Steffi Cornwell

Steffi Cornwell

Contact

Campus Groenenborger
Tel.
+3232652738
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, BEL
Welzijn (van studenten én personeelsleden, zowel mentaal als fysiek, sociaal en cognitief) is onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs en onze onderwijsinstelling. Steffi Cornwell is studietrajectbegeleider en vertrouwenspersoon voor studenten, en engageert zich voor méér mentale gezondheidsgeletterdheid binnen de Universiteit Antwerpen. Ze is betrokken bij diverse facultaire en centrale projecten en werkgroepen en vertegenwoordigt het ATP in de faculteitsraad van de faculteit TI, de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de Universiteit Antwerpen.