (jaren negentig). In verband met deze schrijvers on the move (literair, geografisch, cultureel, zelfs linguistisch), wordt er meer specifiek ingegaan op reflectie over migratie en racisme vanuit de literatuur , nieuwe trends in het kortverhaal en nieuwe expressievormen en onderwerpen zowel bij schrijvers uit het eiland als New York.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Historiografische fictie en fictieve historiciteit in het Centraal-Amerikaanse en Hispano-Caribische verhalend proza (tweede helft van de twintigste eeuw). 01/01/2001 - 31/12/2004

Abstract

Het bestuderen van de historische roman (in de zin van Lukacs) en de getuigenisroman (in bredere zin dan "testimonio") binnen het Caribische en Centraal-Amerikaanse verhalend proza. Een analyse van de personages met speciale aandacht voor de plaats van minderheden, onderzoek naar de discursieve strategieën, reflectie over het (meta)historische, relatie met overheersende trends in het genre binnen de Latijns-Amerikaanse literatuur, zijn enkele van de aandachtspunten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Spaans: Convergencias e interferencias. Escribir desde los borde®s 01/10/2000 - 30/09/2002

Abstract

Redigeren van een introductie waar wordt nagedacht over concepten zoals postcolonialisme, inbetweenness, vertalen (in lingüistische en cultureel-semiotische zin) vanuit de Spaanstalige literatuur en theorie. Editeren van een reeks essais, resultaat van een congres georganiseerd in april 2000, rond deze onderwerpen, meer bepaald voor de literatuur van de jaren negentig, met spetiaal accent op de Caribische en chicano-literatuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De Puertoricaanse literatuur in het kruispunt van culturen. 01/11/1998 - 31/10/2000

  Abstract

  Er wordt een grondige analyse gemaakt van enkele auteurs uit Puerto Rico (Rosario Ferré, Luis Rafael Sánchez) in het licht van hun relatie binnen de Puertorricaanse literatuur (diachronisch en synchronisch) , de Latijns-Amerikaanse context, de Caraïbische context, en de USA-context. De bedoeling is na te gaan hoe deze auteurs zich definiëren in het kruispunt van al deze culturen (verscheidenheid) en wat hun originaliteit en specificiteit is (identiteit). In een tweede fase zou dit project ook worden uitgebreid naar onderzoek over Puertoricaanse latino auteurs in de Verenigde Staten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject