Mijn onderzoek richt zich op real-time en grootschalige microklimaatnetwerken. Het doel is een toolbox te ontwikkelen voor de realisatie van dergelijke netwerken, het verwerken, analyseren en samenvatten van resultaten voor eindgebruikers, en deze methoden toe te passen om de kwetsbaarheid van (stedelijke) ecosystemen te begrijpen en maatregelen op te stellen. Met behulp van meetgegevens uit 'CurieuzeNeuzen in de Tuin', kunnen we zo klimaatverandering in en nabij de stad gerichter aanpakken. Voor meer info: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/geobiology/ en https://curieuzeneuzen.be/.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • predoc mandaat FWO