Onderzoeksgroep

Engineering Management

Expertise

Sophie Van Schoubroeck heeft expertise in duurzaamheidsanalyses, gefocust op de integratie tussen techno-economische-, milieu-, en sociale analyses.

Ondersteuning voor de economische aspecten van maatregelen en beleidsopties inzake biodiversiteit. 01/12/2020 - 01/12/2023

Abstract

Dit project omvat de ondersteuning van de Federale Overheid van België bij economische aspecten, beleidsmaatregelen, beleidsinstrumenten en beleidsopties inzake biodiversiteit. Daarbij kan ook de economische waardering van ecosysteem diensten van belang zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een geharmoniseerd duurzaamheidskader voor bio-gebaseerde producten. 01/12/2016 - 31/12/2020

Abstract

De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is de ontwikkeling en toepassing van een uitgebreide set van indicatoren om de duurzaamheid van groene chemicaliën te beoordelen, daarbij worden economische, sociale en milieuaspecten geïntegreerd. De methode zal bijdragen tot de transitie van bestaande duurzaamheidskaders voor biobrandstoffen en bio-energie naar een duurzaamheidskader waar ook rekening gehouden wordt met groene chemicaliën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)