Onderzoeksgroep

Expertise

- Solubilisering, chiraliteits scheiding en exo- en endohedrale functionalisatie van koolstof nanobuizen - Optische spectroscopie (golflengte-afhankelijke resonante Raman verstrooiing, golflengte-afhankelijke IR fluorescentie-excitatie spectroscopie, tijdsgeresolveerde absorptie en fluorescentie spectroscopie) - Hyperspectrale fluorescentie beeldvorming -Elektron paramagnetische resonantie - Optisch gedetecteerde magnetische resonantie spectroscopie

3D biogefabriceerde hoge-performante DNA-koolstof nanobuis digitale electronica (3D-BRICKS) 01/05/2023 - 30/04/2026

Abstract

Enkelwandige koolstofnanobuizen (SWCNTs) hebben unieke optische en elektronische eigenschappen die in belangrijke mate afhangen van hun exacte chirale structuur. Door de holle kernen van de SWCNTs te vullen, kunnen nieuwe functionaliteiten worden verkregen, voortkomend uit de bijzondere interactie van de endohedrale moleculen en de omringende SWCNTs. In dit project zullen we ons concentreren op het vullen van SWCNTs met elektronendonor- en acceptormoleculen, wat kan resulteren in n- en p-type dotering van de gastheer SWCNTs. Door de afhankelijkheid van de ionisatiepotentiaal of elektronenaffiniteit van de ingekapselde moleculen, wordt verwacht dat het doteringsniveau fijn kan worden afgesteld door de specifieke moleculen (of een combinatie van verschillende moleculen) te kiezen die moeten worden ingekapseld. De ontwikkeling van betrouwbare methoden voor SWCNT-doping in combinatie met chirale sorteermethodologieën, kan leiden tot een doorbraak in SWCNT-gerelateerde toepassingen, zoals op SWCNT gebaseerde transistoren. De gedoteerde SWCNTs zullen worden uitgevoerd door middel van onderzoek naar een breed scala aan experimentele technieken, in het bijzonder EPR-spectroscopie, die op kwantitatieve wijze rechtstreeks toegang kan krijgen tot het doteringsniveau van de SWCNTs, en optische spectroscopische technieken, zoals absorptiespectroscopie, golflengte-afhankelijke resonante Raman-spectroscopie en infrarood fluorescentie-excitatie spectroscopie en beeldvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Organische spintronica op basis van intrinsiek paramagnetische polymeren. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

De zwakke spinbaankoppeling inherent aan organische halfgeleiders maakt hen ideale kandidaten voor toepassingen in spintronica. Terwijl typische waardes voor de spinlevensduur die van hun inorganische tegenhangers ruim overstijgen, blijft de grootste limitatie de spindiffusielengte, die zelden meer dan 50 nm bedraagt. Het is intussen bekend dat spins in organische materialen zowel getransporteerd kunnen worden via mobiele ladingen als door spin exchange tussen gelokaliseerde polaronen. Dat laatste mechanisme biedt nieuwe mogelijkheden tot het verlengen van de spindiffusielengte door de intrinsieke spindichtheid te vergroten. In 2019 werd zo voor het eerst een record spindiffusielengte van 1 um gerapporteerd in een zwaar gedopeerde polymeer. In dit project zal ik spintransport onderzoeken in paramagnetische polymeren, een recent ontdekte klasse van ultra-lage-bandkloof halfgeleiders met een triplet grondtoestand en dus een grote intrinsieke spindichtheid. Spintransport experimenten zullen uitgevoerd worden in state-of-the-art spintronica devices gebaseerd op spininjectie via ferromagnetische resonantie. Daarnaast zal de combinatie van elektronen paramagnetische resonantie en kwantumchemische berekeningen gedetailleerde informatie opleveren over spindelokalisatie en spin-spin interacties. Door mijn studie uit te breiden naar een serie van deze polymeren kunnen structuur-eigenschap relaties en de fundamenten van spintransport in deze innovatieve materialen blootgelegd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimalisatie van de depositie van koolstof nanobuisjes als lichtgevende laag in infrarood organische lichtgevende diodes door gebruik te maken van ultrasoon spray coating technieken; 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Dit project wordt gefinancierd door the FWO Vlaanderen. Het doel van het project is het integreren van koolstof nanobuizen in organische licht-emitterende diodes. De focus van het project ligt op ultrasonic spray coating als techniek voor de depositie van koolstof nanobuizen in dunne films.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele hybriden van koostof nanobuizen. 01/10/2022 - 30/09/2027

Abstract

Binnen dit ZAPBOF project, zal ik me focussen op verschillende manieren om SWCNTs te functionaliseren, om alzo hun al unieke eigenschappen nog verder uit te breiden. Ik zal in het bijzonder focussen op het verbeteren van hun licht emissie, en de interactie tussen de SWCNTs en radikalen. Hiervoor zal ik gebruik maken van optische en magnetische resonantie spectroscopie. Ook 1D heteronanotubes, bestaande uit 2 verschillende 1D cylinders zullen bestudeerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steady-state en tijdsgeresolveerde fluorescentie spectroscopie (FLUORATE). 01/06/2022 - 31/05/2024

Abstract

Optische materialen zijn alomtegenwoordig in de huidige samenleving. Van de bouwstenen van displays en LED's tot glasvezelcommunicatie voor ultrasnel internet, (plasmonische) nanostructuren voor fotokatalyse, bulk heterojuncties voor fotovoltaïsche cellen, probes voor beeldvorming, detectie en het ontrafelen van reactiemechanismen in chemie en katalyse tot nanostructuren voor nanofotonica-toepassingen. De diepgaande kennis van de aard en dynamiek van de oppervlakte- en bulkeigenschappen van deze materialen, zoals het lot van elektronen en gaten die ontstaan na optische excitatie, vereist specifieke spectroscopische technieken die zowel stabiele als tijdsafhankelijke dynamische eigenschappen van dergelijke materialen kunnen ontrafelen. Fluorescentiespectroscopie is een van de meest veelzijdige en gevoelige technieken die dergelijke informatie kan verschaffen. Moderne detectoren zijn in staat individuele fotonen te detecteren die worden uitgezonden op tijdschalen variërend van enkele picoseconden tot seconden, en met energieën die het gehele UV-, zichtbare en NIR optische bereik beslaan. Het aangevraagde systeem is een veelzijdige steady-state en tijdsgeresolveerde fluorescentie spectrometer, die zeer modulair is en in combinatie met de reeds beschikbare infrastructuur een unieke configuratie beoogt die een breed scala aan experimenten mogelijk maakt. Onder andere kan deze techniek informatie verschaffen over ultrasnelle processen op tijdschalen van picoseconden, delayed fluorescentie van bijvoorbeeld triplettoestanden en met een gevoeligheid over een zeer breed golflengtebereik (200 – 1700 nm) en toegankelijkheid tot zowel ensemble experimenten als individuele detectie van moleculen in oplossingen, poeders, nanodeeltjes, films en allerlei devices. De infrastructuur zal worden toegepast in zeer verschillende onderzoeksgebieden, van fotokatalyse tot excitonische eigenschappen van nanomaterialen, en van chemische reactiekinetiek tot fotovoltaïsche en LED-toepassingen, wat ook wordt bevestigd door de diverse onderzoekstopics van de 5 betrokken onderzoeksgroepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Endohedrale functionalisering van enkelwandige koolstof nanobuizen. 01/06/2022 - 31/05/2024

Abstract

Enkelwandige koolstofnanobuizen (SWCNTs) hebben unieke optische en elektronische eigenschappen die in belangrijke mate afhangen van hun exacte chirale structuur. Door de holle kernen van de SWCNTs te vullen, kunnen nieuwe functionaliteiten worden verkregen, voortkomend uit de bijzondere interactie van de endohedrale moleculen en de omringende SWCNTs. In dit project zullen we ons concentreren op het vullen van SWCNTs met elektronendonor- en acceptormoleculen, wat kan resulteren in n- en p-type dotering van de gastheer SWCNTs. Door de afhankelijkheid van de ionisatiepotentiaal of elektronenaffiniteit van de ingekapselde moleculen, wordt verwacht dat het doteringsniveau fijn kan worden afgesteld door de specifieke moleculen (of een combinatie van verschillende moleculen) te kiezen die moeten worden ingekapseld. De ontwikkeling van betrouwbare methoden voor SWCNT-doping in combinatie met chirale sorteermethodologieën, kan leiden tot een doorbraak in SWCNT-gerelateerde toepassingen, zoals op SWCNT gebaseerde transistoren. De gedoteerde SWCNTs zullen worden uitgevoerd door middel van onderzoek naar een breed scala aan experimentele technieken, in het bijzonder EPR-spectroscopie, die op kwantitatieve wijze rechtstreeks toegang kan krijgen tot het doteringsniveau van de SWCNTs, en optische spectroscopische technieken, zoals absorptiespectroscopie, golflengte-afhankelijke resonante Raman-spectroscopie en infrarood fluorescentie-excitatie spectroscopie en beeldvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vulling en geavanceerde spectroscopische karakterisering van lange koolstof nanobuizen 01/11/2021 - 31/10/2023

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

High-end elektronen paramagnetische resonantie instrumentatie voor katalyse en materialenkarakterisatie. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

Elektronen paramagnetische resonantie (EPR) biedt een uniek instrument voor de karakterisatie van paramagnetische systemen in biologische en synthetische materialen. EPR wordt gebruikt in diverse onderzoeksgebieden, zoals biologie, chemie, fysica, geneeskunde en materiaalwetenschappen. Het is een verzamelnaam voor verschillende technieken, waarbij de gepulste EPR methoden de veelzijdigste zijn en gedetailleerde informatie kunnen geven. De UAntwerpen heeft een gepulste en hoog-veld EPR-faciliteit die uniek is in België. De basis continue-golf EPR instrumentatie is echter dringend aan een upgrade toe. Verder werd recent een nieuw tijdperk in EPR spectroscopie ingeluid dankzij de technische ontwikkeling van AWGs (arbitrary waveform generators) met een kloksnelheid hoger dan een gigahertz. Deze AWGs laten nieuwe experimenten met specifieke pulsvormen toe waardoor veel gedetailleerdere informatie over de bestudeerde systemen kan bekomen worden. Bovendien verhoogt het de gevoeligheid en spectrale breedte van de EPR methoden enorm. Dit is belangrijk voor de studie van nanogestructureerde materialen en voor de detectie van actieve sites die transiënt gevormd worden tijdens katalyse, device-werking of reacties in biologische cellen, onderwerpen die van groot belang zijn voor het aanvragende consortium. De aangevraagde uitbreiding van de EPR faciliteit is essentieel om er voor te zorgen dat EPR aan de UAntwerpen in het voorveld blijft van dit heel snel veranderend onderzoeksgebied.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Structuurafhankelijke competitieve surfactant interacties met koolstof nanobuizen: een hyperspectrale route naar hun scheiding volgens diameter en chirale structuur. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Dit omvat een onderzoeksproject voor fundamenteel onderzoek gesubsidieerd door de universiteit Antwerpen met behulp van een DOCPRO4 BOF onderzoeksbeurs. Het project werd geselecteerd door de onderzoeksraad.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Elektrische en fysische karakterisatie van defecten op de SiC/gate dielectricum interface in SiC MOSFETs. 01/04/2019 - 31/03/2023

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Agentschap innoveren en Ondernemen - Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Golflengte-regelbaar Gepulst en Continu Laserplatform. 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

T-LASER behelst de uitbreiding van een laserfaciliteit naar een high-end golflengte-regelbaar laserplatform met zowel continue als gepulste laserbundels, regelbaar van het ultraviolet tot het infrarood, voor een brede waaier van geavanceerde spectroscopische technieken en laser-gebaseerde toepassingen – de kernexpertises van de ECM onderzoeksgroep. Dankzij een grote fractie (78%) co-financiering zal een laserplatform opgebouwd worden dat niet alleen essentieel is voor alle lopende onderzoeksprojecten van ECM en zijn vele samenwerkingen, maar dat ook een wereldwijd unieke faciliteit zal vormen. Dit centrale laserplatform zal bovendien aangevuld worden met een aantal optische satelliet-opstellingen, die reeds beschikbaar (maar nu al uniek) zijn, en verder ontwikkeld zullen worden. De veelzijdigheid van de laserfaciliteit, zowel in pulsduur als golflengte-regelbaarheid, zal baanbrekende optische experimenten toelaten, zoals (breed) continu golflengte-regelbare resonante Raman-verstrooiing en niet-lineair optische verstrooiing (m.n. over een breed golflengtegebied regelbare 2e en 3e orde hyper- Rayleigh en hyper-Raman verstrooiing). Dit vormt een uitermate complementaire set van unieke technieken, die de UAntwerpen wereldwijd een bijzonder aantrekkelijke partner maken voor onderzoeksgroepen die actief zijn in de betrokken technologieen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Chiraliteitsgecontroleerde scheiding en optische karakterisatie van dubbelwandige koolstof nanobuizen. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hyperspectrale beeldvorming van de endo- en exohedrale interacties tussen moleculen en koolstof nanobuizen. 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele koolstofnanobuis-nanohybriden: van synthese tot spectroscopische karakterisering. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Biomedische beeldvorming en detectie door middel van optische vezels en koolstof nanomaterialen (EOS - CHARMING). 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project is een Excellence of Science project (EOS ID 30467715) en betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele hybriden van koostof nanobuizen. 01/10/2017 - 30/09/2022

Abstract

Nieuwe functionele hybride materialen gebaseerd op verschillende moleculen die binnenin enkelwandige koolstofnanobuizen gebracht worden zullen ontworpen, gesynthetiseerd en onderzocht worden met behulp van diverse hoge resolutie optische spectroscopie en microscopie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Diameter-afhankelijke faseoverganen in ééndimensionale rijen van moleculen ingebracht in koolstof nanobuizen. 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Dit omvat een onderzoeksproject voor fundamenteel onderzoek gesubsidieerd door de universiteit Antwerpen met behulp van een DOCPRO4 BOF onderzoeksbeurs. Het project werd geselecteerd door de onderzoeksraad.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hyperspectrale beeldvorming van de endo- en exohedrale interacties tussen moleculen en koolstof nanobuizen. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Orde in één dimensie: Functionele hybriden van chiraliteits-gesorteerde nanobuizen (ORDEin1D) 01/05/2016 - 31/10/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek in het kader van een ERC starting grant, toegekend onder horizon 2020. In dit project worden koolstof nanobuizen gebruikt om molecule te ordenen in één dimensie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Geavanceerde in situ optische spectroscopie om de scheiding van koolstofnanobuizen volgens diameter en chirale structuur te ontrafelen. 01/01/2016 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Synthese, chiraliteitsscheiding en geavanceerde spectroscopie van functionele nanohybriden van organische moleculen in koolstofnanobuizen. 01/10/2014 - 30/09/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Baanbrekend werk op het gebied van de verwerking, zuivering, scheiding, én spectroscopische karakterisering van koolstofnanobuizen en de functionele nanohybriden. 13/11/2013 - 31/12/2014

Abstract

Dit onderzoek is vooral gericht op de vulling van koolstofnanobuizen met ééndimensionale rijen water- en andere moleculen. Het heeft mogelijkheden geopend gaande van de studie van de fundamentele fysica van "single-file" ("first-in-first-out") moleculair transport, met mogelijke toepassingen in ultraselectieve filtermembranen en nanofluidica, tot de synthese van functionele nanohybriden van koolstofnanobuizen gevuld met geordende rijen optisch actieve moleculen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beeldvorming en gevorderde spectroscopie van individuele koolstofnanobuizen met behulp van IR fluorescentiemicroscopie. 01/01/2013 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een opstelling voor single-molecule spectroscopie en beeldvorming van individuele koolstofnanobuizen 01/01/2012 - 31/12/2012

Abstract

Onze opstelling voor golflengteafhankelijke fluorescentie zal aangepast worden om koolstofnanobuizen te bestuderen op het niveau van één enkele molecule. Hiervoor zal een xyz-translatietafel en een olie-immersie objectief met een grote numerieke apertuur aangekocht worden. Door gebruik te maken van een SiCCD camera kan de dynamica van de buisjes en de dynamica van het vullen van de buisjes bestudeerd worden met behulp van optische spectroscopie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gevorderde spectroscopie van lege en watergevulde koolstofnanobuizen: Verbeterde diameterscheiding, exciton fotofysica en ééndimensionaal moleculair transport. 01/10/2011 - 30/09/2014

Abstract

De solubilisering van enkelwandige koolstofnanobuizen (SWNTs) met galzouten heeft geleid tot de mogelijkheid om deze SWNTs te scheiden op diameter met behulp van dichtheidsgradiëntcentrifugatie (DGU). Recente doorbraken op het gebied van watervulling van deze SWNTs en het scheiden van lege en watergevulde SWNTs zal deze diameterscheiding naar een hoger niveau brengen, aangezien het verwacht wordt dat de resolutie in DGU veel beter wordt wanneer er lege, intacte SWNTs gebruikt worden. Deze intacte buisjes bezitten ook superieure optische eigenschappen waardoor het interessant wordt om de zeer specifieke excitonen fotofysica van de SWNTs te bestuderen. Bovendien vonden we dat zelfs de dunste buisjes gevuld kunnen worden met water, wat het mogelijk maakt om het ééndimensionale transport van moleculen door de nanobuisjes te bestuderen alsook de verschillende structuren en faseovergangen van water (of andere moleculen) na opsluiten in de nanobuisjes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interactie tussen geconjugeerde moleculen en enkelwandige koolstofnanobuizen. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

Koolstofnanobuizen (CNTs) zijn zeer interessant als ééndimensionale systemen met metallische of halfgeleidende eigenschappen. De geleiding van gaten kan analoog beschreven worden aan de geleiding van elektronen waardoor de mobiliteit voor beide ladingsdragers hetzelfde is. Bovendien is het ook mogelijk om deze nanobuizen te doperen door kleine moleculen in de CNT te brengen. Deze gedopeerde CNTs zijn stabiel bij blootstelling aan lucht en door de keuze van de ingebrachte molecule kan men de graad van dopering controleren. In dit project zullen twee verschillende onderwerpen behandeld worden. In de eerste plaats zal de ladingsoverdracht tussen geconjugeerde moleculen en SW CNTs bestudeerd worden. Deze ladingsoverdracht is van groot belang voor de implementatie van deze composietmaterialen in 'plastic' zonnecellen. Anderzijds zullen geconjugeerde moleculen binnenin de SW CNTs gebracht worden, die in het bijzonder de CNTs doperen. Beide systemen zullen onderzocht worden met behulp van optische spectroscopie, gepulste laserspectroscopie en elektronen paramagnetische resonantie (EPR).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interactie tussen geconjugeerde moleculen en enkelwandige koolstofnanobuizen. 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

Koolstofnanobuizen (CNTs) zijn zeer interessant als ééndimensionale systemen met metallische of halfgeleidende eigenschappen. De geleiding van gaten kan analoog beschreven worden aan de geleiding van elektronen waardoor de mobiliteit voor beide ladingsdragers hetzelfde is. Bovendien is het ook mogelijk om deze nanobuizen te doperen door kleine moleculen in de CNT te brengen. Deze gedopeerde CNTs zijn stabiel bij blootstelling aan lucht en door de keuze van de ingebrachte molecule kan men de graad van dopering controleren. In dit project zullen twee verschillende onderwerpen behandeld worden. In de eerste plaats zal de ladingsoverdracht tussen geconjugeerde moleculen en SW CNTs bestudeerd worden. Deze ladingsoverdracht is van groot belang voor de implementatie van deze composietmaterialen in 'plastic' zonnecellen. Anderzijds zullen geconjugeerde moleculen binnenin de SW CNTs gebracht worden, die in het bijzonder de CNTs doperen. Beide systemen zullen onderzocht worden met behulp van optische spectroscopie, gepulste laserspectroscopie en elektronen paramagnetische resonantie (EPR).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Excitonen en polaronen in lage-bandkloofpolymeren : optische generatie en scheiding van ladingsdragers. 01/10/2003 - 30/09/2004

Abstract

In dit doctoraatsproject zal onderzoek verricht worden naar de karakterisering van de eigenschappen van polymeren die hun toepassing vinden in de plastic elektronica, fotovoltaïsche cellen, organische licht-emitterende diodes (OLEDs) en organische halfgeleiders. In het bijzonder zal dit project handelen over de karakterisering van de aangeslagen toestanden na foto-excitatie (singlet- en tripletexcitontoestanden), de studie van polaronen en de studie van het ladingsscheidingsproces dat essentieel is voor fotocelmaterialen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van volgende meettechnieken, namelijk optische absorptie- en fluorescentiespectroscopie, (L)EPR-spectroscopie ((Licht geïnduceerde) Elektron Paramagnetische Resonantie) en ODMR-spectroscopie (Optisch geDetecteerde Magnetische Resonantie) zowel in X-band (~9.5GHz) als in W-band (~95GHz).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject