State of the art techniek en gemeenschapsparticipatie: een winnend team voor de integrale aanpak van cervixkanker in een rurale context. 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

In dit project pakken we cervixkanker aan, dat in afgelegen gebieden in Ecuador een hoge tol eist. We ontwikkelen en implementeren daarvoor een strategie voor screening en follow up, aangepast aan de landelijke setting in de betrokken gebieden. Optimaliseren van screeningsfaciliteiten wordt gecombineerd met strategieen om de participatie te verbeteren en met telemedicine en AI gedreven diagnostiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Laura project 2.0: Verbetering van de gezondheid van vrouwen in Peru met de steun van instellingen voor hoger onderwijs, vrouwen en lokale autoriteiten. 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

Openlijk spreken over vaginale gezondheid is taboe in Peru. De publieke aandacht voor intieme zorg voor vrouwen is ook decennialang verwaarloosd. Tijdens de huidige pandemie hebben verschillende centra voor eerstelijnsgezondheidszorg bijvoorbeeld gynaecologische consultaties stopgezet, wat o.a. gevolgen heeft voor vrouwen die lijden aan vaginale infecties. Met dit Laura 2.0-project willen we een nationaal (in Peru) en internationaal onderzoeksnetwerk creëren dat onderzoek doet naar vaginale gezondheid door verschillende belangrijke belanghebbenden uit de samenleving en de academische wereld actief te betrekken. Instellingen voor hoger onderwijs zullen een sleutelrol spelen bij het bereiken van de Laura 2.0-doelstellingen. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) en Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) zijn de vooraanstaande universiteiten in respectievelijk de Peruaanse Amazone en de Hooglanden. Beide instellingen voor hoger onderwijs versterken hun sleutelrol bij de ontwikkeling van hun regio's door hun onderzoekscapaciteit te consolideren. Het huidige project zal de nationale (UNAP-UNSA-UPCH) en internationale (lokale partners en UAntwerpen) samenwerking versterken door het actief ontwikkelen van onderzoekscapaciteiten in een multidisciplinaire aanpak. Belangrijker is om (voor het eerst in Peru) burgers (vrouwen) bij de wetenschap te betrekken via een burgerwetenschapsproject geïnspireerd op het Belgische Isala-project (https://isala.be/).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

In kaart brengen van de Paruaanse vaginale microbiota gekoppeld aan het verkrijgen van een verhoogde bewustwording en transfer van expertise 01/01/2021 - 31/08/2022

Abstract

De humane microbiota bestaat uit een groot aantal micro-organismen die op verschillende lichaamsdelen voorkomen, zoals op de huid, in de darmen en in de vagina. Voor vrouwen spelen de bacteriën die in de vagina leven, met name Lactobacillus spp. (zoals L. crispatus, L. iners, L. jensenii, L. gasseri), een sleutelrol in seksuele en reproductieve gezondheid. Een verstoring van het vaginale microbioom wordt bijvoorbeeld geassocieerd met verschillende pathogene aandoeningen zoals bacteriële vaginose (BV) Deze aandoening heeft een hoge prevalentie van naar schatting 10-37% in Peru. Getroffen vrouwen lopen een verhoogd risico op het krijgen van ernstigere infecties zoals HIV, Chlamydia, Trichomonas en Neisseria. Andere complicaties van BV zijn onder meer vroegtijdige, voortijdige breuk van de vliezen tijdens zwangerschap en neonatale sepsis. Een gezonde samenstelling van het vaginale microbioom wordt gedefinieerd wanneer grote aantallen melkzuurproducerende lactobacillen aanwezig zijn op basis van microscopie of van op kweek gebaseerde benaderingen, inclusief pH-metingen. Tegenwoordig, met de ontwikkeling van cultuuronafhankelijke benaderingen zoals next-generation sequencing (NGS), weten we dat het vaginale microbioom niet alleen bestaat uit Lactobacillus-soorten, maar ook uit een diverse groep van strikt anaërobe bacteriën. Hoewel verschillende van deze anaërobe bacteriën in verband lijken te staan met aandoeningen zoals BV, kunnen sommige ook eerder gezondheidsbevorderend zijn. Dit concept is momenteel nog niet volledig begrepen. Op basis van onderzoeken naar de darmmicrobiota zijn verschillende factoren beschreven die deze samenstelling van het microbioom kunnen beïnvloeden, waaronder voedingsgewoonten, gezondheidstoestand, demografie, omgevingsfactoren en etniciteit. Voor het vaginale microbioom is dit nog grotendeels onderbelicht. Verschillende onderzoeken geven aan dat etniciteit ook een sleutelrol kan spelen bij het vormen van de vaginale microbiota. Ravel et al. hebben opgemerkt dat Afro-Amerikaanse en Spaanse vrouwen overwegend anaërobe bacteriën hebben in vergelijking met vrouwen van Europese afkomst (Lactobacillus-dominant). De meeste onderzoeken naar vaginale microbiota waren tot dusverre echter gericht op de "westerse blanke vrouw". Daarom blijft de impact van etniciteit op de vaginale microbiota een kritieke onderzoekskloof op dit gebied. In dit voorliggende projectvoorstel willen we het Isala-project in Peru implementeren om onze inzichten in de diversiteit van een "gezonde" vaginale microbiota-samenstelling en de invloed van etniciteit en andere mogelijke factoren radicaal te vergroten. Het algemene doel van deze studie is om de microbiota van Peruaanse vrouwen in kaart te brengen. Dit project heeft drie hoofddoelstellingen, die in 3 werkpakketten zullen worden aangepakt. • De vaginale microbiota in kaart brengen bij 100 Peruaanse vrouwen met een contrasterende etnische achtergrond en twee verschillende geografische locaties (bevolking van de kust en het Amazonegebied); • Gegevens verzamelen over verschillende factoren die de samenstelling van de vaginale microbiota kunnen beïnvloeden door middel van een vragenlijst met gevalideerde vragen over hygiëne en levensstijlen en deze gegevens gebruiken om het bewustzijn over vaginale gezondheid in Peru te vergroten (cfr conversatiestarters Vlaams zusterproject Isala); • Capaciteit ontwikkelen op het gebied van bio-informatische analyse in de context van microbiota-onderzoek aan twee Peruaanse openbare universiteiten uit het Amazonegebied en de zuidelijke hooglanden; • De weg openen voor de ontwikkeling van een onderzoeksnetwerk voor onderzoek naar de vaginale microbiota van Peruaanse vrouwen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject