Dr. Sara De Bruyn is postdoc onderzoeker aan het Departement Sociologie, verbonden aan het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid. Haar onderzoek focust op sociale/maatschappelijke stressoren, mentale gezondheid doorheen de levensloop en middelengebruik. In haar doctoraat onderzocht ze de impact van omgevingsfactoren op het oneigenlijk gebruik van stimulerende medicatie bij studenten. In haar postdoctoraal onderzoek richt ze zich op de impact van risico- en beschermende factoren op de mentale gezondheid van jonge kinderen. Ze is een expert in mixed-method onderzoek.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • postdoc mandaat FWO