Onderzoeksgroep

Porositeit van draagstructuren: het traceren van verandering in herbestemde gebouwen. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

De negatieve effecten van de de bouwinsdustrie op ons milieu zetten toenemende druk op de ontwikkeling van nieuwe, meer duurzame bouwpraktijken. Dit project beoogt de wetenschappelijke basis te leggen voor basisontwerpstrategieën voor de ontwikkeling van duurzamere en beter aanpasbare draagstructuren, die als het meest permanente onderdeel van het gebouw worden beschouwd en het overgrote deel van de belichaamde koolstof bevatten. Om te ontwerpen voor verandering, moet deze verandering eerst begrepen worden. Aan de hand van een empirische analyse van bestaande herbestemmingsprojecten, wil dit project nieuwe inzichten creëren in hoe en onder welke voorwaarden bouwstructuren verandering toelaten. Het project zal hierbij bevindingen uit academisch onderzoek en de architectuurpraktijk met elkaar verbinden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Structuren van permanentie en verandering - Modellen van aanpasbaarheid gebaseerd op aangepaste gebouwen. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Dit onderzoeksproject heeft tot doel te begrijpen hoe gebouwen tijdens hun levensduur veranderen als ze worden aangepast. Als gebouwen niet meer gebruikt worden of niet meer gebruikt kunnen worden, verhindert hun zeer karakteristieke ontwerp, met name de bouwstructuur, vaak dat het aangepast kan worden aan nieuwe mogelijke functies, wat leidt tot leegstand en, bijgevolg, sloop. Veroudering is veruit de belangrijkste reden voor sloop - en meestal van vrij jonge gebouwen: Hun levensduur (ca. 40 jaar) is dus veel korter dan hun fysieke levensverwachting (min. 80-100 jaar). Inzicht in de omstandigheden van verandering, eerst van het gebruik en vervolgens van het gebouw, en welke onderdelen noodzakelijke transformaties of uitbreidingen verhinderen of mogelijk maken, vormt een wezenlijke basis voor het ontwerp van nieuwe gebouwen. Een dergelijke kennis van verandering ontbreekt grotendeels. Voortbouwend op zowel een gedetailleerde analyse van verschillende case studies langs hun aanpassingen als op het bureau van belanghebbenden in de bouwindustrie, zal het project aanpasbaarheid empirisch modelleren om te laten zien hoe gebouwfuncties, bouwsystemen en materialen met elkaar samenhangen, en welke paden van duurzaam gebouwontwerp het meest waarschijnlijk zullen leiden tot gebouwen met een lange levensduur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject