Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich in het brede domein van vastgoedeconomie en huishoudfinanciering. Een gemeenschappelijk thema in mijn onderzoek is dat ik bestudeer hoe beleidsveranderingen huishoudens en de woningmarkt beïnvloeden. Veel landen in de wereld subsidiëren bijvoorbeeld eigenaarschap via een hypotheekrenteaftrek. Daarom is het belangrijk te weten of deze subsidies eigenaarschap stimuleren of louter een toename van de vastgoedprijzen veroorzaken. Mijn onderzoek toont aan dat dergelijke subsidies zorgen voor een stijging in woningprijzen, wat betekent dat ze een inefficiënt beleidsinstrument zijn om eigenaarschap te stimuleren. De vastgoedmarkt heeft regelmatig een belangrijke rol gespeeld bij economische crisissen en moet daarom een belangrijk aandachtspunt zijn voor het macroprudentieel beleid. Ik onderzoek hoe bijkomende kapitaalvereisten voor hypotheken een invloed hebben op hypotheekrentes en vastgoedprijzen. Deze resultaten leren ons ook hoe woningprijzen reageren op een toename in hypotheekrentes, wat een belangrijke vraag is in de literatuur. Ik onderzoek ook hoe het beleid een invloed kan uitoefenen op residentieel energieverbruik en investeringen in energie-efficiëntie. Duurzaamheid in vastgoed is dan ook een bijkomend onderzoeksthema aangezien het verwarmen van gebouwen een grote invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte onderzoek ik hoe huishoudens financiële beslissingen nemen op de woning- en hypotheekmarkt. Voor veel huishoudens is de beslissing een huis te kopen en te financieren één van de belangrijkste financiële beslissingen die ze in hun leven zullen maken. Nochtans tonen diverse enquêtes dat veel huishoudens niet veel tijd spenderen aan het vergelijken van hypotheken. Ik bestudeer de potentiële voordelen van hypotheekshoppen en de keuze tussen vaste en variabele rentevoeten. De resultaten tonen aan dat veel huishoudens kortzichtige keuzes maken en betere keuzes kunnen maken door meer hypotheekproducten te vergelijken.

Het effect van energieprestatiecertificaten op vastgoedprijzen, investeringen in energie-efficiëntie en energieverbruik. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Steeds meer landen maken gebruik van een verplicht energieprestatiecertificaat (EPC) voor gebouwen. Het EPC wordt gezien als een belangrijk beleidsinstrument om het bewustzijn rond energie-efficiëntie te doen toenemen wat een effect kan hebben op vastgoedprijzen, investeringen in energie-efficiëntie en uiteindelijk ook een lager energieverbruik. Desondanks het wijdverspreide gebruik van EPC's en de substantiële kost voor overheden bestaat er op dit moment geen empirisch onderzoek over het effect van de introductie van EPC's op energieconsumptie. Ook de literatuur die het effect op vastgoedprijzen en investeringen in energie-efficiëntie bestudeert is beperkt en geeft geen eenduidige resultaten. In dit onderzoek maken we gebruik van de introductie van EPC's in Vlaanderen in november 2008 in combinatie met gedetailleerde micro-data in een "regression discontinuity design". Hierdoor kunnen we een schatting bekomen van het causale effect van de introductie van EPC's op energieverbruik, vastgoedprijzen en investeringen in energie-efficiëntie.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Damen Sven
  • Mandaathouder: Van Kempen Tijmen

Onderzoeksgroep(en)