Sara Dewachter is als alumni- en promotiecoordinator (halftijds) en als postdoctorale onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –Beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen.
Ze behaalde een diploma Politieke Wetenschappen (KU Leuven), een aanvullende opleiding Beleidseconomie (KU Leuven) en een doctoraat in de Politieke Wetenschappen (KUL). Voor haar doctorale scriptie deed ze onderzoek naar de participatie van civiele maatschappij organisaties in het Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) proces in Honduras.

Als postdoctorale onderzoeker is Sara Dewachter actief betrokken bij het FWO onderzoek ‘Beyond the blueprint: in search of successful informal monitoring and evaluation arrangements in Uganda’ (promotoren Prof. Holvoet & Prof. Molenaers). Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat in het kader van evaluatie-­‐capaciteitsopbouw vaak gewerkt wordt met blueprints die geen rekening houden met de lokale context en bijgevolg vaak niet echt geïmplementeerd worden of niet functioneren. Via het gebruik van casestudies, social network analysis en Qualitative Comparative Analysis (QCA) worden lokale, vaak informele manieren van M&E bestudeerd die kunnen bijdragen aan accountability & leren.

 

Daarnaast, samen met prof N. Holvoet, startten ze een onderzoek naar het in kaart brengen van nationale evaluatie‐organisaties in ontwikkelingslanden en hun rol in het versterken van de bestaande M&E systemen. De bevindingen van het onderzoek, i.e. het potentieel van nationale evaluatie organisaties, moedigden de onderzoekers aan om ook effectief te investeren in de capaciteitsopbouw van deze evaluatie netwerken. Daartoe organiseerden ze twee succevolle edities (2015 & 16) van het opleidingsprogramma ‘Strength­ening National Monitoring and Evaluation Capacities and Use: National Evaluation Societies as a Driving Force’, dat evaluatoren uit een 30-tal landen samenbracht. In dit programma nam Sara Dewachter de methodologische sessies rond QCA en Social Network Analysis alsook de sessie rond het versterken van de evaluatie organisaties voor haar rekening.

 

Resultaten van bovenstaand onderzoek zijn onder meer gepubliceerd in ´Evaluation and Program Planning´, ‘American Journal of Evaluation’, 'Environmental Management' , 'World Development', 'African Evaluation Journal', 'Public administration and development'.


 

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser

Admin. & techn. personeel

  • stafmedewerker

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat