Steven Haine

Lesgever

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Cardiovasculaire aandoeningen (CARDIOVASC)
Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

Expertise

  • Steven Haine heeft expertise als nationale PI (Euroshock, Clear Outcomes), locale PI (Blimp, Proctor, Phynal, Distal-CTO, BWG-CTO, Culprit-Shock, Flair, Glagov-OLE, Assure, Absorb, C-cure) en medewerker (Circus, Deliver, MSCT, Resolute registry, Prolimus, Stradivarius, Piboserod, Pass I, Gusto IV, Ancrod) met verschillende klinische studies in het kader van coronair lijden. Zijn thesis handelde over het voorspellen en voorkomen van vroege restenose in bare-metal stents. In het kader van deze onderzoeken en zijn klinische werk heeft hij een uitgebreide ervaring met coronaire angiografie, IVUS, coronaire hemodynamica, klinische en interventionele behandeling van acuut en chronisch coronair lijden, shock en cardiovasculaire preventie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.