Preklinisch onderzoek naar een combinatie-immuuntherapie die immuunonderdrukking opheft, de tumorbloedtoevoer verhindert en het effect van beweging onderzoekt bij patiënten met longvlieskanker. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Longvlieskanker of asbestkanker is een dodelijke kanker die meestal veroorzaakt wordt door blootstelling aan asbest. In België zijn er ongeveer 300 nieuwe patiënten per jaar. Hoewel het gebruik van asbest in ons land verboden is sinds de jaren '90, verwachten we een stijgend aantal patiënten door de lange tijd (20 tot 40 jaar) tussen de blootstelling aan asbest en het ontwikkelen van asbestkanker. De levensverwachting van deze patiënten is slecht: gemiddeld overlijdt de patiënt 9 à 12 maanden na diagnose. Momenteel wordt chemotherapie gebruikt als standaardbehandeling, een zware therapie waarmee de overlevingskansen slechts enkele maanden toenemen. Gezien de slechte levensverwachting en het toenemend aantal patiënten, is er dus dringend nood aan een nieuwe, verbeterde behandeling. In dit project onderzoeken we een nieuwe combinatietherapie die bestaat uit 3 componenten: (1) PD-L1 immuuncheckpointblokkade om de immuunrespons tegen kankercellen aan te wakkeren, (2) een doelgerichte anti-angiogenese behandeling om de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de kankercellen te verhinderen om zo tumorgroei te voorkomen, en (3) beweging, wat ervoor kan zorgen dat kankercellen gevoeliger worden voor therapie. Zowel de immuun checkpoint blokkade als de anti-angiogenese therapie gaven reeds veelbelovende resultaten in verschillende kankertypes betreft het verbeteren van de levensverwachting. Daarnaast suggereren in vivo onderzoeken en gunstige immuunmodulerende effecten het potentieel van lichaamsbeweging als non-invasieve behandelmethode om de tumorgevoeligheid te verhogen. Gezien de mogelijk synergetische werking, is onze hypothese dat de combinatie van deze behandelingen elkaars werking zal versterken gericht tegen asbestkanker. In het huidige project zullen we de nodige in vitro en in vivo gegevens verzamelen om het effect van deze innovatieve combinatietherapie te bestuderen. Hiermee zullen we tegemoet komen aan de hoge nood aan een nieuwe therapie, die zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit van longvlieskankerpatiënten verbetert. Aangezien de behandelingen die onderzocht worden in onze studie reeds goedgekeurd zijn voor gebruik bij kankerpatiënten, zullen onze resultaten snel kunnen getoetst worden in een klinische studie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject