Stijn Oosterlynck is hoogleraar stadssociologie. Hij is lid van het Centre for Research on Environmental and Social Change en van het bestuur van het Antwerp Urban Studies Institute. Hij is wetenschappelijk directeur van het Hannah Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap. Zijn onderzoek richt zich op lokale sociale innovatie en herstructurering van de verzorgingsstaat, stadsontwikkeling, stadsvernieuwing en gemeenschapsopbouw, nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit, stedelijk diversiteitsbeleid, de civiele samenleving en de relatie tussen steden en staten.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • hoogleraar

Interne mandaten

mandaat expertenmandaat

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat