Sylvie Van Dam

Sylvie Van Dam

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655998
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Binnen het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) (https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cresc/) en het VLAS (www.vlaamsarmoedesteunpunt.be) voerde Sylvie Van Dam een doctoraatsonderzoek naar de rol van etnisch-culturele verenigingen in armoedebestrijding. (Challenges and capabilities: Real opportunities of migrant organisations and intervention strategies for local target-group driven poverty alleviation; http://hdl.handle.net/10067/1389140151162165141).

Voorts is zij betrokken bij de Master Sociaal Werk.

Ze deed eerder onderzoek naar de hulpvraagtrajecten van mensen met een migratieachtergrond in armoede en voerde onderzoek naar een samenwerkingsverband tussen diverse partners in de stad Antwerpen die inzetten op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Daarnaast werkte zij aan actieonderzoek omtrent een project dat inzet op de ondersteuning van ex-gedetineerden in de periode vlak na hun vrijlating. (https://www.departementwvg.be/home-welzijn-en-samenleving-hulp-en-dienstverlening-aan-gedetineerden-gevangenis-antwerpen). Ze voerde ook een vervolgstudie uit in het kader van dit project.

Momenteel werkt ze aan een evaluatieonderzoek in een ESF-project rond gebruikersparticipatie bij sociale organisaties die arbeidstrajectbegeleiding voorzien.

Zij was tevens als gastprofessor verbonden aan het departement Sociologie waar zij Leeronderzoek in de derde bachelor Sociologie begeleidde. In de Master Politieke Wetenschappen en de Master Politieke Communicatie voorziet zij een seminarie rond onderzoeksmethoden.

Haar onderzoeksinteresses gaan voornamelijk uit naar kwetsbare groepen, hulp- en dienstverlening, sociaal werk en middenveld, migratie en etnisch-culturele verenigingen, armoede en sociale uitsluiting, generalistisch werk en professionele rollen, participatie, beleidsvorming, netwerken en samenwerking, capabilities, enz. Het gaat hierbij om zowel beleidsonderzoek als actieonderzoek en evaluatieonderzoek. Daarnaast hecht ze veel belang aan (kritische) theoretische reflectie, interdisciplinair werken en het toepassen van mixed methods.  

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor