Naar een grotere rechtsvormende rol voor het Belgische Hof van Cassatie binnen de mogelijkheden en grenzen in een Europese gelaagde rechtsorde : een thematische rechtspraakanalyse in het domein van het procesrecht

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2024,879 p.

Codex deontologie van de juridische beroepen 2023-24

Bron
Brussel, Larcier Intersentia, 2023,362 p.
Auteur(s)

Contractualisation of litigation in Belgium

Bron
Contractualisation of Civil Litigation / Nylund, A. [edit.]; Cabral, A. [edit.]-p. 51-78
Auteur(s)