De rol van heterogene elementen in de functionele groep bij oppervlak modificatie. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Metaaloxiden hebben een hoge chemische en mechanische stabiliteit, wat hun ideale dragermaterialen maakt voor een verscheidenheid aan toepassingen in scheiding, katalyse, sensoren en andere. Echter, metaaloxiden bezitten weinig controleerbare selectieve interacties. Organische modificatiemethoden kunnen dit oplossen en aanleiding geven tot een grote verscheidenheid en affiniteit in interacties, eigen aan organische moleculen. De unieke manier om de organische groepen aan het oppervlak te verankeren, beïnvloed de eigenschappen van het oppervlak en het dragermateriaal zelf. De interacties aan het oppervlak welke gecreëerd worden in het hybride materiaal hangen sterk af van de specifieke fysicochemische en structurele eigenschappen van het metaaloxide, het type functionele groep, de gebruikte modificatie methode (Grignard modificatie of organofosfonzuur grafting) en de gebruikte synthese condities. Deze hoog potentiële methoden kunnen nieuwe opportuniteiten creëren voor affiniteit gedreven scheidingen, katalysatoren, sensoren enz., op maat gemaakt en hoog selectief omwille van hun geïnduceerde oppervlak eigenschappen. Ondanks hun potentieel ontbreekt vandaag de nodige fundamentele kennis naar de invloed van de modificatie condities en het type reagens op de verkregen fysicochemische eigenschappen, zeker indien functionele groepen beoogd worden anders dan lineaire koolwaterstoffen. Het invullen van dit gebrek aan kennis, is het doel van dit project. In eerste instantie willen we de impact van de metaal oxide drager op de interactie met stikstof bevattende aromatische en alifatische functionele groepen bestuderen. Zowel organofosfonzuur modificaties als Grignard modificaties zullen bestudeerd worden met een focus op de verschillen in fysicochemische eigenschappen die geïnduceerd worden door het stikstof heteroelement. De invloed van het dragermateriaal, de synthese condities, type modificatie methode en functionele groepen op de fysicochemische eigenschappen zullen worden geïdentificeerd om gecontroleerde oppervlak eigenschappen te kunnen bekomen. Dit DOCPRO4 heeft dus als doel de essentiële fundamentele kennis te ontwikkelen om een correlatie mogelijk te maken tussen synthese en verkregen fysicochemische eigenschappen van organofosfonzuur en Grignard gemodificeerde oppervlakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject