Political offences

Bron
Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice / Caeiro, Pedro [edit.]; et al. [edit.]-p. 1-9
Auteur(s)

Extradition and surrender

Bron
Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice / Caeiro, Pedro [edit.]; et al. [edit.]-p. 1-13
Auteur(s)

Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijft ook na Brexit van toepassing op verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van overleveringsprocedures met het Verenigd Koninkrijk (noot onder Cass. 26 juli 2022)

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-22 (2022-23) p. 860-864
Auteur(s)

Het Hof van Cassatie herbevestigt de flexibele toepassing van principes betreffende de (extra)territoriale rechtsmacht van België (noot onder Cass. 13 december 2022)

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-2 (2023) p. 131-138
Auteur(s)

IS (it) an organised armed group? Het Hof van Cassatie (nogmaals) over art. 141bis Sw. en de notie “georganiseerde gewapende groep” in het kader van een gewapend conflict (noot onder Cass. 14 juni 2022)

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-2 (2023) p. 111-125
Auteur(s)