Onderzoeksgroep

Gouvernance Locale et Développement Post-Conflit. 22/04/2007 - 21/04/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Poverty and poverty reduction in the great lakes : a multidisciplinary approach. 28/04/2005 - 31/03/2006

  Abstract

  Daar Centraal-Afrika een prioriteit vormt voor het Belgisch buitenlands beleid en bovendien het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en - Beheer en het Centrum voor de studie van het gebied van de Grote Meren van Afrika een belangrijke expertise hebben in het gebied van de Grote Meren, werd deze regio gezozen als focus voor de conferentie. Als probleemstelling werd de bestrijding van armoede gekozen daar dit het centrale thema is binnen de internationale doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking en daar armoede zich als een prangend probleem stelt in het gebied van de Grote Meren. Bovendien bezit het IOB een belangrijke expertise in het gebied van armoede en armoedebestrijding met o.a. een internationaal trainingsprogramma rond de "Poverty Reduction Strategy Paper". Het Grote Meren gebied werd jaren geteisterd door conflict en geweld en bevindt zich nu in een periode van politieke en sociale heropbouw en economisch herstel. Het ontwikkelingskader waarin dit gebeurt is de "Poverty Reduction Strategy", in 1999 gelanceerd door de Wereldbank en het IMF. Het Strategisch Plan voor armoedebestrijding (PRSP) plaats armoedebestrijding in het centrum van ontwikkelingsstrategieen waarbij niet alleen economische groei maar ook politieke stabiliteit, goed bestuur, het uitbouwen en het toegankelijk maken van sociale structuren en het naleven van de mensenrechten als voorwaarden gelden. De bestrijding van armoede vereist inspanningen vanuit verschillende sectoren en moet daarom bekeken worden vanuit een multidisciplinair standpunt.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Versterking van de academische capaciteiten in economie en humane ontwikkeling. 25/04/2005 - 24/04/2010

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Formuleringszending in het kader van het EI-projectvoorstel "Congo - Renforcement des capacités académiques en Economie et dévelopment humain". 04/08/2004 - 31/12/2004

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Een alternatief voor armoedeonderzoek en -beleid in Rwanda : implicaties voor armoedebestrijdingsstrategieën (PRSP) 13/05/2004 - 31/08/2005

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Financieel-historische analyse van beursgerelateerde data van de Belgische bedrijven in Kongo in de periode 1891-1960 01/01/2004 - 31/12/2007

      Abstract

      Het project beoogt een analyse van de Belgische bedrijven actief in Kongo én genoteerd aan de beurs van Brussel vanaf 1891 tot 1960. de beschikbare UA-beursdatabank laat toe om de koers- en dividendevolutie van de verschillende bedrijven en sectoren van de Kongolese economie te analyseren. Dit zal toelaten om investeringsstrategieën naar opkomende groeimarkten onder koloniale verhoudingen te onderzoeken alsmede kwesties inzake rendabiliteit van deze bedrijven, aanwending van het economisch surplus en sectorale diversificatiestrategieën.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Gender and development. 23/09/2002 - 20/12/2002

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Hoe armoede Meten? Een bijdrage van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de Poverty Reduction Strategy Papers - Verlenging (2de jaar). 01/07/2002 - 30/06/2003

        Abstract

        Het project beoogt een bijdrage te ondersteunen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking inzake de door de multilaterale donoren voorgestelde concentratie van ontwikkelingsinitiatieven op armoedebestrijding. De bedoeling is een onderzoek te doen naar de relevantie van en de verbanden tussen armoede-indicatoren, teneinde te komen tot robuuste schattingen van armoede.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Genre et développement (internationaal trainingsprogramma DGIS/VLIR) 01/09/2001 - 31/12/2001

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Hoe armoede meten? Een bijdrage van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de Poverty Reduction Strategy Papers. 01/06/2001 - 31/05/2002

          Abstract

          Het project beoogt een bijdrage te ondersteunen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking inzake de door de multilaterale donoren voorgestelde concentratie van ontwikkelingsinitiatieven op armoedebestrijding. De bedoeling is een onderzoek te doen naar de relevantie van en de verbanden tussen armoede-indicatoren, teneinde te komen tot robuuste schattingen van armoede.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Central African Research and Policy Network-Yearbook 15/04/2001 - 14/08/2001

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Observatoire d'économie politique et remise/reprise project épargne et crédit à l'informel urbain (PECIU). 01/04/2001 - 30/03/2003

            Abstract

            Algemeen doel van dit project is het ontwikkelingsonderzoek en onderwijs bij de bijzondere locale historische realiteit van Congo te doen aansluiten. Bijzondere doelen zijn 1. Overname en opvolging van de eerste fase van het gepersonaliseerd netwerk (projet épargne en crédit à l'informel urbain). 2. Realiseren van uitbreiding van het netwerk naar een bredere analyse van de socio-economische situatie in RDCongo. 3. Ondersteunen van de publicatie 'notes de conjoncture' van prof. Tchiunza en Kalala van Unikin. 4. Ondersteunen, op basis van workshops, van speciale publicaties over sparen en krediet of een thema gekozen door het netwerk in 'Afrique et développement' van het FCK of 'Congo/Afrique' van het CEPAS. 5. Een Congolese doctoraatsbeurs (het veldwerk ter plaatse) in het domein van economie en ontwikkeling olv twee professoren van het netwerk.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Développement durable: gestion et évaluation de projets. 01/04/2001 - 31/07/2001

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Central African Research and Policy Network 15/03/2001 - 15/11/2001

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Participation des femmes au développement: formation autour du concept genre 01/09/2000 - 31/12/2000

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Deelname van vrouwen in het ontwikkelingsproces 01/09/2000 - 31/12/2000

                Abstract

                Deelname van vrouwen in het ontwikkelingsproces

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Formulering van het project "Fonds Social Urbain por la ville de Kinshasa" 30/08/2000 - 30/01/2001

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  De band tussen schuldvermindering en armoedebestrijding - deel II//..(vervolg P105/P00415) 01/07/2000 - 30/06/2001

                  Abstract

                  Op dit moment worden internationaal een reeks voorstellen geformuleerd in verband met het verlenen van substantiële schuldvermindering aan de armste hoog-verschuldigde ontwikkelingslanden (het HIPC-initiatief). De finaliteit van deze initiatieven betreft het versterken van ontwikkeling en het bestrijden van de armoede in de betrokken landen. Als dusdaning is het cruciaal te evalueren in welke mate schuldvemindering een effectief en efficiënt instrument van duurzame ontwikkeling in het bijzonder kan uitmaken, en in welke mate schuldvermindering meer direct kan gekoppeld worden aan armoedebestrijding. Mogelijke instrumenten zijn ondermeer sterke conditionaliteit, gebruik van tegenwaardefondsen en dergelijke meer. //..Uitgaande van een globale analyse, verricht in het eerste werkjaar, wordt hier beoogd via landenstudies, in eerste instantie in prioritaire landen, een meer concreet beeld te krijgen en beleidsaanbevelingen hieromtrent landenspecifiek te kunnen maken.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Opleidingsprogramma omtrent planning, beheer en evaluatie van duurzame ontwikkelingsacties 01/04/2000 - 31/07/2000

                   Abstract

                   Opleidingsprogramma omtrent planning, beheer en evaluatie van duurzame ontwikkelingsacties

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Cours en planification, gestion et évaluation participaties des actions de développement durables 01/04/2000 - 31/07/2000

                    Abstract

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Follow-up activiteiten in het kader van de VLIR-Internationale Stages 1999: planning en beheer van projecten en gender aspecten van ontwikkeling 01/09/1999 - 31/03/2000

                     Abstract

                     Follow-up activiteiten in het kader van de VLIR-Internationale Stages 1999: planning en beheer van projecten en gender aspecten van ontwikkeling

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      De band tussen schuldvermindering en armoedebestrijding 01/07/1999 - 30/06/2000

                      Abstract

                      De studie heeft betrekking tot het recentste schuldveminderingsinitiatief van de Wereldbank en het IMF. De analyse van de Wereldbank spitst zich toe op de 'schuldendraagbaarheid' van de ontwikkelingslanden. A rato van een minimum 'schuldendraagbaarheid' krijgen landen een schuldvermindering volgens een 'schuldenindicator'. Bij het bepalen van een 'schuldenindicator' wordt echter weinig rekening gehouden met de armoedsituatie.//..Doel is een betere analyse te maken van de 'schuldendraagbaarheid'. Indien bij een hoog armoedpeil een hoge schuldvermindering wordt toegekend, moet nagegaan worden welke effectieve impact dit heeft op de armoedesituatie en of inderdaad de fondsen die beschikbaar komen (en niet gebruikt worden voor de aflossing van de schuld) worden gebruikt voor sociale projecten.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Globalization, Creolization and Land Use Patterns: a perspective on Disembedding and Conflict in Subsistence Economies. 01/12/1998 - 30/11/2000

                       Abstract

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Social Capital in Developing Countries - The region of the Great Lakes in Central Africa 01/12/1998 - 31/12/1998

                        Abstract

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Een duurzaamheidsanalyse van de door het IMF en de Wereldbank gesponsorde voorstellen tot oplossing van de schuldenlast van de armste ontwikkelingslanden (HIPC-initiatief) 01/10/1998 - 31/01/1999

                         Abstract

                         Het door het IMF en de Wereldbank gesteunde HIPC-initiatief is het meest recente voorstel om de schuld van arme ontwikkelingslanden te verminderen tot een 'draagbaar' niveau. De cruciale vraag hierbij is of dit initiatief, en meer bepaald de hoeveelheid schuldvermindering die wordt voorzien in het voorstel, wel zal leiden tot een duurzame oplossing van het schuldenprobleem voor deze categorie ontwikkelingslanden.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Verlenen van administratieve ondersteuning bij de organisatie en de implementering van de internationale groepsstage 'Planning, Beheer en Evaluatie van Duurzame Ontwikkelingsacties' ten behoeve van deelneemers uit de ontwikkelings-landen 01/05/1998 - 31/07/1998

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Netwerk rond sociaal kapitaal, synergie tussen staat en maatschappij 01/01/1998 - 31/12/1999

                           Abstract

                           Het project wenst een Europees netwerk op te bouwen dat de problematiek van sociaal kapitaal onderzoekt, nagaat in welek mate het in verschillende maatschappeijen aanwezig is en hoe het kan opgebouwd worden. Verder wordt nagegaan hoe sociaal kapitaal tot synergie tussen staat en maatschappij leidt, zowel in Oost-Europa als in het Zuiden.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Formation et recherche-action dans le domaine du credit à l'informel urbain 01/11/1997 - 31/12/2000

                            Abstract

                            Het project beoogt het ontwikkelen en verbeteren van kredietsystemen voor de informele sector in Kinshasa. In tweede instantie beoogt het project om krediet beschikbaar te stellen voor micro-ondernemingen via een spaarsysteem.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Identificatie van de mogelijkheden om een inleefverblijf in Cameroen in te richten ten behoeve van UFSIA-studenten 01/04/1997 - 31/08/1997

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Financieringsbeleid Broederlijk Delen. //..Deelovereenkomst m.b.t. het uitwerken van een syntheserapport. 01/11/1996 - 31/03/1997

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               De praktijk en de principes van de financiering van economische projecten in Broederlijk Delen//..Deelovereenkomst met Broederlijk Delen voor een bijdrage in het kader van het onderzoek 01/11/1996 - 31/03/1997

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                De opbouw van een informatienetwerk tussen België en Ruanda-Burundi-Kivu: een bijdrage tot conflictpreventie en een kost-efficiënter beleid 01/10/1996 - 30/09/2000

                                Abstract

                                De machteloosheid van de internationale gemeenschap t.o.v. de (dramatische) problematiek in de regio is o.a. te wijten aan een onvoldoende en vooral onpartijdge informatie, die om allerlei redenen niet eenvoudig is om te verzamelen. Op basis van die informatie wil het netwerk zijn wetenschappelijke analyses funderen, waarbij gebeurtenissen benaderd worden vanuit een multidisciplinaire benadering (sociaal-economisch, politiek-economisch en juridisch).

