De meerlagige politiek van nationaal vluchtelingenbeleid: een case-study van Oeganda. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Vluchtelingenbeleid in het Globale Zuiden heeft over de laatste jaren meer internationale aandacht gekregen. Ondanks deze aandacht is er weinig bekend over hoe vluchtelingenbeleid en management vorm krijgen in het Global Zuiden. Dit doctoraat heeft als doel in kaart te brengen hoe nationaal vluchtelingenbeleid de uitkomst is van politieke onderhandelingen tussen verschillende niveaus en wat voor implementatie-effecten dit heeft. Door het nationaal vluchtelingenbeleid als uitgangspunt te nemen, is dit project erop gericht het gehele beleidsproces van vluchtelingenbeleid op globaal, nationaal en lokaal niveau te begrijpen: Op welke manier beïnvloeden deze niveaus elkaar en wat is het effect op nationaal en lokaal vluchtelingenbeleid? Op deze manier wil dit project in kaart brengen hoe vluchtelingenbeleid ontstaat, wordt onderhandeld en geïmplementeerd. Deze vernieuwende aanpak is nog niet eerder toegepast en dat zal nu worden gedaan door Oeganda's vluchtelingenbeleid als case te nemen. Het land wordt gezien als succesverhaal voor vluchtelingenbeleid; het is het pilootland voor het belangrijkste beleidsproject van de VN Vluchtelingenorganisatie dat in 2017 van start ging. Dit project verricht veldwerk op verschillende niveaus: op globaal niveau, nationaal niveau en lokaal niveau. Dit zal een grensverleggend onderzoek opleveren dat meer inzichten biedt in de manier waarop de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden en, uiteindelijk, het effect op de kwaliteit van het beleid zelf.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject