Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na “Brexit” – alsnog naar een Europees strafrecht light?

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-1 (2021) p. 1-4
Auteur(s)

Het beginsel van de dubbele incriminatie in het overleveringsrecht en de temporele werking van de strafwet

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-15:2 (2020) p. 176-181
Auteur(s)

Eendaadse samenloop en het principe van de dubbele verjaring in het kader van het uitleveringsrecht

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-15:6 (2020) p. 538-541
Auteur(s)

Verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van uitleverings-, overleverings- en overdrachtsprocedures aan het Internationaal Strafhof: eigen regimes, afzonderlijke regelen

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-17 (2020-21) p. 643-665
Auteur(s)

Human Rights Chamber of Bonsia and Herzegovina (HRCBH)

Bron
Max Planck Encyclopedias of International Law-p. 1-17
Auteur(s)
Citatielink