Onderzoeksgroep

Generatie van eicellen uit geïsoleerde stamcellen bij varkens. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Naast reeds standaard toegepaste procedures zoals embryo-, eicel- of ovariumweefsel-cryopreservatie, worden opkomende technieken zoals fertoprotective adjuvantia, in vitro gekweekte eicellen of het maken van een kunstmatig ovarium intensief onderzocht om oplossingen te kunnen bieden voor elke patiënt of dier dat hulp bij de voortplanting nodig heeft. Een aantal van deze strategieën bleken ondertussen effectief te zijn terwijl anderen alvast het potentieel hebben om nieuwe opties voor vruchtbaarheidsbehoud te bieden, maar ze hebben ook elk hun tekortkomingen. De nadelen hebben ertoe geleid dat wetenschappers en clinici op zoek dienden te gaan naar alternatieve en meer robuuste methoden. De meest veelbelovende benadering is gebaseerd op stamcellen en zou een alternatieve bron van gameten kunnen zijn voor onderzoek én voor de behandeling van onvruchtbaarheid of het behoud van vruchtbaarheid. De tot nu toe ontwikkelde geassisteerde voortplantingstechnieken zijn altijd afhankelijk van een zekere aanvoer van eigen follikels/eicellen. De specifieke kenmerken van stamcellen - ongedifferentieerde cellen die in gedifferentieerde cellen kunnen transformeren - openen deuren om zogenaamde 'kunstmatige' of in vitro gecreëerde gameten te produceren, die precies oplossingen kunnen bieden voor individuen waar eigen eicellen ontbreken. Daarom richt dit project zich op het ontwikkelen van technieken om ovariële stamcellen te isoleren en deze cellen vervolgens te gebruiken om vrouwelijke gameten of eicellen te genereren. Het varken zal daarbij als diermodel worden gebruikt om de brug te slaan tussen de resultaten verkregen bij muizen en de toepassingen bij de mens en bedreigde diersoorten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject