Sarah Lambrecht is magistraat (referendaris) bij het Grondwettelijk Hof en doctoranda bij de Onderzoeksgroep Overheid en Recht, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen. Voordat ze bij het Grondwettelijk Hof begon, was ze Aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Sarah Lambrecht heeft een Raad van Europa stage gedaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en een onderzoeksverblijf ondernomen aan de University of Cambridge. Haar doctoraatsonderzoek onder promotor prof. dr. Patricia Popelier is getiteld: "The dynamics between national and supranational fundamental rights protection: a practice of convergence?". Haar onderzoek focust op grondrechten, het EVRM systeem, het EU Handvest en (vergelijkend) publiekrecht.

Ze is redactielid van European Human Rights Cases (EHRC) en redacteur bij NjW voor het deelgebied mensenrechten. Daarnaast is ze lid van het wetenschappelijk comité van de Moot Court Grondwettelijk Recht - Droit constitutionnelle die jaarlijks wordt georganiseerd voor alle Belgische universiteiten. 

In 2016 verscheen het boek "Criticism of the European Court of Human Rights" (Cambridge, Intersentia, 571p.), een rechtsvergelijkend werk over de kritiek die in Europa geuit wordt op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, geëdit met prof. dr. Patricia Popelier en prof. dr. Koen Lemmens (beschikbaar op Cambridge Core). De resultaten van dit onderzoek werden door de editors voorgesteld op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 24 November 2016.

Verscheidene publicaties kan u downloaden via Academia.

 

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker