Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich in het brede domein van vastgoedeconomie en huishoudfinanciering. Een gemeenschappelijk thema in mijn onderzoek is dat ik bestudeer hoe beleidsveranderingen huishoudens en de woningmarkt beïnvloeden. Veel landen in de wereld subsidiëren bijvoorbeeld eigenaarschap via een hypotheekrenteaftrek. Daarom is het belangrijk te weten of deze subsidies eigenaarschap stimuleren of louter een toename van de vastgoedprijzen veroorzaken. Mijn onderzoek toont aan dat dergelijke subsidies zorgen voor een stijging in woningprijzen, wat betekent dat ze een inefficiënt beleidsinstrument zijn om eigenaarschap te stimuleren. De vastgoedmarkt heeft regelmatig een belangrijke rol gespeeld bij economische crisissen en moet daarom een belangrijk aandachtspunt zijn voor het macroprudentieel beleid. Ik onderzoek hoe bijkomende kapitaalvereisten voor hypotheken een invloed hebben op hypotheekrentes en vastgoedprijzen. Deze resultaten leren ons ook hoe woningprijzen reageren op een toename in hypotheekrentes, wat een belangrijke vraag is in de literatuur. Ik onderzoek ook hoe het beleid een invloed kan uitoefenen op residentieel energieverbruik en investeringen in energie-efficiëntie. Duurzaamheid in vastgoed is dan ook een bijkomend onderzoeksthema aangezien het verwarmen van gebouwen een grote invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte onderzoek ik hoe huishoudens financiële beslissingen nemen op de woning- en hypotheekmarkt. Voor veel huishoudens is de beslissing een huis te kopen en te financieren één van de belangrijkste financiële beslissingen die ze in hun leven zullen maken. Nochtans tonen diverse enquêtes dat veel huishoudens niet veel tijd spenderen aan het vergelijken van hypotheken. Ik bestudeer de potentiële voordelen van hypotheekshoppen en de keuze tussen vaste en variabele rentevoeten. De resultaten tonen aan dat veel huishoudens kortzichtige keuzes maken en betere keuzes kunnen maken door meer hypotheekproducten te vergelijken.