Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoeksexpertise in vennootschaps- en insolventierecht (i.h.b. schuldeisersbescherming).