2024-2025

Product en engineering

Product en engineering
Studiegidsnr:
1011FOWPOW

Product en communicatie

Product en communicatie
Studiegidsnr:
1012FOWPOW

Technische productcommunicatie

Technische productcommunicatie
Studiegidsnr:
1028FOWPOW

CAD - geavanceerde technieken

CAD - geavanceerde technieken
Studiegidsnr:
1039FOWPOW

Mechanisch ontwerpen

Mechanisch ontwerpen
Studiegidsnr:
1042FOWPOW

CAD - speciale modules

CAD - speciale modules
Studiegidsnr:
1044FOWPOW

Virtuele verificatie

Virtuele verificatie
Studiegidsnr:
1046FOWPOW

CAD - vervolmaking

CAD - vervolmaking
Studiegidsnr:
1049FOWPOW

Technology-driven Design: Module 1

Technology-driven Design: Module 1
Studiegidsnr:
2026FOWPOW

Advanced 3D modelling met Siemens NX

Advanced 3D modelling met Siemens NX
Studiegidsnr:
9068FOWKEU

2023-2024

Product en engineering

Product en engineering
Studiegidsnr:
1011FOWPOW

Product en communicatie

Product en communicatie
Studiegidsnr:
1012FOWPOW

Technische productcommunicatie

Technische productcommunicatie
Studiegidsnr:
1028FOWPOW

CAD - geavanceerde technieken

CAD - geavanceerde technieken
Studiegidsnr:
1039FOWPOW

Mechanisch ontwerpen

Mechanisch ontwerpen
Studiegidsnr:
1042FOWPOW

CAD - speciale modules

CAD - speciale modules
Studiegidsnr:
1044FOWPOW

Virtuele verificatie

Virtuele verificatie
Studiegidsnr:
1046FOWPOW

CAD - vervolmaking

CAD - vervolmaking
Studiegidsnr:
1049FOWPOW

Technology-driven Design: Module 1

Technology-driven Design: Module 1
Studiegidsnr:
2026FOWPOW

Advanced 3D modelling met Siemens NX

Advanced 3D modelling met Siemens NX
Studiegidsnr:
9068FOWKEU

2022-2023

Product en engineering

Product en engineering
Studiegidsnr:
1011FOWPOW

Product en communicatie

Product en communicatie
Studiegidsnr:
1012FOWPOW

Technische productcommunicatie

Technische productcommunicatie
Studiegidsnr:
1028FOWPOW

CAD - geavanceerde technieken

CAD - geavanceerde technieken
Studiegidsnr:
1039FOWPOW

Mechanisch ontwerpen

Mechanisch ontwerpen
Studiegidsnr:
1042FOWPOW

CAD - speciale modules

CAD - speciale modules
Studiegidsnr:
1044FOWPOW

Virtuele verificatie

Virtuele verificatie
Studiegidsnr:
1046FOWPOW

CAD - vervolmaking

CAD - vervolmaking
Studiegidsnr:
1049FOWPOW

Technologiegedreven ontwerpen: module 1

Technologiegedreven ontwerpen: module 1
Studiegidsnr:
2026FOWPOW

Advanced 3D modelling met Siemens NX

Advanced 3D modelling met Siemens NX
Studiegidsnr:
9068FOWKEU