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Politieke stabiliteit en economische ontwikkeling 01/07/1996 - 31/12/1997

                                 Abstract

                                 Dit project beoogt de band tussen politieke stabiliteit (democratie, autoritair, dictatoriaal) en economische ontwikkeling te onderzoeken. Voorbeelden van succesvolle economische ontwikkeling zijn te vinden onder verschillende politieke regimes en vce versa. We willen voorts de analyse van Putnam 'Making democracy work' toepassen.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Programma's voor armoedebestrijding in de informele sector//..(tweede verlenging: 1.03.98 tot 28.02.99) 01/03/1996 - 28/02/1999

                                  Abstract

                                  Armoede wordt veel geassocieerd met uitsluiting van toegang tot bezit en inkomen uit loonarbeid (Sen). In Kinshasa zou dit betekenen dat 95% van de bevolking arm is. De ondervoeding is er echter nauwelijks groter dan in andere rijkere landen. Wie zijn de echte uitgeslotenen en hoe verhelpt men dat? Dit is het onderwerp van dit onderzoek

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Management femmes et développement 01/03/1996 - 30/04/1996

                                   Abstract

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Postgraduaatsopleiding Economie en Ontwikkeling aan de Universidad Centroamericana te Managua, Nicaragua 01/01/1996 - 31/12/1998

                                    Abstract

                                    Het opzet is een postgraduate cyclus economie te ontwikkelen in het Engels met participanten uit de hele centraal-amerikaansee regio en gericht op de regionale ontwikkeling van de verschillende Centraal-Amerikaanse landen.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Financieringsbeleid Broederlijk Delen. Deelovereenkomst m.b.t. de dicussienota 'De kritiek op de giftenfinanciering'. 01/10/1995 - 31/12/1995

                                     Abstract

                                     Het project omvat het leveren van zowel inhoudelijke als onderzoekstechnische bijdragen in het kader van een onderzoek over het beleid i.v.m. economische projecten. Het betreft een onderzoek naar de principes en praktijk van de financiering van economische projecten van Broederlijk Delen.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      La cohérence régionale de la région des Grands Lacs 01/04/1995 - 31/07/1995

                                      Abstract

                                      In het kader van een nieuw te ontwikkelen beleidsplan voor Centraal Afrika vraagt NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) een beschrijving van de situatie in de regio van de Grote Meren (Zaïre, Ruanda, Burundi) met bijzondere aandacht voor de socio-economische situatie, de politieke problematiek, etnische conflicten, situatie van de vluchtelingen.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Financieringsbeleid Broederlijk Delen. Deelovereenkomst m.b.t. de discussienota over giftenfinanciering en analyseschema Projecten. 01/03/1995 - 30/04/1995

                                       Abstract

                                       Het project omvat (1) de uitwerking van een inhoudelijke discussienota omtrent de kritiek op de giftenfinanciering in economische projecten en de mogelijke gevolgen hiervan voor het projectenbeleid; en (2) de uitwerking van een analyseschema voor de doorlichting van een geselecteerd aantal projecten.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Ondersteuning voor project in het kader van ALFA University Exchange Programme between the European Union and Latin America 01/02/1995 - 30/04/1995

                                        Abstract

                                        Deze opdracht omvat (a) het contacteren van de universiteiten van het Alfa-netwerk; (b) het voorbereiden van de aanvraag bij de Europese Unie; (c) het opvolgen van deze aanvraag en (d) het uitwerken van het projectdossier.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Evaluatie 'inception report' m.b.t. het project 'Analysis of evolving composition of demand in rural areas in sub-saharan Africa' in Sub-Saharan Africa' 01/05/1994 - 31/12/1994

                                         Abstract

                                         Nalezen, bespreken, verbeteren en aanvullen van het ontwerp 'inception report' met betrekking tot het onderzoeksproject 'Analysis of evolving composition of demand in rural areas in sub-saharan Africa'

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Schuldverlichting als instrument van ontwikkeling. 01/01/1994 - 22/11/1995

                                          Abstract

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           De nieuwe conditionaliteit: democratisering, goed bestuur, respect voor de mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, subthema: Economische ontwikkeling en politieke stabiliteit. 01/01/1994 - 31/07/1994

                                           Abstract

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            De nieuwe conditionaliteit: Democratisering, goed bestuur, respect voor de mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking - Subthema: Conditionaliteit van de ontwikkelingshulp. 01/09/1993 - 31/07/1995

                                            Abstract

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Stedelijke informele sector in Zaire 01/04/1993 - 31/07/1993

                                             Abstract

                                             Met de implosie van de moderne economie, hebben de mensen in de steden in Zaire noodgedwongen verschillende strategiæn ontwikkeld die niet weerspiegeld zijn in het Bruto Nationaal Produkt. In het onderzoek wordt de bijdrage van die stedelijke informele sector geschat en een politiek t.o.v. die ontwikkeling geformuleerd. Het onderzoek onderscheidt 3 subsectoren in deze informele sector : nl. de overlevingsstrategiæn als gevolg van de crisis, het 'wilde' kapitalisme dat de moderne economie eerder ondermijnt en de produktieve kleine informele bedrijven die een positieve bijdrage leveren.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Ondersteuning van het NITLAPAN-programma voor onderzoek, academische vorming. volksopleiding en alternatieve ontwikkeling in Nicaragua. 01/01/1993 - 31/12/1996

                                              Abstract

                                              Dit project is een institutionele ondersteuning op het gebied van onderzoek en vorming van de Universidad Centro-Americana en Managua,Nicaragua. Een team van onderzoekers wordt opgeleid om na te gaan welke de (over)levingskansen zijn van kleine boeren, hoe ze kunnen ondersteund worden en welke de bottlenecks zijn in hun produktiesystemen. Hetzelfde doen we voor de stedelijke informele sector.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Beschrijving, analyse en toekomstscenario's van binnenstatelijke en tussenstatelijke conflicten in Afrika (Rwanda, Burundi, Zaire) 01/11/1992 - 30/06/1994

                                               Abstract

                                               In dit onderzoek wordt nagegaan welke de oorzaken zijn van de conflicten binnen en tussen de naties in Africa. Meer in het bijzonder kijken we naar de verbanden tussen ekonomische ontwikkeling of het gebrek daaraan en bronnen van conflict. We passen de verschillende theoriæn toe op Rwanda, Burundi en Zaire.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Interuniversitaire samenwerking tussen UFSIA en de derde wereld universiteiten in het kader van de USOS partnerwerking 01/01/1992 - 31/12/1996

                                                Abstract

                                                In het kader van dit project wordt wetenschappelijke en logistieke ondersteuning verleend voor de ontwikkelingssamenwerking van USOS (Universitaire Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking). Dit gebeurt in Indië met het Xavier Institute of Management te Bhubaneswar. In Nicaragua is de partner instelling 'Universidad Centro Americana' te Managua (uitwisseling en vorming sudenten en staf). In Zaïre/Kinshasa werken we samen met de Faculté des Sciences et techniques de développement.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Evaluatie van de informele sector in Afrika 01/02/1991 - 31/01/1993

                                                 Abstract

                                                 Onderzoek naar de mogelijkheden om de realiteit die men doorgaans als de informele sector beschouwt, op te nemen in een ontwikkelingsmodel. Tevens wordt de duurzaamheid en de effectiviteit van ontwikkelingsinterventies op de informele sector geanalyseerd. Tenslotte worden case-studies uitgewerkt in Bukavu.

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Sociale groepen en productie-systemen : een comparatief-economisch onderzoek in 6 macro-zones in Nicaragua 01/02/1990 - 30/06/1992

                                                  Abstract

                                                  De algemene doelstelling van het project is het verwerven van een betere kennis van de produktiestructuur van Nicaragua door middel van een comparatieve analyse van de verschillende landbouwsystemen in 6 representatieve macro-zones van Nicaragua. Op basis van de informatie over en de analyse van de representatieve produktiesystemen zullen voorstellen voor een alternatief landbouwbeleid op zonaal en nationaal vlak worden uitgewerkt.

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   De economische gevolgen van sancties en desinvesteringen op de sanctionerende landen 01/01/1990 - 31/01/1992

                                                   Abstract

                                                   De doelstelling van deze studie zou zijn de gevolgen van sancties en desinvesteringen in Zuid-Africa theoretisch te duiden en te meten in een sanctionerend land. Een eerste deel zou gaan over de theoretische discussie die op gang is gekomen in verschillende Europese universitaire centra. Een tweede deel zou met behulp van de input-outputmethode en de modellen van desinvestering de effecten op de Belgische economie meten.

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    De ontwikkelingscrisis in Afrika ten zuiden van de Sahara. 01/01/1989 - 31/01/1999

                                                    Abstract

                                                    De landen in Afrika ten zuiden van de Sahara zijn vanuit ontwikkelingsstandpunt het probleemgebied geworden in de wereld. Het is de bedoeling om door een globale economische analyse van een of enkele landen (Zaire, Rwanda) de groeiende literatuur en de adviezen m.b.t. het ontwikkelingsvraagstuk in deze regio te toetsen en ev. te nuanceren.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)