Ons onderzoek heeft als doel door middel van hersenbeeldvorming en neurofysiologisch onderzoek bij mensen individuele biomerkers van cognitie te identificeren die een betekenisvol inzicht verschaffen in de onderliggende neurale processen. Het uiteindelijke doel is door het vergroten van het begrip van de onderliggende mechanismen tot een vroegere, betrouwbare en niet-invasieve diagnostiek te komen voor neurodegeneratieve ziektes zoals de ziekte van Alzheimer en Frontotemporale Degeneratie.