Onderzoeksgroep

Expertise

Steven Haine heeft expertise als nationale PI (Euroshock, Clear Outcomes), locale PI (Blimp, Proctor, Phynal, Distal-CTO, BWG-CTO, Culprit-Shock, Flair, Glagov-OLE, Assure, Absorb, C-cure) en medewerker (Circus, Deliver, MSCT, Resolute registry, Prolimus, Stradivarius, Piboserod, Pass I, Gusto IV, Ancrod) met verschillende klinische studies in het kader van coronair lijden. Zijn thesis handelde over het voorspellen en voorkomen van vroege restenose in bare-metal stents. In het kader van deze onderzoeken en zijn klinische werk heeft hij een uitgebreide ervaring met coronaire angiografie, IVUS, coronaire hemodynamica, klinische en interventionele behandeling van acuut en chronisch coronair lijden, shock en cardiovasculaire preventie.

Onderzoek naar de pathogenese van gastro-intestinale motiliteitsstoornissen bij experimenteel geïnduceerde acute necrotiserende pancreatitis. 01/10/2000 - 31/03/2001

Abstract

Acute necrotiserende pancreatitis is een ernstige aandoening met potentieel levensbedreigende complicaties. De belangrijkste gastro-intestinale complicaties zijn ileus en bacteriële overgroei. De pathogenese van de motiliteitsstoornissen geassocieerd aan pancreatitis is onvoldoende gekend. Het doel van deze studie is na te gaan of pancreatitis bij de muis geassocieerd is aan motiliteitsstoornissen en welke factoren hierin een rol spelen. In een eerste fase zal een pancreatitis model op punt gesteld worden bij Swiss muizen aan de hand van een CDE-dieet (choline-deticient ethionine-gesupplementeerd). In een tweede fase zal de maaglediging en de intestinale transit gemeten worden na intragastrisch toedienen van Evans blue. In dit model zullen we de rolonderzoeken van stikstofoxide (NO), adrenerge neuronen, sensorisch afferente neuronen, prostaglandines, opioiden, cytokines en oxidatieve stress. In parallel zullen in vitro orgaanbad experimenten uitgevoerd worden op spierstrips van de maagfundus en het ileum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject