De toepassing en handhaving van het gelijkheidsbeginsel bij aanvullende pensioenen : met bijzondere aandacht voor deeltijdse en tijdelijke werknemers, voor arbeiders en bedienden en voor jongere en oudere werknemers

Bron
Brussel, Larcier Intersentia, 2024,764 p.
Auteur(s)

Een analyse van het gelijkheidsbeginsel bij aanvullende pensioenen voor deeltijdse en tijdelijke werknemers, voor arbeiders en bedienden en voor jongere en oudere werknemers

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2024,xx, 775 p.

De toelaatbaarheid van een leeftijdsgrens in de beroepsgebonden ziekteverzekering

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-87:6 (2023) p. 202-218
Auteur(s)

The enforcement of the principle of non-discrimination in the field of occupational pensions for employees in the EU

Bron
The Lighthouse Function of Social Law / Jorens, Yves [edit.]-p. 611-629
Auteur(s)

De impact van de nieuwe stelsels van tijdelijke werkloosheid op de voordelen van alle aard en de aanvullende sociale verzekeringen

Bron
Sociaalrechtelijke kronieken - ISSN 0773-1701-5 (2023) p. 245-250
Auteur(s)