Beleidsgerichte Delphi-bevraging naar visie van Vlaamse parlementsleden op armoede, armoedebestrijding en monitoring in het kader van de haalbaarheidsstudie naar een nominale armoede-indicator voor Vlaanderen

Bron
Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2022,65 p.
Auteur(s)

Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een bijkomende indicator om armoede te monitoren op Vlaams niveau

Bron
Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2022,181 p.
Auteur(s)

An exploration of key factors that determine the affordability of compulsory education in Europe

Bron
Antwerp, Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp, 2021,48 p.
Auteur(s)

Can low-income households afford a healthy diet? Insufficient income as a driver of food insecurity in Europe

Bron
Food policy: economics, planning and politics of food agriculture - ISSN 0306-9192-99 (2021) p. 1-10