Onderzoeksgroep

Expertise

Romeins recht en de receptie daarvan, met name edities van middeleeuws bronnenmateriaal.

De commerciële maatschap tussen flexibiliteit en vennootschapsvermogen: vennootschapsrecht (back) to the future (17de-18de, en 21ste eeuw). 01/10/2010 - 30/09/2013

Abstract

In de vroege negentiende eeuw leidde de geforceerde tweedeling in een burgerlijk en handelsrecht tot een inperking van de maatschap (societas) met een handelsprogramma. De maatschap met commerciële doeleinden steunt, volgens de Code civil (1804), op in solidum aansprakelijkheid van vennoten en mist een afgezonderd vennootschapsvermogen. Deze regels gaan niet terug op de rechtsleer, op het ius commune van het ancien régime, maar op een beleidskeuze om handelsondernemingen met vennootschapstypes te structureren. In de zeventiende en achttiende eeuw kon een beschermd vennootschapsvermogen wel met een flexibele structuur gepaard gaan. De doctrine en handelspraktijk van die perioden bieden een aanzet tot een juridische uitwerking van minder rigide vennootschapsstructuren in het hedendaagse vennootschapsrecht.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Van den Bossche Anne-Marie
  • Co-promotor: Wallinga Tammo
  • Mandaathouder: De ruysscher Dave

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject