Onderzoeksgroep

Cryosprectroscopisch onderzoek van eigenlijke en oneigenlijke C-H¿O waterstofbruggen: de Van der Waals complexen van dimethylether, aceton en oxiraan met diverse proton donors. 17/10/2002 - 13/09/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cryospectroscopisch onderzoek van eigenlijke en oneigenlijke C ¿ H ¿ O waterstofbruggen. 01/10/2002 - 30/09/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Cryospectroscopisch onderzoek van de Van der waals moleculen van 3-fluorpropyn,3,3-difluorpropyn en 3,3,3-trifluorpropyn met diverse Lewis zuren en Lewis basen. 01/10/2000 - 16/10/2002

  Abstract

  De invloed van de graad van fluorering van de methylgroep van de propynes op de nucleofiliciteit en electrofilictiteit zal gemeten worden aan de hand van de complexatie-enthalpie van complexen die de propynes vormen met basen en zuren. Als basen zullen hiervoor dimethylether en oxiraan gebruikt worden, en als Lewis zuren zullen waterstofchloride en boortrifluoride. Het onderzoek zal gebeuren in oplossingen bij lage temperaturen, in vloeibaar argon, krypton en stikstof. De vorming van complexen zal gedetecteerd worden met behulp van infraroodspectroscopie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject