Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoeksexpertise concentreert zich op het toepassen van opkomende digitale technologieën binnen architectuurontwerp en erfgoed om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van inclusie en rechtvaardigheid in de gebouwde omgeving aan te pakken. Deze technologieën omvatten virtuele en augmented reality, ruimtesyntaxis en vormgrammatica's. Ik zie digitale technologie als een essentieel en effectief middel voor innovatieve benaderingen. Ik werk ook aan het analyseren van de bouwomgeving, waarbij ik rekening houd met de perceptie van de ruimte om een gebruikersgericht ontwerp te bereiken en segregatie en gebrek aan toegankelijkheid te verminderen. Momenteel heb ik mijn onderzoek naar gedeeld erfgoed in Afrika uitgebreid om de levensomstandigheden op voormalige plantages te verbeteren. Multidisciplinair staat al lang op mijn agenda en het grootste deel van mijn onderzoek wordt gedaan in samenwerking met omgevingspsychologie, filosofie en computerwetenschappen. Daarnaast heb ik expertise in een breed scala aan onderzoeksmethodologieën, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen en experimentele studies. Als leider en onderzoeker heb ik deelgenomen aan nationale en internationale competitieve onderzoeksprojecten, mijn werk gepubliceerd in hoog aangeschreven tijdschriften en mede-curator van verschillende tentoonstellingen. Daarnaast ben ik sinds 2015 deskundig evaluator voor de Europese Commissie.