Onderzoeksgroep

Expertise

Sinds 2019 is Sven Verbruggen als voltijds professor bij de Universiteit Antwerpen aan de slag en leidt hij samen met Alexander D’Hooghe en Sylvianne Van Butsele de Design Sciences Hub. Sven studeerde in 2000 af als ingenieur-architect aan de Universiteit van Gent, ging werken voor gerenommeerde praktijken zoals Neutelings Riedijk Architects, Skidmore Owings en Merrill, en richtte zijn eigen ontwerppraktijk op. Sven heeft een trackrecord in het werken aan grote hybride gebouwen zoals het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam, het MAS in Antwerpen, een opera met hotel ontworpen voor het stadscentrum van Ljubljana, en het bekroonde reconversieproject Gare Maritime voor Tour & Taxis in Brussel. Ook tijdens zijn promotieonderzoek naar hedendaagse ontwerptheorieën—verdedigd in 2017—bleef Sven intensief betrokken bij de praktijk. Sven bestudeert typologische innovaties voor gedecentraliseerde verdeelcentra (van goederen en diensten, maar ook opslag en productie van energie, watermanagement, district- en stadsverwamring), multi-cellulaire gebouwen (zoals hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, studentenhuisvesting, en zorginfrastructuur), hybride gebouwen (zoals shopping malls en kantoren, cohousing projecten, complexen met huisvesting en ateliers voor de maakindustrie), en grote verzamelgebouwen (zoals stadiums, theaters and opera's, gebedshuizen, en stations). De belangrijkste thema’s in zijn onderzoek zijn stad en gezondheid, mobiliteit en circulariteit. Deze drie thema’s worden ontleed met instrumenten zoals: ontwerpend onderzoek, design thinking, wetenschapscommunicatie en digitale technieken, verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) of Transferable Development Rights (TDR), user-based real estate ontwikkelingen, participatie (Baugruppen, CLT), en deeleconomie. Om zijn onderzoeksveld af te bakenen hanteert Sven de term 'Les Machines a Recréer', die staat voor cruciale projecten die door hun strategische rol—in ruimte en / of tijd—de architect-ontwerper en onderzoeker dwingt tot reflectie, exploratie, en innovatie. Daarenboven alludeert Les Machines a Recréer ook op de twee uitersten van architecturale inzet: de louter recreatieve interpretatie—de architectuur als vermaak—en de ethische interpretatie—de architectuur als transformator van het stedelijk weefsel. Met Les Machines à Recreer worden cruciale stadsinterventies interdisciplinair bekeken en architectuur als bemiddelaar gelezen tussen antagonistische belangen en actoren. Hij hoopt zijn onderzoekintenties te verhelderen door wervende titels zoals: ‘From City Park to Parkcity’, ‘The Green Game’, ‘Circular Camps’, ‘Unplugged City’, ‘Tinder for Real Estate Development’, ‘A Network of TDR Hotspots’, ‘Last Mile Innovations’.

Visualiseren van "material spatial dimension of waste flows" in de Antwerpse provincie (ATLANTES). 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Vlaanderen en de Provincie Antwerpen ambiëren tegen 2030 de voetafdruk van grondstofverbruik met 30% te verminderen door meer in te zetten op circulaire economie (CE). Dit project tracht de CE-aanpak te ondersteunen door de ontwikkeling van een online platform dat de afvalstromen van en naar de provincie Antwerpen weet te visualiseren. Dankzij de analyse van afvalstromen kunnen overheden en publieke instellingen immers de impact van hun beleidskeuzes en de geboekte resultaten in deze CE-transitie maximaliseren. Bovendien stelt het bedrijven in staat om hun afvalmaterialen te traceren op provinciaal niveau maar ook nieuwe productieprocessen ontwikkelen waarbij ze hun afvalstoffen ook hergebruiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Experten-advies om - zowel het projectmanagement als het stadsbestuur - beter en breder voor te bereiden op wat er komen gaat: op korte termijn de invoering enkelrichting/tijdelijke ingrepen en op langere termijn volledige gevel-tot-gevelheraanleg. 22/04/2021 - 30/06/2021

Abstract

Dit rapport brengt verslag uit van het onderzoekstraject, gevoerd door de Design Sciences Hub aan de Universiteit Antwerpen, en behandelt de visievorming voor de transformatie van de Mechelse Vesten, van een verkeers- naar een verblijfsruimte. Vanuit een kritische verkenning van de actuele toestand van het project en het proces wordt een 'expertenadvies' ontwikkeld om - zowel het projectmanagement als het stadsbestuur - beter en breder voor te bereiden op wat er komen gaat: op korte termijn de invoering enkelrichting/tijdelijke ingrepen (2022) en op langere termijn volledige gevel-tot-gevelheraanleg (2023-2029). Lessen uit internationale voorbeeldtrajecten worden daartoe samengebracht vanuit drie invalshoeken: de kritische succesfactoren bij ingrijpende stedelijke transformaties, het anticiperen op onzekerheden in project- management, en het bouwen aan veranderingsvermogen door gerichte participatie- trajecten. Afgewogen met een kritische analyse van de hedendaagse Vesten, worden die inzichten vervolgens vertaald in een eerste worp om samen met de opdrachtgever, Stad Mechelen, een gedragen droombeeld vorm te geven. Het ontwerp richt zich niet enkel op het eindresultaat, maar vormt vooral een methode om het debat over de nieuwe Vesten te voeren, om programmatorische eisen vormelijk te concretiseren, en een gedragen visie bij het stadsbestuur en andere belanghebbenden te vinden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject